FANDOM


De Namelesenniska Inbördeskrigen, inbland kallat det Namelesenniska Inbördeskriget, var en väpnad konflikt mellan Mörkrets Styrkor och de Namelesenniska Säkerhetsstyrkorna. Ett halvår innan konflikten lämnade General Kaxs, ledaren för NSS, Namelesenniasystemet med nästan hela NSS. Då han återvände hade han utökat sina styrkor till över dubbla storleken. Han formade en mängd brokiga allianser med bland andra Guvernör Tarn Grenn och Kapten Tikkes. Men vad som återstod av NSS hade under tiden rustats upp av Lord Namel Es's. General Darth Kaxs inledde kriget med att ta makten över ett urgammalt Sithtempel på En'rg-ch. Sithtemplet kom sedan att bli Mörkrets Styrkors högkvarter. Kriget kom till slut att bli en personlig kamp mellan Namel Es's och Darth Kaxs.

UrsprungRedigera

Hur det faktiskt gick till att Kaxs gick över till den mörka sidan av Kraften och antog identiteten Darth Kaxs är okänt, men tre år Efter Slaget om Yavin utnyttjade Kaxs sin position som General och lämnade Namelesenniasystemet med större delen av NSS. Han formade en mängd brokiga allianser under sin tid utanför Namelesenniasystemet, och utökde sina arméer till över dubbla storleken. Under tiden rustade Lord Namel Es's upp NSS igen, och uttnyttjade alla sina kontakter i Rebellalliansen för att få tag i exotiska fordon och teknologier. Bland annat köpte han in ett nytt flaggskepp av Mon Calamarierna. Han placerade även ut garnisoner över Namelesennia, på En'rg-ch, Nya Geonosis, Namelesenniaus I och II samt vad som återstod av En'rg-ch 13. Då Darth Kaxs återvände med Mörkrets Styrkor ett halvår senare var båda sidorna redo för krig.

InledningRedigera

Räden mot SithtempletRedigera

Eftersom Namel Es's kontrollerade hela Namelesenniasystemet så blev Darth Kaxs första mål att bygga upp en bas därifrån han skulle kunna ge sina order. Då han varken hade tid eller resurser att bygga upp en helt ny bas, så bestämde han sig för att ta Sithmästaren Kaxs den Förstas Sithtempel, på En'rg-ch. Han skickade därför dit en liten styrka, men dem mötte oväntat motstånd - som Darth Kaxs föruspått. Emellertid vann Mörkrets Styrkor en knapp seger. Darth Kaxs rustade då upp Templet till att tjäna som hans bas.

GisslanRedigera

Trots att Mörkrets Styrkor då hade en bas i Namelesenniasystemet, så hade NSS fortfarande ett stort övertag. I hopp om att kunna förhandla sig till makten över Nya Geonosis beslöt sig Darth Kaxs för att kidnappa en välkänd artist, Wonderous. Han hyrde in Boba Fett för uppdraget. Så fort gisslan var tagen så åkte Namel Es's mot En'rg-ch för att förhandla Wonderous fri. Emellertid blev även han tillfångatagen ombord på en Dreadnaught-klass tung kryssare. Han lyckades deaktivera spårstrålen som höll kvar hans skepp, men då det stod klart att han skulle lyckas ta sig därifrån dök Mörkrets Flotta upp och anföll Dreadnaughten. Es's lyckades nätt och jämnt fly, och kallade på förstärkningar. En stor del av NSS flotta kom, och det blev första stora striden av de Namelesenniska Inbördeskrigen. I förvirringen som rådde under striden lyckades Wonderous fly. Till slut stod det klart att NSS skulle segra. Genom att utnyttja en Immobiliser 418 Kryssares förmåga att hindra missiler lyckades Mörkrets Flotta nätt och jämnt fly.

LaboratoriumRedigera

I hemlighet lät Kaxs Tikkes bygga ett laboratorium på bottnen av det Namelesenniska Havet. Emellertid upptäcktes det av NSS, som förstörde det. Som hämnd sände Kaxs en stor del av Mörkrets Armé till Namelesennias andra måne, Namelesenniaus II, och i massakern som följde dödades över tre fjärdedelar av månens befolkning. En stor del av de överlevande togs dessutom som slavar.

Tidlinje av striderRedigera

  • 3 ESY - Räden mot Sithtemplet
  • 3 ESY - Uppdrag: Wonderous
  • 3 ESY - Slaget över En'rg-ch
  • 3 ESY - Striden i det Namelsenniska Havet
  • 3 ESY - Massakern på Namelesenniaus II

AllianserRedigera

Både Darth Kaxs och Namel Es's slöt många brokiga och oväntade allianser innan och under de Namelesenniska Inbördeskrigen.

Mörkrets StyrkorRedigera

Darth Kaxs slöt under halvåret han var borta från Namelesenniasystemet många oväntade allianser. Bland annat gav han Imperiet Guvernör över Derlansystemet, Tarn Grenn, löftet att återinföra slavhandel på Namelesennia när han tagit makten; Namelesennia hade en gång varit ett center för slavhandel i Yttre Randen, och när Rebellerna avskaffade den hade industrin i Derlansystemet skadats. I utbyte fick han tillgång till hemlig information som bland annat lät honom stjäla en Immobiliser 418 Kryssare från Imperiet. Han slöt också en allians med en gammal Separatistledare, Senator Tikkes, och utökade på så sätt sina styrkor med en mindre droidarmé. Tikkes försedde honom även med sitt hans nya flaggskepp. General Darth Kaxs hyrde även in så många Trandoshanska legosoldater att de blev fler än de gamla NSS soldaterna, och han hyrde Rodianska legosoldater som säkerhet för sina kapitalskepp. Vid minst ett tillfälle hyrde Darth Kaxs även prisjägaren Boba Fett för ett uppdrag.

Namelesenniska SäkerhetsstyrkornaRedigera

När Kaxs försvunnit utnyttjade Namel Es's till fullo alla sina kontakter inom Rebellalliansen för att bygga upp NSS igen. Via Amiral Ackbar beställde han från Mon Calamarierna en MC80 Stjärnkryssare, som kom att bli hans flaggskepp. Direkt från Rebellalliansen köpte han också in en mängd andra skepp, och via några Jawor som samarbetade med Rebellalliansen fick han tag i några gamla Separatistfordon. Med hjälp av övertalning och mutor slöt han också en allians med medlemmar av bland annat Kuats Rymdhamnar, och lyckades på så sätt få tag i bland annat en Victory II-klass fregatt billigt. Via sina inmutade kontakter fick han också några av den Galaktiska Republikens gamla gångare, främst AT-OT och AT-RT modellerna.

KuriosaRedigera

Det engelska namnet är Namelesennian Civil War.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.