Star Wars Fanon Wiki
Advertisement

Sith saber throwoff.jpg

"Denna sport är utmanande, tävlingsinriktad och framför allt kräver det färdighet. Bli inte förvånad om en av dina händer får blåmärken."
—En Jedimästare till sina elever

Svärds kastning var en sport spelad mest av Jedi och Sith. Det spelades oftast av två stycken spelare som använde tränings ljussvärd, men ibland förekom det att duktiga Kraftanvändare använde riktiga ljussvärd. Som namnet på sporten antyder så kastade spelarna sina svärd mot varandra. Spelarna var också tvugna att vara minst tre meter ifrån varandra under spelets gång. De var inte tillåtna att blockera motståndarens ljussvärd med sitt eget utan var tvugna att ducka för svärden.

Under åren blev sporten väldigt populär och professionella turneringar skapades. När dessa turneringar introducerades så lämnade flera Jedier Jedi ordern för att spela i dem. Exempel på turneringar var Galaktiska Svärds Kastnings Turneringen (GSKT) och Realistiska Svärds Kastnings Turneringen (RSKT).

Advertisement