Sithpedi Fanon
Advertisement
Blue i icon.png

Bu sayfa resmî bir Sithpedi Fanon politikasıdır.

Sithpedi Fanon sunduğu blog yazma seçeneğinde kullanıcıların Star Wars ile alakalı bloglar yazmasına olanak sağlar. Bu blog politikası, Sithpedi Fanon'da izinli blogları detaylandırır.

Politikalar

  • Bloglar alakalı olmalıdır. Bütün blog paylaşımları Sithpedi Fanon ve Star Wars ile alakalı olmalıdır.
  • Bloglar katılım kurallarına uymalıdır. Bütün blog paylaşımları diğer kullanıcılara karşı saygısı ve medeni olmalıdır. Katılım Kuralları, blogları da kapsar.
  • Bloglar içerik politikasına uymalıdır. İçerik politikasındaki alakalı bütün maddeler, blogları da kapsar.

Yukarıdaki kurallara uymayan bloglar ve blog yorumları silinecektir.

Ayrıca bakınız

Sithpedi Fanon Politikaları
Basitleştirilmiş kurallar · Katılım kuralları

Düzen Kılavuzu · Düzenleme politikası
Engelleme politikası · Kategorileme
Kullanıcı sayfası politikası · Makale kuralları
Resim politikası (Rehber) · Silme politikası
Yazım Kılavuzu · İsimlendirme düzeni
İyi makaleler · İçerik politikası
Blog politikası

[düzenle]
Advertisement