Star Wars Fanon Wiki
Advertisement

Star Wars: Empire at War är en kort video gjord av N@M3Le$$ Productions. Handlingen utspelar sig under det Galaktiska Inbördeskriget.

Öppningstext[]

In a time of Galactic Civil War, the Empire discovers a secret Rebel base in the Coruscant system and they've sent out a commander to destroy it. The commander is in charge of a large fleet but nobody still knows how big the Rebel fleet is.

På svenska[]

I en tid av Galaktiskt Inbördeskrig har Imperiet upptäckt en hemlig Rebellbas i Coruscantsystemet, och de har sent ut en befälhavare för att förinta den. Befälhavaren har kontroll över en stor flotta, men ingen vet ännu hur stor Rebellflottan är.

Sammanfattning[]

En Imperial-klass Stjärnjagare åker i riktning mot en rymdbas. Stjärnjagarna blir fler och fler. Samtidigt som Stjärnjagarna släpper ut grupper av TIE skepp ur sina hangarer dyker Rebellernas jaktskepp upp, och striden börjar. Då Rebellerna har haft sin bas där en tid, så har de satt upp en mängd med stora laserkanoner. Men trots det är Rebellalliansen chanslös mot Imperiets rymdflotta.

Bakom kullisserna[]

Kortfilmen ligger uppe på YouTube, upplagd av användaren R5p172. Filmer är även gjord av N@M3Le$$ Productions. Regissör var N@M3Le$$.

Musiken består av "Star Wars and The Revenge of the Sith", "Grievous and the Droids" och "A New Hope and End Credits", alla skrivna av John Williams och framförda av London Symphony Orchestra.

Filmen är gjord i spelet Star Wars: Empire at War, med hjälp av programmen Fraps och Windows Movie Maker.

Intressant nog, så slutar inte prologen med de klassiska fyra punkterna, utan endast med en punkt. Orsaken till detta är okänt.

Externa länkar[]

Star Wars: Empire at WarYouTube

R5p172 på YouTube

Advertisement