FANDOM


Era-os
Era-canonverse-darkEra-wt-light

Czas, aby Republika oraz Imperium zrozumiały swój błąd, zaakceptowały informację, że Ciemna Strona jest jedyną drogą dla kraju! Już wkrótce, Peralia, Eriadu, Bakura, Christophsis, Korelia a nawet Coruscant padną pod naporem naszej wielomilionowej armii! Niech żyje Czerwona Moc!

Zjednoczone Imperium Południa to państwo Sithów istniejące w latach 250-321 ABY założone przez Dartha Savarona. Zostało ono stworzone na podwalinach Sithańskiej Guberni Południa, ustanowionego w wyniku kończącego rewolucję 225 roku Traktatu z Aargau odłamu z terytoriów dawnej Nowej Republiki. Początkowo sprawujące faktyczną władzę tylko w układach Ratan i Peralia, w ciągu 10 lat od powstania Imperium rozprzestrzeniło się na niemal wszystkie planety niepodległego południa Skyriver, wprowadzając swój rząd na wszystkie planety Guberni, jak również anektując większość mniejszych państw.

Sithańskie Imperium korzystało z dobrze wyszkolonej armii, więc pokonanie go przysporzyło Republice dużą trudność. Państwo przetrwało 71 lat nazywanych potocznie erą odrodzenia Sithów, po czym upadło rozpadając się na kilkadziesiąt mniejszych, niepodległych tworów.

Historia

Powstanie

Choroba i śmierć Dartha Chremruisa, władcy Sithańskiej Guberni Południa wywołała kryzys w państwie. Niespójny, źle zaplanowany ustrój dał o sobie tutaj znać, parlament powołany na początku istnienia państwa dla przychylności Trzeciej Republiki rywalizował z grupą wpływowych członków Zreformowanego Zakonu Sithów. Jeden z członków tej drugiej grupy – Darth Savaron uznał wówczas, że zarówno kontynuacja pradawnych tradycji, jak i liberalizm są skazane na porażkę i należy wprowadzić rządy, w których władza byłaby jak najbardziej zdecentralizowana, a podzielone organy jednoczyłaby rada zaufanych współpracowników Imperatora. Ponieważ koncepcja zakładała utrzymanie jak największej kontroli przez osoby niewrażliwe na Moc, Savaron otrzymał poparcie wśród ludności cywilnej, a także wśród wojsk niższego szczebla i za ich pomocą pozbył się niewygodnych watażków, następnie wraz ze swoimi lojalistami przedstawiając nową koncepcję państwa w parlamencie. Strach przed interwencją wojskową wyeliminował jej konieczność, bowiem parlament przegłosował uchwalenie Zjednoczonego Imperium Południa, dokonując samorozwiązania. Nastąpił powrót sithańskiej monarchii w galaktyce.

Wczesne lata

Pierwszym problemem, z którym musiał zmierzyć się nowy Imperator, była kwestia stabilizacji władzy. Savaron bardzo obawiał się zdrady ze strony swoich popleczników, stąd też Radę obsadził dwunastoma mistrzami Zreformowanego Zakonu Sithów, których poddał cybernetycznym modyfikacjom uniemożliwiającym sprzeciw wobec niego. Watażków, którzy go wsparli, uczynił Protektorami, dając im niewielkie, podzielone kulturowo terytoria, a także zmusił ich do podległości przydzielonemu członkowi Rady, tym samym odcinając ich od realnego wpływu politycznego na szczeblu państwowym. Stanowiska ministerialne i urzędnicze zostały przydzielone osobom niewrażliwym na Moc, a tym samym możliwym do kontrolowania w razie oporu. Imperator posiadał wręcz de facto władzę absolutną, bowiem nikt nie był na tyle potężny, by się mu sprzeciwić. Kolejną kwestią było uznanie kontroli Imperium nad terytoriami – z uwagi na niestabilną pozycję Sithańskiej Guberni Południa sprawowało ono faktyczną władzę tylko w okolicach Peralii oraz Ratan. W latach 251258 ABY przeprowadzono szereg ataków na sektory odmawiające uległości, a z każdym kolejnym państwo rosło w siłę. Po zneutralizowaniu Bakury Imperium osiągnęło swój największy zasięg terytorialny, a następnym krokiem Savarona było wprowadzenie polityki społecznej, która zmieniłaby nastawienie do Sithów otaczających je potęg.

