Biblioteka Arkanii
Advertisement
Biblioteka Arkanii
Ten artykuł dotyczy ery Nowej RepublikiTen artykuł dotyczy ery Najwyższego PorządkuTen artykuł dotyczy ery Dziedzictwa
Autorstwa Kompkompa
Przeglądasz wariant tego artykułu w Jerzverse

Ten artykuł przedstawia listę stopni wojskowych oraz ich oznaczeń w Armii oraz Marynarce Drugiego Imperium w momencie rozpoczęcia się akcji Imperialnych historii: Początku, a także w ISB, tzw. zarządzie oraz Siłach Sektorowych Imperium. Nazwy elańskie używane były równolegle ze standardowymi w Armii Nadsektora Artecon oraz w jednostkach Sił Sektorowych w sektorach należących do tego nadsektora.

System oznaczeń

Oznaczenia stopni dla Marynarki Imperialnej oraz zarządu składały się jedynie z kwadratów w określonych kolorach oznaczających konkretne stopnie. Kwadraty występowały w kolorach szarym, zielonym, czerwonym, niebieskim i złotym. Wyłącznie kwadraty szare oznaczały przynależność do korpusu szeregowych, a szare i zielone do korpusu podoficerów. Występowanie także oznaczeń czerwonych i niebieskich wskazywało na stopień oficerski. Złote insygnia zarezerwowane były dla najwyższych oficerów (od stopnia wysokiego admirała) i zarządu. Oznaczenia stopni dla Armii Imperialnej kompletnie różniły się od tych z czasów Palpatine'a (pauldrony także się zmieniły). W Armii stopnie nie były oznaczane za pomocą kolorowych kwadratów, lecz przez system kropek, kresek, trójkątów, rombów oraz gwiazd umieszczanych na czarnych pasach materiału przypinanych do ramienia munduru. Numery stopni oznaczają ich ogólną pozycję w Imperium (np. komodor [stopień 18 we flocie] był na równi z generałem porucznikiem [stopień 18 w armii]). ISB znajdowało się ponad żołnierzami o tych samych numerach stopni (np. starszy agent [stopień 3 w ISB] był powyżej mata i kaprala [stopnie 3 we flocie i armii], ale niżej od bosmanmata i plutonowego [stopnie 4 we flocie i armii]).

Cylindry kodowe

W przeciwieństwie do systemu z czasów Palpatine'a, cylindry kodowe nie wskazywały na konkretny stopień. Najważniejszą ich rolą było wskazywanie na część systemu stopni, w którym dany żołnierz się znajdował (gdy miał cylindry po obu stronach, był oficerem itp.). W 105 ABY system cylindrów wyglądał tak (oznaczenie x/y oznacza x po lewej stronie, a y po prawej stronie):

 • 1/0 - stopnie 1-2 (szeregowi)
 • 2/0 - stopnie 3-7 (podoficerowie)
 • 1/1 - stopnie 8-11 (młodsi oficerowie)
 • 2/1 - stopnie 12-17 (starsi oficerowie)
 • 2/2 - stopnie 18-22 (generałowie/admirałowie i komodorzy)

Oficerowie o stopniach 23-25 mieli 4 złote cylindry kodowe (2 po lewej i 2 po prawej).

Kolory mundurów

Przedstawienie systemu kolorów - imperialny bosman w szarym mundurze naprawia działo w obecności ubranego na biało porucznika ISB

Kolory mundurów były kopią tych używany przez pierwsze Imperium. Szeregowi oraz podoficerowie wszystkich formacji (w przypadku armii poza działaniami wojennymi) nosili szare mundury, z kolei w przypadku oficerów było to bardziej skomplikowane, ponieważ każda z części sił zbrojnych Drugiego Imperium miała swój kolor munduru w celu odróżnienia od innych formacji. Oficerowie armii nosili czarne mundury, ci floty oliwkowe, a w ISB używano białych. Wyjątkiem byli wielcy i najwyżsi admirałowie, jak i Najwyżsi Dyrektorzy ISB noszący mundury takie jak za czasów Palpatine'a.

