FANDOM


Autorstwa Kompkompa
Era-chrEra-inwEra-odr
Era-fairverse-dark

SpecRegion Fondor to autonomiczny region Centgalu utworzony w 58 ABY na mocy porozumienia nallastiańskiego z Autorytetu Fondora.

Historia

Historia Autorytetu do 57 ABY znajduje się w artykule Autorytet Fondora.
Po powstaniu Republiki Środkowogalaktycznej na planetach Autorytetu narastał strach przed atakiem i aneksją przez nowo powstały rząd. Wysoki Moff Athelrein Verlann, obawiając się o utratę stanowiska po zgodzie obywateli w zorganizowanym na jego polecenie referendum zadeklarował chęć rozpoczęcia rozmów z kanclerzem Centgalu. Po kilku tygodniach wypracowano porozumienie, nazwane od miejsca podpisania nallastiańskim - stanowiło ono, że Autorytet zostaje przekształcony w SpecRegion Fondor, armia Fondora zostanie zintegrowana z tą Śródgalaktyki, a Okręg Specjalny Splum-Cyrillia stanie się protektoratem Centgalu z własnymi siłami zbrojnymi. Verlann zachował dożywotnią władzę jako SpecGubernator, a dotychczasowy Parlament Autorytetu został w niezmienionym składzie (do czasu kolejnych wyborów) przemianowany na Parlament Regionalny Fondor. W 84 ABY dotychczasowy Gubernator zmarł, a funkcję tą przejął wybrany przez parlament Eluréd Alvernet, który sprawował ją przez dwie kadencje.

Podział administracyjny

Dotychczasowy podział administracyjny został zachowany, jednak w samym systemie działania poszczególnych jednostek zaszły zmiany. Okręgi otrzymały nieco większe uprawnienia, a Moffowie zostali przemianowani na Legatów. Terytorium Stołeczne Fondora zachowało swój status i nazwę, tak samo Marchia Nallastiańska. W 67 ABY odbyły się pierwsze wybory na Legatów (następnie odbywały się one co 6 lat) po dziesięcioletnim okresie władzy dotychczasowych moffów. Oddziały i ich zarządcy - naczelnicy zachowali swoją nazwę, jednak także wprowadzono sześcioletnią kadencyjność naczelników.

System władzy

Na czele SpecRegionu Fondor stał SpecGubernator, do 84 ABY sprawujący władzę dożywotnio, a od tego roku wybierany przez Parlament na sześcioletnią kadencję. Był on jednocześnie głową państwa oraz szefem Rady Ministrów Regionu. Ministrowie mianowani byli przez SpecGubernatora i przez niego odwoływani, tak samo ich zastępcy - wiceministrowie. Organem ustawodawczym Regionu był Parlament Regionalny Fondora, którego uprawnienia zostały zwiększone w stosunku do stanu w Autorytecie. Parlamentowi Regionalnemu przewodził SpecGubernator, jednak najczęściej zajmował się tym jego zastępca w tej funkcji - Marszałek Regionu. Pierwsze wybory do Parlamentu odbyły się w 62 ABY i od tego czasu odbywały się także co sześć lat.

SpecGubernatorzy

Marszałkowie Regionu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.