FANDOM


Era-preEra-oldEra-repEra-urEra-impEra-nr
Era-ćómverse-dark

Autorstwa Chinrna

Taranga - antyczny zwój zawierający opis ras wybranych (Manot) przez Ondai i jego wyznawców a także wierzących jako rasy przez niego ulubione. Często sam Ondai jest mniejszym lub większym bóstwem w religii danej rasy, w większości przypadków. Jest to też najważniejsze pismo Kardynałów Ondai.

Historia

Tarangę napisano przed 28 000 BBY i ukryto głęboko na planecie Utapau, gdzie to kilkanaście tysięcy lat później ją odkryto, wraz z innymi zwojami prawdopodobnie spisanymi przez kult Ondai, które to jednak ze względu na upływ czasu oraz wilgotność jaskini w której to zostały pochowane po prostu zmieniły się w
Deserdeser

Nelvaanianie, jedna z ras Manot.

szlam. Powszechnie uważa się że lista jest niekompletna.

Język zwoju zinterpretowano jako Mandaba - język używany przez Selonian którzy to figurowały jako najważniejsze Manot w samym piśmie. Same Manot zaś podzielone były w Tarandze na kilka grup - ważniejsze, mniej ważne i najmniej istotne określane kolejno jako Za, Va i Ka. Każda rasa miała przypisany do siebie symbol będący pośrednim między pismem obrazkowym Selonian, oraz znakami, oraz posiadała własne Hanaka, tytulaturę Seloniańską. Jedynie najniższe, Ka nie miały symbolu.

W 200 BBY zwoje pokazano głowom religii wszystkich ras wymienionych, większość zareagowała na to zszokowana, z czego jedna z nich - Catharzy - domagała się zwrotu zwoju.

Tarangę uznano za wymagającą popraw, albowiem powszechnie wiadomo było że wyznawcy Ondai uznają też inne rasy, nie tylko wymienione w Taranga za Manot. Kardynałowie Ondai kilkaset lat przed Bitwą o Yavin wydali oficjalną listę takowych ras do użytku wewnętrznego i dla innych wyznawców Ondai, wykazującą iż takowych ras jest znacznie więcej, zarówno Za, Va jak i Ka - najwięcej Manot sklasyfikowano jednak jako Ka.

"Eksperymenty"

W 1968 BBY na planecie Nibiru w grobie Mrocznego Lorda Sithów odnaleziono zaginioną, wyrwaną część Tarangi, na której to znajdują się informacje na temat "eksperymentów" na Manot, określanych także w skrypturze jako "Najwyższe Manot" z nieznanego powodu. Opisuje on stworzenie kilku wrażliwych na Moc przedstawicielek Manot zmodyfikowanych poprzez edycję DNA oraz komórek macierzystych. Lista Eksperymentów to:

 • Zygerriańska Królowa, mierząca 20 metrów Zygerrianka.
 • Krzykacz, Selonianka posiadająca o 50% większe płuca oraz zdolna otwierać usta do niemalże nienaturalnego stopnia.
 • Ai, Amaranka posiadająca żółto-fioletową pigmentację skóry z białym futrem w kilku miejscach.
  Orzechy

  Samiec Cathara.

 • Syjamskie Cathary, dwie Catharki połączone ciałem, zwój opisuje je jako w pełni funkcjonujące, ale posiadające dwie inne osobowości.
 • Selonianka z sześcioma parami piersi, Selonianie posiadają na ogół jedną lub trzy pary piersi.
 • Żywa Planeta, Manot wielkości planety podłączona do systemu podtrzymywania życia, prawdopodobnie umieszczona jako pułapka - jej koordynaty wskazują gwiazdę, a samo istnienie członka jakiegokolwiek gatunku rozumnego który jest wielkości planety jest biologicznie niemożliwe w 99% przypadków.
 • Mózgozwęglacz, Bothanka posiadająca wysoki stopień zaznajomienia z Mocą, zdolna oddziaływać na umysły nawet potężnych Jedi lub Sithów, prawdopodobnie używając bardzo, ale to bardzo wczesnej wersji Zniewolenia Mocy.

Kontrowersje

W Taranga znajduje się cytat który wielu interpretuje za namawiający do ludobójstwa, przez co religia zyskała dość negatywne miano.

"Ktokolwiek zabije lub dokona urazy Manot winien być ukarany śmiercią lub zadaniem bólu dwukrotnie większego od tego jaki zadał Manot w zależności od powagi zadanego Manot bólu."

Fragment ten rzadko był egzekwowany przez kogokolwiek poza Kardynałami, którzy mieli w zwyczaju w ramach kary obcinać palce, łamać kolana lub podpalać a następnie zmuszać do wskakiwania do lodowatej wody. W wypadku zabicia Manot z szczególnym okrucieństwem stosowano wbijanie igieł w oczy i język.