FANDOM


Autorstwa Fargothena
Era-rev
Era-canonverse-dark

Unia Attreńska, nazywa również Imperium Attreńskim to państwo powstałe w 532 ABY na rzecz unii między dwoma państwami, Imperium Konstantyńskim i Nowym Imperium Yazimirskim, których monarchowie, Despota zwierzchni Reman I Daubreck-Constantae i Sułtanka Ahzra II Erkana, kolejno, wzięli ślub i tym samym zjednoczyli oba te państwa pod jednym sztandarem, stając się niekwestionowanymi hegemonami w całym Attrenikos po długim okresie słabnącej siły Konstantynium i utraty państwowości Yazimirów na rzecz Cesarstwa Zaaeharen.

Historia

Zalążki Unii

Terytoria

Korona Konstantyńska

Do terytoriów Korony Konstantyńskiej należy całość terenów byłego Imperium Konstantyńskiego sprzed Unii, minus całkiem spore połacie południowego zachodu, które zostały mocno splądrowane i po części przejęte przez Ordę Khazzacką, a następnie przez krótki okres Królestwo Vagarii. Podczas wojen unifikacyjnych te tereny i sporo innych, w tym niegdysiejsza Przestrzeń Yazimirska, została odbita z rąk Zaarian i Vagarów. Terytoria Korony Konstantyńskiej odpowiadają głównie za politykę i zbrojenie państwa, jak i ciężki przemysł. Ze względu na panujące przed Unią rozbicie dzielnicowe, despoci poszczególnych dzielnic sprawują w nich autonomię, aczkolwiek ultymatywnie odpowiadają przed Autokratorem, który działa jako ich zwierzchnik.

Korona Yazimirska

Do terenów Korony Yazimirskiej należy całość starej przestrzeni Yazimirskiej, a w późniejszych latach Korona została poszerzona o dodatkowe systemy wraz z Attreńskim pchnięciem na południe podczas wojen unifikacyjnych. Korona Yazimirska odpowiada głównie za produkcję żywności oraz wydobycie surowych minerałów, w tym kamieni szlachetnych.

Polityka

Polityka w Unii Attreńskiej jest mniej zawiła aniżeli w niegdysiejszym Imperium Konstantyńskim, gdyż władza jest wyraźnie podzielona między dwóch monarchów. Za czasów panowania Remana I i jego żony, Ahzry, despota zwierzchni Korony Konstantyńskiej (posiadający tytuł Autokratora) posiadał de facto władzę nad Unią jako ogółem, w czasie gdy Monarcha Yazimirski (w tym wypadku żona Autokratora) działa jako współwładczyni, doradczyni oraz figura reprezentacyjna narodu. Rozbicie dzielnicowe Imperium Konstantyńskiego po abdykacji Filippy gwarantowało jej dzieciom władzę nad poszczególnymi terenami (dzielnicami) Imperium, które posiadały sporą autonomię, aczkolwiek odpowiadały przed despotą zwierzchnim, który również był de facto głową całego Imperium.

Comitum Imperialae

Comitum Imperialae to instytucja polityczna swoim stylem łącząca senaty Imperium Konstantyńskiego i Yazimirskiego, tworząc jeden, jednoizbowy parlament. Do Comitum Imperialae nalezą cztery warstwy członkowskie, najniższa, czyli Trybuni, wybierani z pospolitego ludu, Kwestorzy, wybierani z Trybunów przez Pretorów, Pretorzy, najczęściej wywodzący się z wyżyn społecznych Unii (arystokracja, uczeni, magnateria, zasłużeni wojskowi), oraz Propretorzy, czyli siedmiu najczęściej najbardziej wpływowych arystokratów z terenów Unii, wybierani co dziesięć lat przez Pretorów z pomiędzy siebie samych.

Wybory

Wybory członków do Comitum Imperialae odbywają się co dziesięć lat. W głosowaniu mają prawo brać udział wszyscy obywatele Unii Attreńskiej w wieku pełnoletnim wzwyż. Ludzie głosują na Trybunów, którzy są wybierani spośród wielu kandydatów by reprezentować swój układ, następnie, Trybuni głosują na Kwestorów, którzy są wybierani spośród Trybunów, zaś Pretorzy następnie wybierają spośród Trybunów kandydatów na Kwestorów. Pretorzy wybierani są przez Kwestorów spośród wyżyny społecznej Imperium, a następnie Pretorzy głosują na Propretorów, najwyższych urzędników w Comitum Imperialae, których potem może zatwierdzić bądź odrzucić sam Autokrator. Każdy członek Comitum może zostać odwołany w dowolnym momencie przez Rektora Comitum, jeśli ten uzyska pozwolenie Autokratora. Kadencja każdego członka Comitum może zostać przedłużona przez samego Autokratora jeśli ten tak zdecyduje, a członkowie Comitum, których kadencje zostały przedłużone bezterminowo zyskują tytuł Dictatora.

