FANDOM


Autorstwa Smokescreena4
Era-sojEra-col
Era-canonverse-lightEra-wt-dark

Od tego momentu na mapie Skyriver obok Republiki Galaktycznej, Państwa Mandaloriańskiego, Atronu i Nowego Imperium Galaktycznego będzie leżeć nowe mocarstwo - Sojusz Południowych Systemów!

Sojusz Południowych Systemów (w skrócie SPS), określany również południowcami, natomiast w Southriver w Królestwie Carvalańskim nazywany verton, co w dosłownym tłumaczeniu oznacza wroga — jest to rząd powstały w 338 ABY. Świętem narodowym był Dzień Południa, czyli rocznica Traktatu z Peralii. Sojusz był przyjaźnie nastawiony do Trzeciej Republiki. Za ojca założyciela SPS uważa się Yalena Hoptta. W ostateczności państwo przetrwało niecałe 149 lat, zniszczone korupcją w 487 ABY zostało przekształcone w Sojusz Międzygalaktyczny.

Planety

Planeta Data przyłączenia Data odłączenia Państwo, w którym znalazła się planeta po odłączeniu
Peralia 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Bakura 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Gorgolia 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Melida/Daan 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Orgel 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Ryloth 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Queel 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Firrerre 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Zonju V 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Karideph 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Geonosis 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Tatooine 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Siskeen 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Svivren 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Susevfi 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Estell 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Dominia 338 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Kal'Shebbol 339 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Yalara 339 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Rattatak 339 ABY 362 ABY Nowe Imperium
Subterrel 339 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Riflor 339 ABY 362 ABY Nowe Imperium
Cerea 340 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Adarlon 340 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Alzoc III 341 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Dosuun 341 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Zetran 343 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Johtta 343 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Gernasi 343 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Inilloi 343 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Koba 345 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Ratan 350 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Annaj 350 ABY 487 ABY Sojusz Międzygalaktyczny
Denzan 463 ABY 487 ABY Imperium Konstantyńskie

Historia

Powstanie

W 338 ABY Ryloth, Peralia, Gorgolia, Orgel, Queel i Bakura przy pomocy Trzeciej Republiki zjednoczyły się i stworzyły Sojusz Południowych Systemów. Za bezpośredniego twórcę tego procesu uważa się Yalena Hoptta. Miał on na celu stworzenie organizacji, dla której najważniejsze są wyższe wartości, obronę planet przed atakami ze stron Nowego Imperium oraz pomoc zrujnowanym systemom.

Wojna Southriverańska

Nowi członkowie

Wraz z latami do SPS dołączały kolejne planety. W 350 ABY doszło do wielu kontrowersji w związku z przyłączeniem Ratan do Sojuszu, lecz ostatecznie Poose Loptyn przekonał ludzi, że Ratan również cierpiał przez Cesarstwo.

Wojna międzygalaktyczna

Blue_Glass_Arrow.svg Osobny artykuł: Wojna międzygalaktyczna.

W czasie wojny międzygalaktycznej SPS razem z Trzecią Republiką walczyło przeciw Nowemu Imperium, Państwu Mandaloriańskiemu oraz Straży Galaktycznej.

Po wojnie

Wojna wiele zmieniła. Tuż po jej zakończeniu wybory wygrał radykalista Verdant Kalles i jego partia - Patriotyczna Partia Południa. Zdobył poparcie wśród ludzi dzięki głoszeniu haseł związanych z zakończeniem wojny i odbudową Sojuszu. Niestety jego rządy nie wyszły na dobre obywatelon południa. Wiele jego pomysłów upadło bądź nie udało się ich zrealizować. Po czterech latach sprawowania władzy przegrał wybory. Zwyciężyła je Liberalna Partia Rozwoju, a na czele rządu stanął Ullin Harl.

Nowi sojusznicy

Ullin Harl od razu wziął się za poprawę stosunków z innymi państwami oraz szukanie nowych sojuszników na arenie międzynarodowej. Jako głównego partnera nadal uważano Trzecią Republikę, natomiast na drugim planie stawiano Imperium Konstantyńskie oraz Republikę Tarixowską. Z czasem jednak to Konstantyni stali się głównym sprzymierzeńcem SPS.

Wybory w 378 ABY

W trakcie wyborów w 378 ABY Liberalna Partia Rozwoju i Południowa Socjaldemokracja stworzyły koalicję polityczną, by pokonać Ruch Południowych Demokratów, którego poparcie drastycznie wzrastało. Dzięki połączeniu sił koalicji udało się zdobyć władzę. Po raz pierwszy w historii lewicowa w SPS partia miała własnego premiera.

Powrót Sithów

Władze

Władza w SPS
Lata/Funkcja Prezydent Premier Marszałek Senatu Lider Opozycji
338 ABY - 342 ABY Ben Tano Yalen Hoptt Terra Vicks Lester Ganzi
342 ABY - 346 ABY Lester Ganzi Poose Loptyn Yalen Hoptt
346 ABY - 350 ABY Yalen Hoptt Poose Loptyn
350 ABY - 354 ABY Yalen Hoptt Poose Loptyn Terra Vicks
354 ABY - 358 ABY Yalen Hoptt Poose Loptyn Terra Vicks
358 ABY - 362 ABY Yalen Hoptt Terra Vicks Ullin Harl Poose Loptyn
362 ABY - 366 ABY Yalen Hoptt Verdant Kalles

Ullin Harl i Poose Loptyn

366 ABY - 370 ABY Yalen Hoptt Ullin Harl Ollia Vicks Poose Loptyn
370 ABY - 374 ABY Poose Loptyn Ullin Harl
374 ABY - 378 ABY Doran Alled

Ullin Harl (do 377 ABY)

Netri Pnakil (od 337 ABY)

Ollia Vicks Poose Loptyn i Demir Garthan
378 ABY - 382 ABY Doran Alled Demir Garthan Ollia Vicks Poose Loptyn

Polityka

Partie

Wybory

W SPS wybory odbywały się co 4 lata. Zmieniał się wtedy zarówno parlament, jak i prezydent. Na każdej planecie wybierano określoną liczbę senatorów w parlamencie SPS. Wybrani kandydaci podejmowali decyzje w imieniu ludzi, którzy na nich głosowali. Prezydenta z kolei wybierali ludzie w głosowaniu.