Najwyższe stopnie wojskowe

W każdym z czterech systemów stopni znajdował się stopień oznaczony liczbą 25, którego posiadacze zarządzali całą tą częścią Imperium (poza zarządem).

Najwyższy admirał

Stopień ten nadawany był wielkim lub wysokim admirałom na wniosek Imperatora przez Senat, a po 88 ABY przez Radę Imperialną. W danym momencie mógł być tylko jeden najwyższy admirał, który był naczelnym dowódcą całej floty. W niektórych przypadkach najwyższego admirała nie było, a naczelnym dowódcą floty zostawał Imperator dowodzący flotą przy pomocy jej Najwyższego Dowództwa. Lista:

 1. Gilad Pellaeon (29-60 i 62-66 ABY)
 2. Minracad Erminion (60-62 i 66-77 ABY)
 3. Cermin VI Tarkin (96-98 ABY)
 4. Tenrad Nimerla (od 110 ABY)

Najwyższy generał

Stopień ten automatycznie otrzymywali dowódcy Armii Nadsektora Głównego i nikt poza nimi. Najwyższy generał odpowiadał jedynie przed Imperatorem i był zwierzchnikiem każdego z siedmiu wielkich generałów. Lista:

 1. Tercammin Erliand (29-40, 44-45 i 47-59 ABY)
 2. Lercan Verninde (40-44 i 45-47 ABY)
 3. Ancerion Velnarin (59-79 ABY)
 4. Mercan Tenrath (od 100 ABY)

Wysoki Generał ARC

Dowódca całego korpusu Advanced Recon Commando, który odpowiadał jedynie przed Imperatorem. Pomimo przynależności ARC do Armii nie był on podległy najwyższemu generałowi. W przypadku braku Wysokiego Generała jego obowiązki pełnił najwyższy generał Armii. Lista:

 1. Tranver Erlacenn (45-65 ABY)
 2. Ancerion Velnarin (65-68 ABY i 82-83 ABY, p.o.)
 3. Lermac Threcke (68-82 ABY)
 4. Nincar Threcke (82-90 i 98-100 ABY)
 5. Vermed Threcke (90-96 i od 104 ABY)
 6. San'mand Velnarin-Tarkin (96-98 ABY)
 7. Mercan Tenrath (100-104 ABY, p.o.)

Nadwielki moff

Osobny artykuł: Nadwielki moff
Stopień ten nadawany był szczególnie zasłużonym wielkim moffom. Nadsektor zarządzany przez nadwielkiego moffa miał zdecydowanie większy poziom autonomii od pozostałych siedmiu (w danym momencie ten stopień mogła posiadać jedna osoba). Nosili oni mundury przypominające te wielkich admirałów oraz białą pelerynę podobną do tej używanej w 0 BBY przez dyrektora Orsona Krennica. W 110 ABY stopień ten został połączony z nowo utworzonym urzędem Kanclerza Imperialnego, przez co sam stopień nie był już wymieniany, będąc jedynie klasyfikacją Kanclerza w szeregach wojskowych. Lista:

 1. Calixa Marna (30-66 ABY)
 2. Candus Kryze (79-96 ABY [90-96 ABY jako imperator tymczasowy])
 3. Christian Advare (od 100 ABY)

Armia

Nr Nazwa Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
1 szeregowy szer. prëvet 1a.png zwykły żołnierz, brak specjalnych uprawnień, stopień ten otrzymuje się po ukończeniu Akademii Szturmowej
2 st. szeregowy st. szer. sënnór prëvet 2a.png zwykły żołnierz, w sytuacjach kryzysowych może być zastępcą dowódcy drużyny
3 kapral kpr. korporáll 3a.png pierwszy stopień podoficerski, zastępca dowódcy drużyny, stopień ten otrzymuje się po ukończeniu akademii podoficerskiej
4 plutonowy pltn/

plut.

