Autorstwa Chinrna
Era-empty.png
Przeglądasz wariant tego artykułu w Ćómverse

Toksyczne kraby - gatunek drapieżnych, jadowitych skorupiaków zamieszkujących wyspy i oceany Selonii.

Biologia

Toksyczne kraby osiągają rozmiary od 50 do 124 centymetrów wliczając w to pełną rozpiętość nóg, choć natrafiono na okazy które łącznie z nogami mierzyły dwa metry. Ciało krabów, podobnie jak innych jest pokryte karapaksem który musi być zrzucany przez całe życie co pewien czas. W przeciwieństwie do większości innych swoich krewnych, kraby posiadają szczękoczułki i nogogłaszczki podobne do pajęczych, z zakrzywionymi kolcami jadowymi. Karapaks toksycznych krabów pokryty jest małymi kolcami, z czego te umiejscowione bezpośrednio na szczycie górnego pancerza przypominają raczej wydłużające się żądła, które w wypadku użądlenia ofiary rozciągają się o kilka centymetrów aby wpompować jad głębiej i wywołać jeszcze większy ból.

Kleszcze tych skorupiaków również wyposażone są w podobne żądła, mniejsze i wydłużające się jedynie w wypadku zakleszczenia się na ofierze powodując ogromny ból, żądła na kleszczach bowiem mogą poruszać się w organizmie jak elastyczne igły, doprowadzając w większości wypadków do poważnych uszkodzeń tkanki wewnętrznej, naczyń włosowatych i żył.

Do czasów Wojen Klonów kraby te określano jako "Jadowite", nie "Toksyczne". Zmiana w nazewnictwie została spowodowana odkryciem iż skorupiaki te mają zwyczaj pochłaniania zanieczyszczeń i przetrzymywania ich w swoich hermetycznych zbiornikach jadowych, niejako "pobierając" jad z zanieczyszczeń. W wypadku braku takowego, ich standardowy naturalny jad składa się w głównej mierze z mieszanki różnych toksyn i lepkich płynów które powodują krzepnięcie krwi i blokowanie się żył u ofiary.

Toksyczne kraby składają do kilkunastu jaj w wodzie, młode wychodzą z wody i przez większość okresu młodości są karmione przez matkę, a następnie same uczą się polowania.

Kraby żyją w symbiozie z Krabami-Zabójcami, polując wraz z nimi w grupach od dwóch do sześciu osobników, w tego typu grupach na każdego Kraba-Zabójcę przypada na ogół jeden Toksyczny krab. Kraby te działają jako forma wsparcia, używając swojego jadu żeby paraliżować ofiary. Są one bowiem mniejsze, a co za tym idzie szybsze od Krabów-Zabójców. W ramach takiej współpracy, Kraby-Zabójcy chronią je przed większymi drapieżnikami odpornymi na ich jad, jednym z takich drapieżników jest inny gatunek kraba, Kalatoa. Jedną z ich ofiar są Pūha.

Kraby te mają trudności z przebijaniem twardszych pancerzy innych skorupiaków i insektów, toteż w wyniku ewolucji nie zanikły ich kleszcze których używają do walki z nimi jako drugorzędną broń.

Grupę Toksycznych krabów, podobnie jak grupę Krabów-Zabójców określa się mianem "hordy".

Występowanie

Na lądzie skorupiaki te występują głównie na plażach piaszczystych oraz rzadziej w Seloniańskich namorzynach gdzie to ukrywają się między korzeniami. Na plażach zakopują się w piasku czekając na ofiary. Znaleźć je można też w jaskiniach, tunelach, oraz pod wodą. Wiele takich krabów znajduje się we wraku statku Laotanu.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.