Funkcje

Prezydent

Prezydent kierował polityką zagraniczną oraz pełnił fukncję reprezentanta SPS.

Premier

Premierzy SPS mieli faktyczną władzę, kierowali rządem oraz podejmowali decyzje najwyższej wagi.

Marszałek Senatu

Marszałek Senatu przewodził obradami senatu.

Relacje z innymi państwami

Trzecia Republika (Wojna Totalna)

TR

SPS miał bardzo dobre relacje z Trzecią Republiką, zwłaszcza w okresie przed wojną międzygalaktyczną. Ludzie z południa byli wdzięczni Republice za pomoc w rewolucji, która pozwoliła na utworzenie Sojuszu Południowych Systemów. W trakcie rządów Verdanta Kallesa relacje między państwami pogorszyły się, jednak po odzyskaniu władzy przez liberałów wróciły na poprzedni tor. Z czasem jednak relacje na lini Chandrila - Peralia pogarszały się. Nigdy jednak nie można było nazwać tych państw wrogami.

Nowe Imperium

NI

Nowe Imperium nie było lubiane przez ludzi z południa, szczególnie po rewolucji południowej i wojnie międzygalaktycznej. Z biegiem lat relacje polepszały się, jednak nigdy nie można ich było nazwać dobrymi.

Państwo Mandaloriańskie

Po powstaniu SPS Państwo Mandaloriańskie nawiązało współpracę gospodarczą w nowo powstaym państwem. Jej bardzo ważnym symbolem byli Felix Kryze i Rage Vicks, gdyż Jedi przez jakiś czas uczył króla posługiwania się Mocą. Podczas wojny międzygalaktycznej doszło do rozłamu między SPS i Mandalorianami.

Imperium Konstantyńskie

IKonst
Po wojnie międzygalaktycznej SPS starał się znaleźć nowych sojuszników na arenie międzynarodowej, gdyż powszechnie chciano oduzależnienia się od Trzeciej Republiki. Jednym z głównych kandydatów było silne Imperium Konstantyńskie, znajdujące się w galaktyce Attrenikos. Sojusz Południowych Systemów miał kolonie w tej galaktyce, dlatego często angażował się w sprawy. Bardzo często stawał po stronie Imperium. Z biegiem lat Konstantyni stali się głównym sojusznikiem SPS, zarówno militarnym, jak i politycznym. Kiedy w 487 ABY Systemy Południowe zostały przekształcone w Sojusz Międzygalaktyczny, rząd Imperium stanowczo skrytykował zaistniałą sytuację.


Republika Southriverańska

W 343 ABY armia SPS przybyła do Southriver. Tutejsi ludzie byli pod władzą Królestwa Carvalańskiego. SPS nawiązało współpracę z lokalnymi rebeliantami, którzy chcieli uwolnić się od Carvalan. Jako że do niedawna na terenach Sojuszu również było wielu rebeliantów, świetnie się rozumieli. Dzięki współpracy udało się pokonać Królestwo Carvalańskie, natomiast na części odbitych terenów stworzono Republikę Southriverańską, która posiadała niewielką autonomię w postaci Naczelnika Państwa, wybieranego przez Prezydenta SPS.

Królestwo Carvalańskie

Królestwo Carvalańskie było głównym wrogiem SPS w Southriver. Między obiema stronami dochodziło do licznych konfliktów, choć starano się unikać wojen międzytymi państwami.

Republika Tarixowska

Sojusz i RT miały dobre relacje. Dzięki współpracy obu państw w walce z Królestwem Carvalańskim, RT uzyskało kolonie w Southriver.

Sojusz Solarny

Konfederacja Baerska

Ludowa Republika Koenigehradu

Drugie Imperium Fel

Armia

Blue_Glass_Arrow.svg Osobny artykuł: Armia SPS.

Liczebność

Spsżoł

Żołnierze SPS

Dokładne dane na temat armii SPS nie są znane, jednak pewnie jest, że jej liczebność była mniejsza niż w Nowym Imperium, Trzeciej Republice i Państwie Mandaloriańskim.

Pobór

Pobór do armii był tylko dla chętnych. Nie zmuszano nikogo do zostania żołnierzem.

Wyposażenie

Każdy żołnierz SPS otrzymywał mundur i hełm SPS oraz broń, która była zależna od specjalizacji.

Hymn

My, Południa ród

walczymy aż po grób.

Chwycimy swoją broń,

już czuć zwycięstwa woń.

Walczymy za Południe,

Południe się nie ugnie.


My, Południa ród,

walczymy aż po grób.

My wrogów pokonamy,

bo Moc ze sobą mamy.

Każdy oponent padnie,

bo wzrok nasz go dopadnie.

Ciekawostki

  • Beniamin Wicter był w latach 338 ABY - 342 ABY prezydentem, ale nie został wybrany demokratycznie. Władze wybrały go same jeszcze w trakcie rewolucji. Mimo to po jej zakończeniu nadal był prezydentem.
  • Sojusz Południowych Systemów jest często utożsamiany z rebeliantami.
  • Sojusz Południowych Systemów wzorował swoją konstytucję na Trzeciej Republice.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.