FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-colEra-rev
Era-canonverse-darkSocialiberae Partee O'Victerie lub w Basicu Socjal-liberalna Partia Victerii, znana również pod skrótem SLPO'V — to ugrupowanie polityczne działające na terytorium Rzeszy. Partia ta popiera wzajemne respektowanie dóbr własnych oraz dóbr ogółu, popiera ona również równość płciową i szeroko pojętą tolerancję wobec obcych ras i kultur.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.