Sithpedi Fanon
Advertisement
Cult of Darkness evrenine hoş geldin.


İkinci Galaktik İmparatorluk, Supreme'in Sith Hanlığı, Palpatine Hanedanı veya kısaca İmparatorluk; Birinci Galaktik İmparatorluk'un devamı olarak Darth Supreme tarafından kurulan, galakside yeni bir barış dönemi sağlamış olan Anayasal Monarşik bir hükümetti.


Tarihçe[]

Kuruluş aşaması[]

YSS 4 yılında Birinci İmparatorluk'un yıkılışını takiben, Galaktik İmparator Sheev Palpatine'in Korriban'da karbon hücrede hapis yatan ve Ölüler Konseyi'nin gözetiminde eğitim alan oğlu Rafael Palpatine, bizzat Marka Ragnos tarafından "Darth Supreme" adı verilerek yeni Sith'in Kara Lordu seçildi. Yeni Kara Lord, bir Güç ruhu olarak çok sayıda çırak aramaya başladı. İlk çırağı olarak göze batan isim Desann'dı. Lord Hethrir'in Yeniden Doğuş İmparatorluğu bünyesinde Supreme'in emirleri yerine getirilerek öncelikle askeri bir yapı oluşturuldu. Desann'ın klon projesi olarak adlandırılan askeri yapılanma Supreme'in asker ihtiyacına birincil çözüm olacaktı. İkincil çözüm olarak Reborn projesiyse istenilen derecede başarılı olamadı ve Tavion Axmis'in Marka Ragnos'u diriltme çabasının başarısızlığıyla tamamen rafa kalktı.

Yeni Karanlık Lordun bir sonraki hedefi ise eski imparatorluktan kalan parçalanmış yapıları bir araya toplamaktı. Natasi Daala ve Thrawn ile anlaşan Supreme, yeni Galaktik İmparator olarak taç giydi. O dönemde henüz bir devlet yapısı oluşmamıştı ve çoğunlukla askeri juntalar halinde yönetilen bazı kalıntıların liderliğini üstlendi. Bu kalıntıları toparlaması için II. Revan'ı bebekliğinden beri eğitti ve yetişkin bir adam olduğunda onu bu kalıntıları birleştirmekle görevlendirdi.

Tüm bu çalışmaları finanse etmek için Darth Janrok'u eğitip görevlendirdi. Boba Fett ile olan bağlantıları sayesinde yer altı dünyasında tutunmayı başardı. Bu sıralarda başka çıraklar da yetiştirdi ve Sith Düzeni'^nin büyümesini sağladı.

YSS 39 yılına kadar tüm çalışmaları tamamlayan İmparator, gerçek bir devlet yapısı kurduktan sonra hücresinden çıktı ve galaksi için seferlerine başladı.

Yükseliş seferleri[]

Sith Uzayı Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Sith Uzayı Seferi (COD)

Supreme hücresinden çıktıktan sonra İmparatorluk Ordusu'nu yeniden teşkil edip Tek Sith'in kontrolündeki Sith Uzayı'nı ele geçirip onları kendine bağlayarak ilk merkezini Korriban gezegeninde kurdu. Pek savaş yapmadan Sith uzayı bütünüyle bu yeni imparatorluğa dahil edildi.

Yavin Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Yavin Seferi (COD)

Bizzat Darth Supreme ve Lumiya komutasında çıkılan sefer. Sefer sonucu bölgeye büyük oranda hakim olundu.

Dathomir Seferi[]

Darth Janrok komutasındaki birlikler ile kısa sürede başarılı olan sefer. Bu sefer ile Sith Uzayı'na yakın olan çoğu gezegen ele geçirildi.

Kedan Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Kedan Seferi (COD)

Darth Courageous komutasındaki birlikler ile bölge hemen ele geçirilmiş ve Hutt Sistemi'ne yol açılmıştı.

Hutt Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Hutt Seferi (COD)

II. Revan ve öğencisi Darth Coxel komutasındaki birlikler Klatooine ve Vodran savaşlarını çabucak kazandı. Darth Courageous komutasındaki birlikler Nal Hutta Muharebesi'nde çok zorlansalar da, gezegen sonunda kontrol altına alındı.

Bothan Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Bothan Seferi (COD)

Darth Janrok ve birlikleri tarafından kolayca zapt edildi. Savaş sonucunda Naboo'nun yolu açıldı.

Naboo Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Naboo Seferi (COD)

Darth Supreme ve Lumiya bizzat ordusuyla gezegeni zapt edip ailesini buraya yerleştirdi ve gezegeni imparatorluğunun yeni başkenti ilan etti. Seferden kısa süre sonra imparator ve Lumiya evlendi.

Ronin Savaşları[]

Darth Janrok birkaç Sith Lordu'nun aklını çelerek, Sith'likten atılan veya ayrılan kişilerden kendisine bir ordu kurdu ve Supreme'e karşı Bağımsız Sistemler Konfederasyonu'nu tekrar kurarak isyan etti. 2 yıllık mücadelenin ardından Janrok Darth Supreme tarafından öldürüldü ve yerine Darth Plagor geçti, ama 1 yıl içerisinde o da Lumiya tarafından idam edildi ve isyan başarısız olarak tarihe geçti.

Hakimiyet seferleri[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Hakimiyet seferleri (COD)

Coruscant Seferi[]

Supreme komutasındaki birlikler merkez sistemleri ele geçirmişti ve artık Cumhuriyet'in ve Eski İmparatorluk'un başkenti olan Coruscant gezegenine bir sefer başlattı. Naboo'yu işgal eden Yuuzhan Vong tehlikesi yüzünden komuta Darth Courageous ve çırağı Darth Audacious'a bırakıldı ve Supreme, Naboo'da katledildiği düşünülen ailesinin öcünü almak üzere tekrar Naboo'ya sefere çıktı.

