FANDOM


Administratörer Byråkrat Status e-post Administratör sedan
N@M3Le$$ Aktiv Ja 27 juni, 2007
Kaxs Aktiv Nej 30 juni, 2007


Administratörer eller SysOps (System Operators) är användare på Star Wars Fanon som har valts att att få fler tekniska möjligheter än andra användare, så kallat "SysOp rättigheter". De har valts av communityt för att man kan lita på dem, de är värdiga det och har visat sig vara det bästa valet. Den nuvarande policyn är att val och nomineringar för nya administratörer sker endast när det anses finnas för få. Den svenskspråkiga Star Wars Fanon har en åldersgräns på 13 fyllda år för att få bli nominerad till administratör. De kan även ha valts på grund av dessa skäl av byråkraterna med instämmande av de andra byråkraterna. På den svenskspråkiga Star Wars Fanon finns det för närvarande 2 administratörer. För närvarande finns det inget behov av nya administratörer på den svenska Star Wars Fanon, men håll utkik efter framtida röstningar. Kandidater med bra chans att bli administratörer i framtiden inkluderar de facto administratörer.

Administratörerna har även i uppgift att hjälpa nya navändare och amatörer som behöver hjälp med saker som grammatik, stavning, kategorisering, wiki-formatering eller annat. Administratörer kan även hjälpa till med tekniska saker som att skapa mallar eller att fixa koder. Administratörer kan även ta bort oönskade och oanvända artiklar, kategorier, mallar och bilder. Men deras främsta uppgift är att bevaka de senaste ändringarna, ta bort vandaliseringar och straffa vandaler rätt.

Administratörernas har även plikt att lösa ut eventuella konfilkter mellan användare. Anvnändare måste själva lösa problemen på ett civiliserat sätt. Men om en administratör måste interagera är det på grunda av att det förekommer personliga attacker eller vandalisering. Administratörer finns till för att det här ska vara ett roligt och vänligt ställe med kvalitet att vara på.

Lista över administratörerRedigera

ByråkraterRedigera

Tekniska möjligheterRedigera

  • Skrivskydda sidor
  • Radering och möjligheten att återställa en artikel efter en radering
  • Blockering och möjligheten att ta bort blockningar
  • Återgång
  • Genomdrivande av nya policys
  • Ändring av utseende och text på wikin
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.