Biblioteka Arkanii
Advertisement
Biblioteka Arkanii
Autorstwa SuperSzyma
Ten artykuł dotyczy tematu zawartego w obowiązującym do 2014 roku rozszerzonym wszechświecie Gwiezdnych wojen.Ten artykuł dotyczy ery Nowej RepublikiTen artykuł dotyczy ery Najwyższego PorządkuTen artykuł dotyczy ery podziałówTen artykuł dotyczy ery chromu
Przeglądasz wariant tego artykułu w Fairverse
Koordynaty.png
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje SuperSzym. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Głęboko pod tą idealnie ułożoną i nudną fasadą bije serce dobrego człowieka.

Wynn Dorvan (ur. 8 X 5 ABY na Kumru, zm. 7 III 94 ABY na Atryzji) — żołnierz, urzędnik, polityk i mąż stanu rasy ludzkiej, który w latach 58-72 ABY pełnił funkcję 1. Wielkiego Prezydenta Trzeciej Republiki. Działacz Partii Populistycznej, a następnie Republikańskiej Partii Ludowej, za czasów Diarchii reprezentował sektor Javin w Senacie Galaktycznym oraz był czwartym, ostatnim przewodniczącym Republikańskiego Frontu Ludowego, po którego secesji wszedł w skład tymczasowego rządu Poe'a Damerona jako minister zarządu cywilnego. Po prezydenturze zaangażowany był w działalność dyplomatyczną oraz humanitarną na terenie swojego kraju i za granicą.

Urodzony i wychowany w Vom Meryn na planecie Kumru jako syn górnika Vosa Dorvana i włókniarki Marli Dorvan, w wieku 15 lat został wysłany do szkoły z internatem na Javin, gdzie ukończył także studia licencjackie z administracji. Po śmierci rodziców w 26 ABY powrócił na Kumru jako urzędnik. Podczas zimnej wojny nawiązał współpracę z Ruchem Oporu, umożliwiając mu przechwytywanie transportów z zasobami tenolodium. Po splądrowaniu jego rodzimej planety przez Najwyższy Porządek dołączył do sił zbrojnych tej organizacji. Podczas wojny uczestniczył w misji na Korelii, gdzie poznał Ransolma Casterfo, który został jego politycznym mentorem. Po sukcesie powstania przeciwko Najwyższemu Porządkowi powrócił do domu, jednakże zaledwie trzy lata później został zmobilizowany do walki przeciw Nowemu Imperium Galaktycznemu w drugiej galaktycznej wojnie domowej. Podczas bitwy o Toprawę jego oddział wzięto do niewoli i przetrzymywano w charakterze jeńców wojennych na planecie-więzieniu Belsavis.

Za namową Ransolma Casterfo Dorvan, sfrustrowany stanem zawieszenia w krajowej polityce, zdecydował się wystartować w wyborach uzupełniających w 44 ABY po śmierci senatora z sektora Javin, Rejoga Shimana. W Senacie uzyskał reputację osoby niezwykle szczerej i uczciwej, co przyczyniło się do jego elekcji na przewodniczącego Republikańskiego Frontu Ludowego po udanym zamachu na Kulvera Organę. Senator skutecznie poprowadził do zwycięstwa Partię Populistyczną oraz jej wchodzących w skład Frontu koalicjantów w wyborach parlamentarnych w 54 ABY, zostając także kandydatem Populistów na kanclerza. Za sprawą platformy Koncyliacjonistów wybory wygrał jednak dotychczasowy kanclerz Pyter Blight, który jednak odmówił przyjęcia funkcji, popierając kandydata Centrystów, Jovatriego Hansalva. Po tym wydarzeniu, zwanym Wieczorem Dywergencji, Wynn Dorvan uczestniczył w przygotowaniu Konstytucji Trzeciej Republiki, ogłoszonej wraz z deklaracją niepodległości tego państwa 27 stycznia 55 ABY, stając się tym samym jednym z jego ojców-założycieli.

W tym samym roku Wynn został wyznaczony przez marszałka i p.o. głowy państwa Poe'a Damerona na ministra zarządu cywilnego, piastującego kompetencje Wielkiego Prezydenta w zakresie polityki wewnętrznej i nadzoru nad pozostałymi członkami rządu. Po zakończeniu wojny w 57 ABY marszałek ogłosił, że nie będzie się ubiegać o elekcję, popierając kandydaturę Dorvana na to stanowisko. Z poparciem zrzeszającego większość partii w kraju Republikańskiego Frontu Ludowego, którego był liderem, został wybrany w pierwszych wyborach prezydenckich w historii Trzeciej Republiki, zostając zaprzysiężony na jej pierwszego pełnoprawnego Wielkiego Prezydenta 27 stycznia 58 ABY. Jego prezydentura zdominowana była przez drugą zimną wojnę i tarcia wewnętrzne, które doprowadziły do rozpadu RFL w 61 ABY i powstania Republikańskiej Partii Ludowej. Wśród osiągnięć jego pierwszej kadencji należy wymienić odbudowę ekonomii kraju po wojnie domowej, doprowadzenie do końca rozpoczętej za czasów Diarchii reformy administracyjnej i utrzymanie pokoju na granicy z Republiką Śródgalaktyczną. Mimo szerokiej krytyki zachowawczego programu gospodarczego oraz polityki zagranicznej, uznawanej za zbyt uległą względem Wysokiego Kanclerza Alethiusa, otrzymał reelekcję w drugiej turze, pokonując bohatera wojennego Aqpaliba Palaara. RPL utraciła jednak większość w Senacie Galaktycznym IV kadencji, zaś zdrowie prezydenta znacząco się pogorszyło. W wyborach prezydenckich w 81 ABY Wynn Dorvan nie mógł ubiegać się o reelekcję, a wraz z końcem jego drugiej kadencji w 82 ABY zastąpiła go kandydatka koalicji Partii Zielonych, Obywatelskiej Partii Progresywnej i Unii Socjaldemokratycznej Syll Tejn.

Po zakończeniu prezydentury Dorvan zamierzał powrócić na Kumru i przejść na emeryturę polityczną, jednakże eskalacja zimnej wojny, która doprowadziła do pogorszenia relacji Trzeciej Republiki z Republiką Śródgalaktyczną i Nowym Imperium Galaktycznym skłoniła go do zaangażowania się w działalność humanitarną i dyplomatyczną, w szczególności zorientowaną na detentę z Imperium rządów Vorynna. Najważniejszą jego zasługą tego okresu jest uczestnictwo w negocjacjach, które doprowadziły do deeskalacji kryzysu rodiańskiego przed plebiscytem, w wyniku których do Republiki powróciła Rodia, zaś ziemią imperialną stało się terytorium mandatowe Nowej Rodii. Za sprawę szczególnie istotną uważał połączenie eksklawy anoackiej, z której pochodził, bezpiecznym szlakiem z resztą kraju poprzez Wolny Układ Dolli. W tym celu udał się na szczyt atryzyjski, podczas którego 28 lutego 94 ABY doznał rozległego wylewu. Zmarł 7 marca w szpitalu na Atryzji, a jego ciało po pogrzebie na Chandrili zostało złożone w centrum pamięci Wynna Dorvana w Vom Meryn.

Życiorys

W budowie!

Advertisement