İkinci Naboo Seferi[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: İkinci Naboo Seferi(COD)

Yuuzhan Vonglar tarafından işgale uğrayan Naboo'yu kurtarmak ve bir ümit ailesini de kurtarmayı amaçlayan imparator, ordusuyla bölgeye intikal etti ve çok kanlı bir muharebe vuku buldu. Muharebe sonucunda milyonlarca savaşçı zayi oldu. İmparatorun ailesi ölmüştü ve hükümdar öfkesinden çıldırmıştı: Derhal Jedi'lar ile savaşını sonlandırıp Vong ırkının soyunu kurutmak niyetiyle Luke Skywalker'ın peşine düştü. Jedi ile düelloya tutuşan imparator galip geldi ama Jedi'ın canını bağışlayıp İmparatorluk ve Cumhuriyet'i tek bir çatı altında topladı.

Huzur yılları[]

Vong tehlikesi birkaç kez tekrar baş gösterse de YSS 70 yılında son Vong muharebesi gerçekleşti ve galakside barış hakim oldu. Konsey Krizi, bu huzur kısmen bozdu fakat bütün Donanma'nın seferberliğiyle tehlikeli atmosfer dağıldı.

Karşı Saldırı[]

Blue Glass Arrow.svg Ana makale: Vong Karşı İstilası (COD)

İmparatorluk Donanması, Vong Sistemine yapılan keşif akınlarını tamamlayınca Vong'lara karşı saldırılar düzenleyen İmparatorluk Vong sistemini ele geçiremese de onları kendilerine karşı saldırmaktan uzun süre alıkoyacaktı.

Taht değişimi[]

YSS 135'te Supreme'in ölümüyle oğullarından Isaac Palpatine yeni hükümdar oldu ve Galaktik İmparator makamını devraldı. Sith'in Kara Lordu makamına Kara Konsey tarafından araları son dönemlerde çok soğuk olsa da öğrencisi ve evlatlığı Darth Courageous seçildi. Revan buna şiddetle karşı çıksa da Isaac aradaki sürtüşmeyi önledi.

İç Savaş[]

Darth Courageous'un ölümüyle Darth II. Revan Sith'in Kara Lordu seçildi ama Darth Qarr ve destekçileri bunu kabul etmeyip isyana kalkıştı. Bu isyan İç Savaş Dönemi'ni başlattı. Yaklaşık YSS 170 yılına kadar iç savaş ve gerginlik devam etti. Darth Qarr, Korriban Savaşı'nda Revan'ı öldürüp kendisini Kara Lord ilan etti ve ardından oğlunu da halefi olarak ilan etti. Bunun üzerine Konsey üyeleri sinirlenip onun Kara Lordluğunu tanımadı ve savaşa tutuştular. Darth Qarr, İmparatorluk'a isyanı sonucu YSS 159 yılında Ziost Savaşı'nda öldürüldü. Yerine Darth Nadr Kara Lord seçilsede Qarr destekçileri isyanı bir süre daha sürdürdü. Darth Qarr'ın oğlunun infazı ile iç savaş sona erdi.

İdari yapısı[]

Şüphesiz son derece güç sahibi İmparator devleti yönetse de Senato, devlet işlerinin çoğunun ana merkezlerinden birisiydi. Yasalar burada çıkar ve pek çok devlet işi tartışılırdı. Sith Düzeni de imparatorluğun önemli güç odaklarından birisiydi. Sith'ler genellikle anayasadan ayrı bir hukuka bağlıydılar. Aynı imtiyaz Jedi'lar için de verilmişti. Askeri konularda İmparatorluk Askeriyesi birincil söz makamıyken Sith Düzeni'de söz sahibi bir konumdaydı. Jedi'lar ise genellikle kendilerini Senato ve devletin demokratik olan bütün yapılarının muhafızlığını üstlenmeye gayret etmişlerdi. Buna rağmen askeri vazifelerde bulunan Jedi'lar da mevcuttu.

İmparator, devletin merkezi Coruscant olmasına rağmen Naboo'da ikamet ediyordu. Aynı şekilde Sith Düzeni'nin merkezinin de Korriban olması Supreme'in ölümünün ardından bu makamı Devlet işlerinde ve Sith Düzeni'nde geri plana atmış ve bir dönem için makamın sembolikleşmesine sebep olmuştu. Supreme hayattayken ise o neredeyse başkent oradaydı. Resmi başkentin yerinin bir önemi yoktu.

Devlet halkına dil özgürlüğü sunsa da ortak lisanın konuşulması mecburiydi fakat bu dili konuşamayan canlılar bu zorunluluktan muaftı. Ağır ve can tehlikesi bulunan işlerde genellikle suçlular kullanılıyordu ve bazen iyi ücretler karşılığında Wookiee'ler de bu işlerde çalışıyordu.

Dini olarak ülke Sith Düzeni'nin merkez inancını resmi inanış olarak belirlemişti. Bunu direkt olarak Sith Dini adlandırması Jediların hoşuna gitmediğinden Tek tanrılı bir Güç inanışı olarak "Şeriat" denilen bir devlet dini meydana geldi. Yargı'da Supreme'in adaleti diniymiş gibi benimseyen kişilerin eline verilmesini emrettiğinden yargı dini olarak Adalet kavramı oluşmuştu. Fakat yargıda din gözetilmiyordu. Halk ise devletin din olarak kabul ettiği her dine inanabilirdi. Bazı inanışlar devlete zarar vermek amaçlıysa yasaklanabiliyordu. Şeriat kurulu olarak adlandırılan kurul her dinin yaşanabilmesine olanak sağlamak için çalışmaktaydı.

Advertisement