plótūner 4a.png zastępca dowódcy drużyny (może być zastępcą w 1 drużynie plutonu dowodzonej przez dowódcę plutonu)
5 sierżant sierż. sěrgánt 5a.png dowódca drużyny
6 st. sierżant st. sierż. sënnór sěrgánt 6a.png także dowódca drużyny, może być zastępcą w plutonie
7 chorąży chor. ěnsingers 7a.png także dowódca drużyny, może być zastępcą w plutonie lub w szczególnych przypadkach dowódcą plutonu, stopień otrzymywany po ukończeniu Akademii Imperialnej (na rok)
8 podporucznik ppor. twedde lótenant 8a.png pierwszy stopień oficerski, dowódca plutonu, stopień ten otrzymuje absolwent Akademii Imperialnej po rocznym przygotowaniu na stopniu niższym
9 porucznik por. lótenant 9a.png dowódca plutonu, może być zastępcą w kompanii
10 wicekapitan wkpt. wise-kàptin 10a.png może być dowódcą kompanii lub zastępcą w kompanii, a także dowódcą plutonu
11 kapitan kpt. kàptin 11a.png dowódca kompanii, może być zastępcą w batalionie
12 mł. komandor mł. kmdr junior-kómanděrs 12a.png dowódca batalionu
13 st. komandor st. kmdr sënnór-kómanděrs 13a.png dowódca batalionu, może być zastępcą w regimencie, najwyższy stopień biorący udział w walce jako oficer szturmowców
14 major mjr maìor 14a.png dowódca regimentu, najniższy stopień, którego posiadacze nie biorą bezpośredniego udziału w walce
15 podpułkownik ppłk lótenant-kólonnël 15a.png dowódca regimentu, może być zastępcą w brygadzie
16 pułkownik płk kólonnël 16a.png dowódca brygady lub zastępca w brygadzie
17 st. pułkownik st. płk sënnór kólonnël 17a.png dowódca brygady, może być zastępcą w dywizji
18 generał porucznik gen. por. lótenant-gëneráll 18a.png dowódca dywizji, najniższy stopień generalski
19 generał brygady gen. bryg. brigát-gëneráll 19a.png dowódca dywizji (nie brygady, choć na to wskazuje nazwa)
20 generał major gen. mjr maìor-gëneráll 20a.png dowódca dywizji, może być zastępcą w korpusie
21 generał gen. gëneráll 21a.png dowódca korpusu
22 marszałek marsz. marsëhal 22a.png dowódca korpusu, może być dowódcą grup korpusów (do 20) wydzielonych z armii sektorowych lub zastępcą dowódcy armii sektorowej
23 wysoki generał wys. gen. hěch-gëneráll 23a.png dowódca armii sektorowej
24 wielki generał wlk. gen. sóder gëneráll 24a.png dowódca armii nadsektora, odpowiada przed najwyższym generałem lub bezpośrednio przed Imperatorem
25 najwyższy generał nw. gen. mesthěch gëneráll 25a.png naczelny dowódca Armii Imperialnej - odpowiada bezpośrednio przed Imperatorem

Dodatkowe oznaczenia

Dodatkowo podoficerowie i oficerowie szturmowców będąc w zbrojach (do stopnia starszego komandora) nosili tzw. pauldrony będące oznaczeniami, które miały być łatwo widoczne podczas bitwy. Noszono je na prawym ramieniu (na lewym znajdowało się oznaczenie stopnia takie jak w tabeli wyżej). Kolory:

 • kapral - czarny
 • plutonowy - szary
 • sierżant - biały
 • st. sierżant - biały z czarnym paskiem
 • chorąży - żółty
 • podporucznik i porucznik - czerwony
 • wicekapitan, kapitan - pomarańczowy
 • mł. i st. komandor - niebieski

Siły Sektorowe

W Siłach Sektorowych funkcjonowały takie same stopnie jak w armii (do wysokiego generała), jednak znajdowały się 2 stopnie niżej od swoich odpowiedników w Armii Imperialnej (poza wysokim generałem mającym stopień 22, nie 21). Aby zapobiec dziwnemu stopniowaniu szeregowych w Siłach Sektorowych (stopień -1 dla szeregowego i 0 dla st. szeregowego) utworzono dwie dodatkowe kategorie o numerach S1 i S2 plasujące się poniżej stopnia pierwszego. Dodatkowo funkcjonował tam stopień szeregowy kadet (eln. kadett-prëvet) równy szeregowemu Sił (S1), który oznaczał żołnierza po początkowym treningu i przyjętego w szeregi Sił, jednak w trakcie dłuższego 14-dniowego treningu bojowego już jako żołnierz.

