FANDOM


Autorstwa Szpiegzlichenia
Era-col
Era-canonverse-darkEra-wt-light

Sojusz Międzygalaktyczny to państwo założone 26 VI 487 ABY na miejsce Sojuszu Południowych Systemów. Do upadku pierwowzoru SM doszło w wyniku długotrwałego procesu słabnięcia; na ten składały się między innymi szalejąca korupcja, rozłamy wewnętrzne oraz coraz większy wpływ Imperium na funkcjonowanie kraju. Już w dniu powstania Sojusz Międzygalaktyczny został uznany przez większość mieszkańców byłego SPS uznany za rząd nielegalny, a Front Wyzwolenia Południa przejąwszy kontrolę nad Parlamentem ogłosił na terenie całego państwa stan wojenny, ten natomiast szybko przerodził się w regularną, trwającą od 487 do 497 ABY wojnę domową, nazwaną później drugą rewolucją południową.

Historia

Powstanie

Genezy powstania Sojuszu Międzygalaktycznego należy dopatrywać się już w 476 ABY, kiedy to niemalże zapomniana organizacja zwana Czarną Dłonią znów zaczęła działać. Przez wiele planet południa przetoczyły się zamachy terrorystyczne, choćby na Peralii, Anoat czy Bespinie. Nowe Imperium rozpoczęło bezpośrednio ingerować w sprawy państwa, a prezydent Lex Jednel nie ukrywał się z byciem zwolennikiem NI. W 480 ABY założony został Front Wyzwolenia Południa, partia polityczna, która postawiła sobie za cel krzewienie patriotyzmu w młodym pokoleniu. Wkrótce Rząd SPS zaczął, w obawie przed destabilizacją i rewoltą, usilnie zaczął ograniczać zasięgi FWP. Jego członkowie byli nękani przez policję, nieraz państwo ich inwigilowało. W 485 ABY podczas Pacyfikacji Virgilli zginęło 18 protestujących, aresztowano ponad 18 tysięcy. Te wszystkie czynniki doprowadziły do rozpoczęcia procesu militaryzacji Frontu i początku planowania przewrotu. Nieoficjalnie, Konfederaci (bo tak nazywano członków Frontu), byli wspierani finansowo i militarnie przez Trzecią Republikę i Państwo Mandaloriańskie. 31 III 487 ABY spisek był już niemal gotowy - w tajemnicy przed Prezydentem Jednelem, niemal cała Armia była na usługach Frontu. Przywódca Konfederacji, I Sekretarz James Sematra czekał jedynie na ostateczny impuls do wybuchu ostatecznego powstania.

Początek rewolucji

26 VI 487 ABY, po tajnych obradach parlamentu, Sojusz Systemów Południowych został oficjalnie przekształcony w Sojusz Międzygalaktyczny, prezydentem został okrzyknięty sam Lex Jendel. Uznano także zwierzchnictwo Nowego Imperium i wieczną przyjaźń między dwoma narodami. O godzinie 10:32 tego samego dnia reorganizacja SPS w SM została ogłoszona na każdej planecie Sojuszu. James Sematra podjął natychmiastowe kroki; zmobilizował cały Front Wyzwolenia Południa do działania. Już godzinę po wybuchu powstania, o godzinie 12:45 parlament na Peralii został przejęty przez armię SPS. Prezydent Jendel i większa część nowego rządu zdołała się ewakuować z budynku (tym samym zapewne uniknęli śmierci lub sądu wojskowego) i osiadła na imperialnej planecie Eriadu. I Sekretarz Sematra został ogłoszony Dyktatorem Powstania. Na stolicę Frontu wybrano Christophsis, które od 8 II 486 było planetą pod kontrolą SM, pozostającą dominium TR. Następnie, przywódca FWP we własnej osobie wygłosił za pomocą HoloNetu mowę do mieszkańców Sojuszu. Poinformował o wybuchu wojny domowej i wzniósł prośbę, by w miarę możliwości każdy obywatel na każdej podległej planecie podjął walkę z proimperialnymi zwolennikami SM. Orędzie te przyniosło niezamierzone skutki, bowiem lud nie tylko przyjął je znacznie bardziej entuzjastycznie niż Sematra planował (przypuszczano, że nieco ponad 20% obywateli wesprze militarnie powstanie, podczas kiedy aż 37% wszystkich mieszkańców zaciągnęło się do armii), ale też rozpoczęła się istna rzeź na nieuzbrojonych entuzjastach rządu Jednela. Tak zwana Rzeź bespińska[1] pochłonęła życie niemal dwóch milionów proimperialnych cywili, którzy zazwyczaj byli mordowani w bestialski sposób przez bojówki rebeliantów z FWP. Po tych wydarzeniach, Nowe Imperium rozpoczęło zbrojną interwencję pod pretekstem ochrony własnych obywateli przebywających na emigracji.

