Star Wars Fanon Wiki
Advertisement

Namelesennia kan referera till flera olika platser:

  • Namelesenniasystemet, ett stjärnsystem i Yttre Randen.
  • Stjärnan Namelesennia, i Namelesenniasystemet.
  • Planeten Namelesennia, i omlopp runt stjärnan.
  • Staden Namelesennia, på planeten.
Advertisement