Flota

Nr Nazwa Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
1 marynarz mar. sěmmen 1f.png
2 st. marynarz st. mar. sënnór

sěmmen

2f.png
3 mat brak màt 3f.png
4 bosmanmat bmat bósmën-màt 4f.png
5 bosman bosm. bósmën 5f.png
6 starszy bosman st. bosm. sënnór bósmën 6f.png
7 midszypmen midsz. mëdshippmën 7f.png stopień otrzymywany przy

ukończeniu Akademii Imperialnej, rzadziej dowodzi

Annihilatorem

8 podporucznik ppor. twedde lótenant 8f.png stopień otrzymywany przy

ukończeniu Akademii Imperialnej i przejściu rocznego przygotowania, może dowodzić kanonierką Annihilator

9 porucznik por. lótenant 9f.png może dowodzić

kanonierką Annihilator

10 komandor podporucznik kmdr ppor. twedde lótenant kómanděrs 10f.png w niektórych przypadkach dowodzi Annihilatorem,

rzadziej dowodzi Judicatorem

11 komandor porucznik kmdr por. lótenant kómanděrs 11f.png dowodzi korwetą Judicator
12 młodszy komandor mł. kmdr junior-kómanděrs 12f.png
13 starszy komandor st. kmdr sënnór-kómanděrs 13f.png
14 wysoki komandor (przed reformą 44 ABY nadkomandor) wys. kmdr hěch-kómanděrs 14f.png najczęściej zastępca dowódcy

większych statków, rzadziej dowodzi

krążownikiem Versio

15 wicekapitan wkpt. wise-kàptin 15f.png może dowodzić krążownikiem Versio,

rzadziej VSD-III lub IV

16 kapitan kpt. kàptin 16f.png najczęściej dowodzi gwiezdnymi

niszczycielami Imperial (ISD-III/IV/V)

17 kapitan linii kptl. linne-kàptin 17f.png dowodzi niszczycielem Imperial lub Conqueror
18 komodor kom. kommodór 18f.png dowodzi najczęściej dwoma niszczycielami

Victory lub Imperial, rzadziej pancernikiem

Tarkin lub Conquerorem

19 kontradmirał kadm. áchtre-admiráll 19f.png dowodzi mniejszą eskadrą (2-4 niszczyciele

lub 3-6 krążowników)

20 wiceadmirał wadm. wise-admiráll 20f.png dowodzi mniejszą eskadrą (3-6 niszczyciele

lub 5-12 krążowników)

21 admirał adm. admiráll 21f.png dowodzi eskadrą (do 20 krążowników i niszczycieli)
22 admirał floty admf. flët-admiráll 22f.png dowodzi flotą (nawet 40 niszczycieli i krążowników)
23 wysoki admirał wys. adm. hěch-admiráll 23f.png j.w.
24 wielki admirał wlk. adm sóder admiráll 24f.png dowodzi większymi flotami (nawet do 200 statków liniowych)
25 najwyższy admirał nw. adm. mesthěch admiráll 25f.png najwyższy dowódca floty

Lotnictwo

W nazwie każdego stopnia występuje także słowo "lotnictwa" (eln. den Flěgën) Wyjątkiem są stopnie 1, 2 i 19, gdzie podaje się samo "pilot", "starszy pilot" lub generał skrzydła. Wtedy, kiedy używane są skróty, dodaje się lot. (eln. Fl.).