Rozwój

Kluczowym elementem koncepcji Savarona było wyeliminowanie Ciemnej Strony Mocy z życia publicznego. Nadano jej określenie Czerwona Moc i lansowano pogląd, że jest ona formą samodoskonalenia się, nie zaś narzędziem zła. Zniesiono religię państwową i wprowadzono dość liberalną politykę społeczną, w której nie było miejsca na opresję czy środki przymusu. Jednocześnie istnienie zakonu Sithów zostało utajone, a możliwości członkostwa bardzo ograniczone. Imperator podjął pakty o nieagresji i umowy handlowe zarówno z Trzecią Republiką, jak i z Nowym Imperium.

Plan działał dobrze w czasach żelaznych rządów Savarona, czyli latach 250 – 300 ABY. Obywatele nie czuli się zastraszeni przez rząd Sithów, religia nie ingerowała bezpośrednio w działanie państwa. Wiele osób, nawet politycy Republiki uwierzyli, że Savaronowi udało się stworzyć pierwszy raz w historii prawdziwie laickie sithańskie państwo.

Sp

Zjednoczone Imperium Południa w 260 ABY

Upadek

Plan Savarona wiódł się aż do jego śmierci. 15 VIII 300 ABY, gdy Imperator odszedł ze starości, władzę przejął Darth Massali, tyran oraz żądny władzy okrutny wojownik. Po puczu militarnym odtajnił istnienie Zakonu Sithów i obsadził swoimi uczniami ważne urzędy. Wprowadzono obowiązkowy pobór do wojska oraz nałożono embargo na inne państwa w Skyriver. Wywołało to falę migracji z państwa. Wojna była niemalże pewna, wszyscy spodziewali się ataku na Trzecią Republikę, która pozostawała blisko związana z Nowym Zakonem Jedi. Tak też się stało i 31 V 305 ABY, Armia Sithów zaatakowała północnych sąsiadów. Armia Trzeciej Republiki jednak mimo Czystki Jedi odparła atak mrocznych wojowników. Zaczęła się rekonkwista Południa Skyriver i wojna sithańsko-republikańska zakończyła się 18 XI 308 ABY kapitulacją Sithów.

Państwo pogrążyło się w chaosie - wybuchło wiele rewolucji, powstały takie organizacje jak Sojusz Południa, które dążyły do zniszczenia Sithów. Darth Massali został zabity przez swojego ucznia, Dartha Ondera w 315 ABY. Sześć lat późnej, Imperium zżerane przez konflikty, biedę, korupcję i hiperinflację rozpadło się na 32 niepodległe państewka, które zjednoczył dopiero Sojusz Południowych Systemów prawie 20 lat później.

Ustrój i filozofia

Darth Savaron był postępowym myślicielem - wiedział, że Sithowie nie mogą kontynuować dawnych tradycji, bo to prowadziło zawsze do klęski. Nie można też było jednak tworzyć państwa liberalnego, ponieważ szybko popadłoby w spory wewnętrzne i walki o władzę. Savaron opracował więc plan ustroju opieranego na monarchii, w którym, poza Imperatorem, rządziłaby rada 12 cyborgów-Sithów, byłych mistrzów, których mózgi byłyby zaprogramowane tak, by nigdy nie zdradzić swojego władcy. Państwo zostało podzielone administracyjnie na bardzo drobne części między watażków okresu Sithańskiej Guberni Południa nazwanych Protektorami, nie zważając na dotychczasowe podziały kulturowe, a wyższy szczebel ponad nimi sprawowali członkowie rady reprezentujący ich interesy. Jednocześnie stanowiska ministerialne na szczeblu państwowym podejmowały osoby niewrażliwe na Moc i podległe bezpośrednio Radzie. Usunięcie wpływu dotychczasowych władców państwa miało zapobiec przypadkowi, w którym jakiś generał lub oficer stałby się potężniejszy od samego Imperatora. Armia Sithów również podlegałaby tylko i wyłącznie sztabowi generałów i oficerów oraz miała składać się z niewrażliwych na Moc ludzi. Zakon Sithów był organizacją tajną, jego siedziba mieściła się w głębokich podziemiach planety Ratan. Dostęp do świątyni mieli tylko nieliczni mistrzowie i Protektorowie. Liczba Sithów w państwie była szacowana na 1000.

Określenie Ciemna Strona Mocy zostało zastąpione Czerwoną Mocą i pod taką nazwą właśnie funkcjonowała oficjalna religia państwa. Media Sithańskie wykształciły pogląd, że Ciemna Strona nie jest złą drogą, polega jedynie na hedonizmie i dążeniu do samodoskonalenia się.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.