FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-podEra-chrEra-inwEra-odr
Era-fairverse-dark

Tajanizm (od nazwy miasta Tajana, w którym leżała siedziba Wysokiego Domu Durosów) to sformułowana na początku drugiego stulecia ABY ideologia polityczno-społeczna, nawołująca do odrodzenia narodowego Durosów, poprzez utworzenie w południowo-wschodnich Światach Jądra własnego państwa. Ruch, w 206 ABY, wraz z upadkiem Konfederacji Korelińskiej doprowadził do powstania niepodległej Przestrzeni Durosów.

Nazwa

Określenie „Tajanizm” pochodzi od Tajany, będącej jedną z nielicznych przetrwałych po wojnach mandaloriańskich, miast na planecie Duro. Po raz pierwszy, jako określenie na chęć powrotu Durosów do swojej ojczyzny użyty został przez muuńskiego socjohistoryka Jezalila Szoma w aktualizacji do napisanej w pierwszym wieku ABY pracy „Historia Duro i Durosów”.

Rys historyczny

Wspólnym mianownikiem większości tajanistów jest roszczenie do całej przestrzeni kontrolowanej ongiś przez Wysoki Dom, jako prawowitej, narodowej ojczyzna Durosów. Poparcia tego szukają w swojej historii, religii i etnicznym składzie populacji regionu. Tajanizm, ze względu na swoją oddolną naturę nie posiadał zjednoczonej ideologii, zamiast tego często dzieląc się na przekonania takie jak Tajanizm socjalistyczny, Arborianizm tajanistyczny, czy (później skrajnie niepopularny) Tajanizm rewizjonistyczny.

Po niemalże tysiącleciu migracji duroskiej na całą resztę Skyriver, spowodowanej dewastacją ich rodzimej planety, Duro, powstała ideologia Tajanizmu. Jako jego formalne ustanowienie uważana jest publikacja w HoloNecie przez duroskiego dziennikarza Rozameda Herleda pracy pt. Nowe Duro. W tamtym okresie głównym celem ruchu była popularyzacja powrótu do południowo-wschodnich Światów Jądra.

Ideologia, początkowo będąc tylko jedną z wizji życia Durosów poza swym domem, szybko zdobyła poklask, głównie wśród młodszych przedstawicieli gatunku. Kiedy w 146 ABY powstała Konfederacja Koreliańska Durosi zauważyli w jej istnieniu szansę na uzyskanie większych wpływów w zarządzaniu zamieszkałych przez nich układów, uniemożliwiło to jednak manipulowanie granicami sektorów, które doprowadziły do zdominowania Wysokiej Izby tylko przez Ludzi, głównie tych narodowości koreliańskiej.

Z powodu narastających wrogości między nią, a Konfederacją, Konsul Rzeczpospolitej Wszechatryzyjskiej, Jasper Hardial ogłosił poparcie dla koncepcji Tajanizmu, obiecując wszystkim Durosom w Skyriver pomoc w dostaniu się do swojego ancestralnego domu. Dzięki wsparciu Rzeczpopsolitej Durosi mieszkający w Ludowej Republice Coruscant mogli, zieloną granicą w Układzie Hastings przedostawać się na jej terytorium, a potem, powołując się na swoje pochodzenie, uzyskiwać koreliańskie obywatelstwo, umożliwiające im osiedlenie się na planetach układów graniczących z, już wtedy posiadającym większość duroską, Duro.

Gdy w 200 ABY na terenie całej galaktyki macierzystej Skyriver wybuchła Druga wojna galaktyczna, powstały dwadzieścia lat wcześniej Kongres tajanistyczny ogłosił ją „ostatnią szansą na zerwanie ranańskich okowów i odtworzenie naszej ojczyzny w jej odwiecznych granicach”. Na wcześniejsze sprzymierzę z Durosami ślepa nie pozostała Rzeczpospolita Wszechatryzyjska, która po zbrojnym zajęciu Korelii i kapitulacji Naczelnika Stanu Nonna Estrula-Solo ogłosiła, wraz z Kongresem tajanistycznym utworzenie w Południowo-Wschodnim Skyriver narodowego państwa duroskiego jako „sprawę krytyczną dla pokoju i stabilności galaktyki”. Trwające pół wieku zapowiedzi ziściły się 3 III 206 ABY (w Odtworzonym Kalendarzu Duroskim 3 miszeram 31 240 roku) kiedy to w wyniku wydania dokumentu o zniesieniu państwowości koreliańskiej utworzono w pełni niepodległą Przestrzeń Durosów. Jej istnienie potwierdził zawiązany później w tym roku Traktat galposki kończący wojnę.

Przekonania

Tajanizm powstał z ogólnym celem utworzenia w jego dawnym obszarze niepodległego państwa duroskiego. W owym państwie humanoidzka rasa byłaby większością, w kontraście do państw i obszarów w których była diasporą - mniejszością. Jeden z ojców-założycieli ideologii, Rozamen Herled uważał, że dyskryminacja i antropocentryzm to nieodzowna część warunków ludzkich i państw w których Ludzie są większością, w przekonaniu proto-tajanisty jedynym sposobem dla „kosmitów” by ich uniknąć, jest stworzenie państw w których to Ludzie są mniejszością, lub, w „najlepszym przypadku” nie występują w ogóle.

Tajaniści popierali w większości odrodzenie zjednoczonego języka duroskiego, w tym celu, w roku 149 ABY powstała Rada języka duroskiego, która przy pomocy Wydawnictwa Betesma wydała rok później pierwszy, zjednoczony słownik języka. Po powrocie do przestrzeni wielu Durosów wyrzekło się swoich poprzednich, wspólnych imion i przyjęło nowe, duroskie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.