Nr Nazwa Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
1 pilot pil. pillót 1f.png
2 starszy pilot st. pil. sënnór pillót 2f.png
3 kapral kpr. korporáll 3f.png
4 starszy kapral st. kpr. sënnór korporáll 4f.png
5 sierżant sierż. sěrgánt 5f.png dowodzi kluczem
6 starszy sierżant st. sierż. sënnór sěrgánt 6f.png j.w.
7 sierżant sztabowy sierż. sztab. brás-sěrgánt 7f.png j.w.
8 podporucznik ppor. twedde lótenant 8f.png
9 porucznik por. lótenant 9f.png j.w.
10 starszy porucznik st. por. sënnór lótenant 10f.png
11 komandor porucznik kmdr por. lótenant kómanděrs 11f.png
12 młodszy komandor mł. kmdr junior-kómanděrs 12f.png dowodzi eskadrą
13 starszy komandor st. kmdr sënnór-kómanděrs 13f.png j.w.
14 major mjr maìor 14f.png
15 podpułkownik ppłk lótenant-kólonnël 15f.png dowodzi skrzydłem (3 eskadry)
16 pułkownik płk kólonnël 16f.png
17 starszy pułkownik st. płk sënnór kólonnël 17f.png
18 generał porucznik gen. por. lótenant-gëneráll 18f.png
19 generał skrzydła gen. skrz. sàitt-gëneráll 19f.png j.w.
20 generał major gen. mjr maìor-gëneráll 20f.png
21 generał pułkownik gen. płk gëneráll-kólonnël 21f.png dowodzi grupą
22 generał gen. gëneráll 22f.png j.w.
23 wysoki generał wys. gen. hěch-gëneráll 23f.png
24 wielki generał wlk. gen. sóder gëneráll 24f.png

Stopień 25 w lotnictwie nie występuje, ponieważ lotnictwo podlega Najwyższemu Dowództwu Floty i najwyższemu admirałowi.

ISB

W wywiadzie stopnie mają takie same nazwy.

Nr Nazwa Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
1 młodszy agent mł. agent junior-agënt 1i.png
2 agent brak agënt 2i.png
3 starszy agent st. agent sënnór-agënt 3i.png
4 kapral kpr. korporáll 4i.png
5 sierżant sierż. sěrgánt 5i.png
6 starszy sierżant st. sierż. sënnór sěrgánt 6i.png
8 podporucznik ppor. twedde lótenant 8i.png
9 porucznik por. lótenant 9i.png
10 kapitan kpt. kàptin 10i.png
11 komandor porucznik kmdr por. lótenant kómanděrs 11i.png
12 mł. komandor mł. kmdr junior-kómanděrs 12i.png
13 st. komandor st. kmdr sënnór-kómanděrs 13i.png
14 major mjr maìor 14i.png
15 podpułkownik ppłk lótenant-kólonnël 15i.png
16 pułkownik płk kólonnël 16i.png
17 st. pułkownik st. płk sënnór kólonnël 17i.png
19 zastępca kierownika oddziału zast. kier. oddz. tëmmen regěner fěrfànger 19i.png
20 kierownik oddziału kier. oddz. tëmmen regěner 20i.png
21 starszy kierownik oddziału st. kier. oddz. sënnór tëmmen regěner 21i.png
22 wicedyrektor wicedyr./wdyr. wise-dirëkter 22i.png
23 dyrektor dyr. dirëkter 23i.png
24 wysoki dyrektor wys. dyr hěch-dirëkter 24i.png
25 Najwyższy Dyrektor ISB Nw. Dyr. Mesthěch Dirëkter den ISB 25i.png

Zarząd

Nr Nazwa Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
5 Asystent as. asëìstin 5z.png
6 Starszy asystent st. as. sënnór asëìstin 6z.png
10 Subprefekt spref. sób-prëifet 10z.png mógł rządzić miastem do 50000 mieszkańców lub planetą do 20000
11 Prefekt pref. prëifet 11z.png j.w.
13 Legat leg. legát 13z.png mógł rządzić miastem do 1 mln mieszkańców lub podobnej wielkości planetą
15 Efor ef. efór 15z.png rządził bardzo dużymi miastami lub planetami do 100 mln mieszkańców
18 Mł. gubernator mł. gub. junior-gūberners 18z.png rządził jedną planetą lub systemem
19 Gubernator gub. gūberners 19z.png j.w.
21 Wysoki gubernator wys. gub. hěch-gūberners 21z.png rządził jednym podsektorem lub kilkoma systemami
23 Moff brak moffe 23z.png rządził sektorem, należał do Rady Moffów
24 Wielki moff wm./w. moff (rzadko używane) sóder moffe 24z.png rządził nadsektorem, także należał do Rady Moffów, jak i do Rady Imperialnej
25 Nadwielki moff ndwm./ndw. moff onsóder moffe 25z.png rządził nadsektorem (po 100 ABY nadsektorem specjalnym), także należał do Rady Moffów, jak i do Rady Imperialnej