Przebieg powstania

Jako, iż Front Wyzwolenia Południa przejął stanowczą część armii byłego SPS i jej zasoby, Sojusz Międzygalaktyczny musiał zbudować od zera siły militarne. Z pomocą ponownie przyszło Nowe Imperium, które wysyłało wielu rekrutów oraz dostarczało sprzęt dla formujących się legionów. Również flota składała się na ogół z imperialnych statków. Tymczasem, w szeregach Konfederatów wyodrębnił się elitarny oddział, 22. Batalion Marines, do którego należał choćby późniejszy bohater FWP, Ravi Ayako. 30 VIII 487 ABY doszło do pierwszej bitwy, którą wygrały siły Sojuszu Międzygalaktycznego. Bitwa o Peralię miała za cel szybkie odbicie słabo chronionej Peralii z rąk Frontu. Flota SM przypuściła desant na byłą stolicę SPS atakując od strony Dzikiej Przestrzeni, tym sposobem uniknięto wykrycia przez radary FWP. Kolejnymi udanymi działaniami Sojuszu były Bitwa o Bakurę i Bitwa o Utapau. Wygranie tych trzech batalii zapewniło kontrolę "niebieskim" nad nadsektorem bakurańskim i kawałkiem nadsektora Anoat.

Front natychmiast podjął stanowcze kroki i dokonał udanej ofensywy nad Endorem, odbijając planetę od Imperium. 1 I 488 ABY stoczono Bitwę nad Anoth, która zakończyła się miażdżącym zwycięstwem Konfederacji. Od tamtej pory obie strony konfliktu zaczęły toczyć wojnę defensywną, a otwarte starcia porzucono na rzecz bitew podjazdowych i
490aby

Galaktyka Skyriver w 490 ABY

partyzantki.

Status quo utrzymywało się do 4 IX 491 ABY, kiedy to wojska Sojuszu Międzygalaktycznego rozpoczęły lądowanie na Christophsis, stolicy Konfederacji. Mimo ogromnych, ponad dziesięciokrotnie większych, sił Sojuszu, Konfederaci nie dawali za wygraną. Największe miasta planety, stolica Chaleydonia (znana także jako Crystal City) oraz Tophen otrzymały status twierdzy. Obrona kryształowego miasta trwała ponad dwa lata. Elitarni snajperzy i strzelcy Frontu, w tym 22. Batalion Marines mieli za zadanie wyniszczać od środka armię SM. Wiele mostów i dróg było wysadzanych, na atakujących nasyłano różne choroby zakaźne i wirusy. Stosowano także broń chemiczną i ciągły ostrzał z dział. W końcu jednak i obrońcy, wyczerpani z powodu braku zasobów do życia i amunicji, musieli się poddać. 15 XII 493 ABY Christophsis oficjalnie kapitulowało. Mimo upadku stolicy, Front się nie poddał. Walki nadal trwały, a dyktator James Sematra zbiegł na Anoat, gdzie nadal zarządzał działaniami wojennymi. Konfederacja nadal odnosiła pomniejsze zwycięstwa, jednak 13 III 496 ABY podczas Bitwy nad Askaj główna flota FWP, w tym superniszczyciel gwiezdny Liberator, została ostatecznie zniszczona, głównie przez bezpośrednią, kontrowersyjną interwencję Nowego Imperium. Po utracie większej części floty, Front tracił coraz więcej układów. Ostatecznie, 19 II 497 Sematra podpisał akt kapitulacji.

Skutki rewolucji

Większa część rządu i dowódców wojskowych Frontu zdołało uciec do Trzeciej Republiki oraz Najwyższego Porządku, gdzie otrzymali azyl polityczny. Ci politycy, którzy pozostali w państwie, zostali natychmiastowo osądzeni i skazani na śmierć, lub osadzeni w więzieniach. Mnóstwo pomniejszych żołnierzy i cywili zostało przez Sojusz sprzedanych Nowemu Imperium jako więźniowie do kolonii karnych w Nieznanych Regionach. James Sematra porzucił na zawsze karierę polityka i dożył spokojnej starości na niepodległej Korelii, a większość członków 22. Batalionu podjęło się życia najemniczego, sprzedając swoje usługi wielu organizacjom a czasem nawet obcym państwom.

Ustrój, Podział i Władze

Sojusz Międzygalaktyczny był, podobnie jak Sojusz Połudiowych Systemów, zdecentralizowaną republiką. Rolę dominującą pełnił prezydent. Podobnie jak w SPS, funkcję jednoizbowego parlamentu pełniło Zgromadzenie Południowe. Sojusz był podzielony na 5 dystryktów. W Skyriver dystrykty były cztery; Bakura, Anoat, Południowy i Peralia. Piąty dystrykt, Southriver, znajdował się w Southriver. Każdym dystryktem zarządzał Moff, który podlegał Wielkiemu Moffowi. Wielki Moff z kolei był najwyższą, zaraz po Prezydencie funkcją. Był to zarówno dowódca wojskowy i jak i naczelny urzędnik. W Sojuszu Międzygalaktycznym co 4 lata odbywały się powszechne wybory na Partię Rządzącą i Prezydenta. Pozostałe posady były obsadzane bezpośrednio przez partię.

Władza w Sojuszu Międzygalaktycznym
Lata Partia Rządząca Prezydent Premier Marszałek Senatu Lider Opozycji
487 ABY - 497 ABY Zjednoczona Partia Demokratyczna Lex Jednel Xander Nulis Bernard Graffin Yalen Magnatt
497 ABY - 501 ABY Zjednoczona Partia Demokratyczna Lex Jednel Xander Nulis Xander Nulis Yalen Magnatt

Przypisy

  1. zbrodnia rozpoczęła się na planecie Bespin, jednak szybko rozprzestrzeniła się na niemal wszystkie planety nadsektorów Anoat i Południowego
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.