Siły Zbrojne

Siły Zbrojne Unii Attreńskiej (ne.att. Summilitarum de Unioi Attrenai) są podzielone na dwie dystynktywne części. Są nimi:

  • Armia Unii Attreńskiej (ne.att. Militium de Unioi Attrenai) to w ogólnym pojęciu całość sił naziemnych Unii Attreńskiej, czyli dokładniej wszystkie Legiony (Legioi), Milicja Attreńska (Aequimilitium Attrenai) oraz Korpusy Auksylarne (Militium Auxilioi). W armii na stałej służbie pozostawała znaczna ilość dorosłych obywateli Unii, a przynajmniej z początku jej istnienia, a w późniejszych latach zredukowano ilość i zmieniono armię z poborowej na zawodową. Przeróżne regionalne milicje, konstable i gwardie oraz siły zbrojne dzielnic konstantyńskich są czasami zaliczane do ogółu Armii Unii.
  • Marynarka Unii Attreńskiej (Militarum Nautikoi de Unioi Attrenai) to całość sił przestrzennych oraz powietrznych Unii. Do marynarki nalezą wszystkie okręty o desygnacji wojskowej, czyli około dziesięć tysięcy okrętów, choć warto zauważyć, ze znaczna ich część nie jest stale obsługiwana, zamiast tego będąc zachowywana w razie wojny totalnej. Regionalne marynarki, marynarki dzielnicowe oraz marynarki prywatne jak w przypadku Armii również są czasami zaliczane do ogółu.

Relacje z innymi państwami

Imperium Terry

Imperium Terry jest głównym sojusznikiem Unii Attreńskiej. To właśnie dzięki działaniom Terry i jej interwencji na Etrenum w roku 532 ABY doszło do pierwszej wojny unifikacyjnej, a następnie do Unii dwóch państw. Handel i wspólne ćwiczenia wojskowe są podstawą, a jednostki wojskowe Unii w wielu aspektach inspirowane są strukturą do Imperium Terry.

Święte Arcyksięstwo Allemaińskie

Święte Arcyksięstwo Allemaińskie, będąc członkiem Ligi Ludzkiej, utrzymuje dobre stosunki ze swoim sojusznikiem. Handel jest prowadzony miedzy tymi dwoma państwami, a w późniejszych latach Attrenikos stało się miejscem zamieszkania wielu Allemaińczyków po rosnącym napięciu wobec wpływów Terry poza Eksterią.

Imperium Helghańskie

Z Imperium Helghańskim relacje Unia posiadała jeszcze przed unifikacją, gdyż w 505 ABY Helghaści dołączyli do Ligi Ludzkiej. Od tamtej pory oba państwa utrzymywały bardzo dobre relacje, a sporo Helghańskich ochotników nawet brało udział w wojnach unifikacyjnych we wspólnym interesie ludzkości.

Państwo Mandaloriańskie

Państwo Mandaloriańskie utrzymywało dobre relacje z Unią, tak samo jak Imperium Konstantyńskie przed nimi. Unia Attreńska była jednym z nielicznych państw posiadających kolonie w wysoce zastrzeżonej i chronionej galaktyce satelitarnej Hydian, gdzie prowadzili różne przedsięwzięcia wydobywcze/górnicze oraz osiedlali ludzi na dzikich planetach w celach eksploatacji i współpracy z lokalną władzą Mandalorian.

Gwiezdne Imperium Novésverii

Gwiezdne Imperium Novésverii od samego początku Unii posiadało neutralne relacje, tak samo jak z paktycznie wszystkimi innymi państwami w znanym świecie, jednak w tajemnicy oba państwa zywiły do siebie niezgodę i wrogość. Dopiero podczas drugiej wojny międzygalaktycznej, gdy Gwiezdne Imperium, w bardzo śmiałym ruchu, najechała Unię, ich relacje z żywionych w sekrecie zostały utwierdzone w kamieniu, po tym jak oficjalnie potwierdzono, iż Cesarz Novésverii, Adriyan Novés, brał udział w zamordowaniu wujka Remana I, Konstantyna IX. Mimo tylko częściowego dla Imperium Konstantyńskiego sukcesu wojny, Gwiezdne Imperium zapadło się pod własnymi nogami i w jego miejsce monarchię zastąpiono rządem ludowym. Ród Novésów zaś uciekł do Skyriver, gdzie skryli się na dworze Nowego Imperium. Później wraz z ich powrotem i o dziwo wsparciem Unii w odzyskaniu tronu relacje zdecydowanie się polepszyły, a to zostało umocnione jeszcze bardziej przez późniejszy ślub Konstantyna X z Marieliną I, doprowadzając do unii personalnej i prawie kompletnej unifikacji galaktyki satelitarnej Attrenikos.

Nowe Imperium

Trzecia Republika

Rzesza Victeriańska

Wspólna historia Rzeszy Victeriańskiej i Unii Attreńskiej sięgają jeszcze czasów istnienia Imperium Konstantyńskiego i Imperium Victerii. Powiązane językowo-kulturowe państwa, które znały przełęcze i wormhol do swoich wzajemnych galaktyk państwa utrzymywały bardzo dobre relacje, zważając na podobieństwa między nimi oraz to iż oba państwa należały do Ligi Ludzkiej. Sojusz z Rzeszą został pogłębiony gdy wielu obywateli i wojskowych z Victerii przybyło na pomoc Unii podczas wojen unifikacyjnych.

Monarchowie Unii Attreńskiej

1. Reman I Daubreck-Constantae/Ahzra II Erkana, 532 ABY - 580 ABY

2. Konstantyn X Agiothropos 580 ABY - 590 ABY

3. Teodora I Korona Burz, 590 ABY - 614 ABY

Przypisy

  1. Monarchia absolutna polegająca na podziale władzy między obie Korony Unii, której monarcha o pozycji Autokratora reprezentuje państwo jako ogół.