Oznaczenia specjalne

- Minister min. minnēstër Cz.png zarządza jednym z resortów imperialnego rządu
- Reprezentant rep. fērstenwūrdigër Dz.png używany do 88 ABY
- Senator sen. senáttër Bz.png używany do 88 ABY
- Wielki Wezyr wlk. wezyr Sóder Wizēr Az.png używany do 79 ABY
- Specjalny Reprezentant spec. rep. spëzìáller fērstenwūrdigër Ez.png wybrany jako radny w Radzie Imperialnej
25 Kanclerz Imperium kancl. Impëriener Kànzseliers 25z.png używany od 110 ABY
- Galaktyczny Imperator - Stjërrestelter Impëriànner 26z.png pełnił najwyższą władzę polityczną i wojskową w Drugim Imperium

Stopnie uczniowskie

Stopnie te nadawane były uczniom akademii szturmowych, podoficerskich, oficerskich i ISB. Były one wspólne dla armii i marynarki. Nie miały one nadanych numerów tak jak stopnie dla żołnierzy zawodowych, jednak miały oznaczenia.

Stopień Skrót Nazwa elańska Oznaczenie Uwagi
kadet kad. kadett 1c.png uczeń akademii szturmowej
starszy kadet st. kad. sënnór kadett 2c.png uczeń akademii podoficerskiej
podchorąży podchor./pchor. sób-ěnsingers 3c.png uczeń akademii oficerskiej
kadet ISB kad. ISB ISB-kadett Ic.png uczeń akademii ISB

Mundury

Uczniowie akademii niezależnie od formacji nosili mundury koloru szarego (tak jak szeregowi i podoficerowie) i swoje oznaczenia. Kadeci oraz starsi kadeci nosili w kieszeniach munduru cylindry kodowe w układzie przysługującym żołnierzom korpusu szeregowych (1/0), a podchorążowie w układzie występującym w mundurach podoficerów (2/0).

Ogólna tabela porównawcza stopni

Numer Armia Marynarka ISB i wywiad Zarząd Siły Sektorowe ARC Lotnictwo
S1 - - - - szeregowy/ szer. kadet - -
S2 - - - - st. szeregowy - -
1 szeregowy marynarz mł. agent - kapral - pilot
2 st. szeregowy st. marynarz agent - plutonowy - st. pilot
3 kapral mat st. agent - sierżant szeregowy kapral
4 plutonowy bosmanmat kapral - st. sierżant st. szeregowy st. kapral
5 sierżant bosman sierżant asystent chorąży kapral sierżant
6 st. sierżant st. bosman st. sierżant st. asystent podporucznik plutonowy st. sierżant
7 chorąży midszypmen - - porucznik sierżant sierżant sztabowy
8 podporucznik podporucznik podporucznik - wicekapitan st. sierżant podporucznik
9 porucznik porucznik porucznik - kapitan chorąży porucznik
10 wicekapitan komandor

podporucznik

kapitan subprefekt mł. komandor podporucznik starszy porucznik
11 kapitan komandor

