Sithpedi Fanon
Advertisement
Cult of Darkness evrenine hoş geldin.
Miras devri


Darth Plagor, Iridonialı Zabrak bir Sith Lordu'ydu. Darth Courageous tarafından eğitilmiş ve daha sonraları Darth Janrok'un isyanının ele başlarından olmuş ve Janrok'un ölümünden sonra isyanın başına geçmişti. Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nun son Devlet Başkanı'dır.

Biyografi[]

Erken yaşam[]

Çocukluğunu babasının sadist işkenceleri altında acı çekerek geçirdi. Bir gün babasının işkencelerine dayanamayan annesi intihar etti. Bu duruma öfkelenen baba, öfkesini çocuklarına yöneltti, Plagor kardeşlerini korumak için babasını öldürdü. Babası o dönem çok nüfuzlu bir kişi olduğundan dolayı, Plagor aile mirasından men edildi ve sürgüne gönderildi. Sürgünde uzun yıllar geçiren Plagor, en sonunda 20'li yaşlarında Darth Courageous tarafından bulunup eğitildi. Çok dikbaşlı olmasından mütevellit İmparator tarafından hiç sevilmezdi. Eğitimi dikbaşlılığı yüzünden zorlu geçmişti ama bir şekilde geçmişti. Darth Supreme tarafından dikbaşlılığı yüzünden sıkça cezalandırıldı. Bir keresinde arkadaşlarına, henüz bir Güç ruhu olan Supreme'in becerilerinin ve kudretinin kendinden zayıf olduğunu ima edecek sözler sarf ederken, İmparator onun bu dediklerini duydu ve Güç ile omurgasını kırdı. Bu sebeple omurgası için protez kullanmak zorunda kaldı.

İsyan ve ölüm[]

Bothan Seferi'nden kısa müddet sonra İmparator'un gözdesi Darth Janrok ile tanıştı. Bu sıralarda Plagor zaten İmparator'u devirmek için planlar kurmakla meşgul olmaktaydı. Janrok'un kibrini kullanarak onu planlarına alet etti, fakat Janrok onun emrine girmeyip onu kendi himayesine aldı. İsyandan iki yıl sonra Janrok'un ölümüyle çok arzuladığı makama geçmişse de bir yıl sonra Lumiya tarafından parçalanarak öldürüldü.

Kişilik ve özellikler[]

Zeki ve manipülatif olduğu kadar laf dinlemez ve hırçın bir kişilik olan Darth Plagor, Darth Supreme tarafından pek çok kez dikbaşlılığı yüzünden cezalandırılmıştı. Ailesiyle ilgili bilgiler azdı fakat zengin oldukları biliniyordu.

Güçler ve yetenekler[]

Güç kullanımında yetenekli olan Darth Plagor'un yetenekleri şunlardı:

Midi-kloryan sayısı 12,100 civarındaydı.

Kılıç kullanmak konusunda üstün çaba harcamıştı ve Djem So formunda son derece ilerleme kaydetmişti.


Advertisement