Sithpedi Fanon
Advertisement
Cult of Darkness evrenine hoş geldin.

"Güç, Jedi'a kuvvetini veren şeydir. Yaşayan her şey tarafından oluşturulan bir enerji alanıdır. Bizi çevreler ve bize nüfus ederek galaksiyi bir arada tutar."
―Obi-Wan Kenobi

Güç, bütün yaşamlar tarafından oluşturulan ve evrendeki her şeyi birbiriyle bağlayan bir enerji alanıydı. Supreme Sithliği'nin inanışına göre Güç, her şeyi yaratan Tengri(Tanrı)'nın kudretinin bir tecellisi olarak yaratılanlar(mahlukat) arasında bir bağ olarak tanımlanmaktaydı.

Her yaratılmış canlı yaşam formu, kanında ve hücrelerinde bulunan midi-kloryanlar aracılığıyla Güç ile bağlantıya sahipti. Kanında midi-kloryan sayısı yüksek olan kişiler Güç'e hassaslar olarak bilinirdi ve bunlar Güç ile kuvvetli bir bağlantı kurabilir, bu enerji ile yeni yeteneklere sahip olabilirdiler.

Güç, kayda alınmış bir kavram olarak yirmi beş bin yıldan uzun süre varlığını sürdürdü. Güç'ün iki kapsayıcı ve simbiyotik yanı vardı.

  • Yaşayan Güç, her yaşamın enerjisiydi ve buna karşılık olarak Kozmik Güç'ü beslerdi.
  • Kozmik Güç, her şeyi birbirine bağlayan ve bütün yaşam formlarında bulunan midi-kloryanlar üzerinden Güç'ün iradesi ile iletişim kurardı.

Güç'ün yolları[]

Güç ile bağlantı kuran kişilerin takip edeceği 2 adet yol vardı. Güç'ün karanlık tarafı veya Güç'ün aydınlık tarafı. Darth Supreme'den itibaren Sith öğretileri Güç'ün aydınlık ve karanlık yönünün dışında merkez olarak adlandırılan temel becerileri kapsayan bir yönü olduğunu iddia etmişlerdi.

Güç'ün verdiği temel beceriler[]

Güç, bağı kuvvetli kişiler eğer ona ulaşmayı öğrenirse onlara çok sayıda yetenek sunmaktaydı.

Merkez[]

Çekirdek güçler, bir Jedi Düzeni üyelerinin öğrendiği ilk güçlerdi ve hiçbir şeye zarar vermeden veya fayda sağlamadan kendi vücudunu veya nesnelerini doğrudan etkilerdi.

Hakimiyet[]

Benlik üzerinde ustalık gerektiren en temel Güç teknikleri. Hakimiyet, bir Jedi tarafından öğrenilen ilk ve temel yeteneklerdi.

Algı[]

Güç Algısı, bir varlığın etrafındaki dünyanın algısını artıran tüm yetenekleri içeriyordu.

Alter[]

Karanlık tarafı en iyi kavrayan Alter, gençlere öğretilen son teknikti. Öz dışı olayları oluşturma yetkilerini içeriyordu.

Evrensel[]

Evrensel güçler, Gücün iki tarafıyla da ilişkilendirilmeyen umumî Güç teknikleriydi. Neredeyse tüm çekirdek güçler aynı zamanda Evrensel güçler olarak nitelendirildi, ancak bunların çoğu nadirdi ve temel Jedi eğitiminin ayrılmaz bir parçası değildi.

Aydınlık[]

Aydınlık tarafın güçleri, kullanıcının Güç'ün aydınlık tarafı aracılığıyla eriştiği Güç becerileriydi. Jedi'lar onları fiziksel ve zihinsel kapasiteleri artırma ve savunma için kullanırdı.

Karanlık[]

Karanlık taraf güçleri varlıklara zarar vermek, zayıflatmak veya öldürmek için elverişliydi. Hiddet ve Süzme gibi bazıları, aydınlık tarafının güçlerine benzer şekilde, kullanıcıya kişisel olarak fayda sağlardı, ancak bunların kendi sağlığı veya başka bir bireyin Güç rezervi pahasına. Karanlık taraf gücünü olumsuz duygulardan alıyordu ve kullanımlarının ardındaki niyet iyi olsa da, uygun öz, kontrol ve zihniyet olmadan kişiyi aşırı kullanmaya ve ruhsal yozlaşmaya götürmesi muhtemeldi. Karanlık güçlerin sürekli kullanımının, vücudun bu tür bir gücü uzun süreler boyunca idare edememesi nedeniyle, niyeti ne olursa olsun, Güç kullanıcısı üzerinde fiziksel olarak yozlaştırıcı bir etkiye sahip olduğu gösterildi. Eğer kişi gerçekten karanlık tarafı idare edebilirse niyeti ne olursa olsun fiziki bir zorlukla karşılaşmazdı.

Advertisement