porucznik

komandor

porucznik

prefekt st. komandor porucznik komandor porucznik
12 mł. komandor mł. komandor mł. komandor - major wicekapitan mł. komandor
13 st. komandor st. komandor st. komandor legat podpułkownik kapitan st. komandor
14 major wysoki komandor major - pułkownik mł. komandor major
15 podpułkownik wicekapitan podpułkownik efor st. pułkownik st. komandor podpułkownik
16 pułkownik kapitan pułkownik - gen. porucznik major pułkownik
17 st. pułkownik kapitan linii st. pułkownik - gen. brygady podpułkownik st. pułkownik
18 generał porucznik komodor - mł. gubernator gen. major pułkownik generał porucznik
19 generał brygady kontradmirał zastępca kierownika oddziału gubernator generał st. pułkownik generał skrzydła
20 generał major wiceadmirał kierownik oddziału - marszałek gen. porucznik generał major
21 generał admirał st. kierownik oddziału wysoki gubernator - gen. brygady generał pułkownik
22 marszałek admirał floty wicedyrektor - wysoki generał gen. major generał
23 wysoki generał wysoki admirał dyrektor moff - generał wysoki generał
24 wielki generał wielki admirał wysoki dyrektor wielki moff - marszałek wielki generał
25 najwyższy generał najwyższy admirał Najwyższy Dyrektor nadwielki moff - Wysoki Generał ARC -

Żołd według stopni wojskowych (miesięczny)

Poza głównymi comiesięcznymi wypłatami wyżsi oficerowie dostawali także premie oraz inne dodatki, w niektórych wypadkach kilkukrotnie, a nawet kilkudziesięciokrotnie przewyższające główny żołd, a wyżsi oficerowie zarządu (od stopnia mł. gubernatora) otrzymywali także wypłaty z budżetów własnych terytoriów.

Nr Armia, flota, siły sektorowe ISB Zarząd
S1 380,0 cr - -
S2 450,0 cr - -
1 500,0 cr 550,0 cr -
2 580,0 cr 638,0 cr -
3 650,0 cr 715,0 cr -
4 733,0 cr 806,3 cr -
5 820,0 cr 902,0 cr 902,0 cr
6 866,0 cr 952,6 cr 952,6 cr
7 926,0 cr - -
8 1213,5 cr 1334,9 cr -
9 1403,0 cr 1543,3 cr -
10 1488,5 cr 1637,4 cr 1786,2 cr
11 1601,0 cr 1761,1 cr 1921,2 cr
12 1702,0 cr 1872,2 cr -
13 1787,0 cr 1965,7 cr 2144,4 cr
14 1890,0 cr 2079,0 cr -
15 1974,0 cr 2171,4 cr 2368,8 cr
16 2031,4 cr 2234,6 cr -
17 2115,9 cr 2327,5 cr -
18 2203,0 cr - 2643,6 cr
19 2305,0 cr 2535,5 cr 2766,0 cr
20 2514,0 cr 2765,4 cr -
21 2899,3 cr 3189,3 cr 3016,8 cr
22 3294,0 cr 3623,4 cr -
23 3507,1 cr 3857,9 cr 4208,5 cr
24 4014,0 cr 4415,4 cr 5298,5 cr
25 5099,0 cr 5608,9 cr 6118,8 cr

Dodatkowo przysługiwały dodatki za staż wynoszące 8% za każde 5 lat służby. Zarobki z takimi dodatkami liczono według wzoru - x*(1,08y), gdzie y = lata służby podzielone przez 5, a x pensję podstawową. Przykładowo starszy sierżant armii z 27-letnim stażem zarabia 1272,5 cr (sumy zaokrąglane są do pełnych decicredów w górę), a w przypadku zwykłego dodawania procentów co 5 lat (przy 25 latach 5*8%=40%) wyniosłaby 1212,4 cr.

Emerytury wojskowe

W Armii, a także Marynarce Imperialnej po 20 latach służby lub osiągnięciu wieku 45 lat można było zakończyć czynną służbę (poza wyższymi oficerami od stopnia pułkownika/kapitana floty oraz szeregowymi, którzy mogli ją zakończyć po 10 latach) stając się żołnierzem w zawieszeniu. Po zakończeniu służby wypłacane były świadczenia wyliczane według wzoru: (l/60)*p, gdzie l oznaczało ilość lat w służbie, a p zarobki w momencie zakończenia czynnej służby. Przykładowo bosman Marynarki, który zakończył służbę po 22 latach, otrzymywał 409,1 cr.

Advertisement