FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-colEra-rev
Era-canonverse-darkRzesza Victeriańska znana również w Dwugalaktyce jako Victeriae Rike — państwo położone w zachodniej Narvvie. Składało się ono z około dziewięciuset trzydziestu dwóch kantonów których granice były wzorowane na hrabstwach i arcyksięstwach Imperium Victerii. Jej pierwszym prezydentem został Christian Caral Wanger demokratycznie wybrany przez ludność większości kantonów. Jej armia była największą w całej Narvvie oraz jedną z największych ogółem, mogącą spokojnie konkurować z narvvijskimi garnizonami armii Nowego Imperium oraz Konstantynium. Militarna potęga Rzeszy wynika z faktu iż Victeria przejęła całą armię niemal wszystkich wasali których potęga liczona była przez niezależne agencje na jeden bilion żołnierzy a przez ultra-nacjonalistów i antropocentrystów na dwa biliony. W latach 519-540 cel migracji z okolicznych państw i galaktyk. Rzesza podczas rządów C.C Wangera była pod mocnym wpływem zakonu Sith którego członkowie obejmowali większość ważnych stanowisk w państwie.
Członek: Strefy Wzajemnej Zachodnionarvvijskiej Kooperacji oraz porozumienia gospodarczo-militarnego nazywanego Vicmontem.

Polityka w Rzeszy

Wykres

Partie polityczne w Rzeszy.


Największą partią w Victerii są Konserwatyści pod wodzą C.C. Wagnera drugą największą partią są Socjalliberałowie pod wodzą Casey Garcher, na trzeciej pozycji są monarchiści pod wodzą Patricka III. Wśród mniejszych partii można wyróżnić również Socjalistów Grega Noble'a, Koalicję Ultranajonalistyczną Kyrana Plagheara oraz Komunistów Joera Plattermanna.

Wybory tam odbywają się co 10 lat, system ten pochodzi z czasów Pierwszej Republiki Victeriańskiej.

Wyniki wyborów


Siły Zbrojne

Siły Zbrojne Victerii – siły i środki wydzielone przez Rzeszę do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki obronnej oraz ofensywnej. Jej akcje są podzielone na kilka obszarów:

 • Pogranicze
 • Okręg zewnętrzny
 • Okręg wewnętrzny

Armia

Victerian troops

Ubiór liniowego żołnierza armii zewnętrznej Rzeszy.

Armia Victerii dzieli się na kilka pododziałów:

 • Armia wewnętrzna Rzeszy Victeriańskiej — armia ta zajmuje się prowadzeniem akcji anty-terrorystycznych, usuwaniem niebezpiecznych materiałów pochodzenia wojskowego, akcjach poszukiwawczych oraz tłumieniem wszelkiego rodzaju rebelii na terytorium Rzeszy.
 • Armia zewnętrzna Rzeszy Victeriańskiej — zajmuje się walką poza granicami kraju. Wśród jej kompetencji można wymienić:
  • Przejmowanie oraz okupacja terytoriów.
  • Prowadzenie akcji ofensywno-defensywnych w razie wojny.
  • Interwencje w państwach posiadających militaristyczne zamiary (tzw. ataki prewencyjne).
 • Marines — elitarna jednostka armii zewnętrznej. Mocno wzorowana na Marines Terry. Jej powstanie zostało zainicjowane przez generała Olivera O'Blacktare'a przeto są często nazywane dziećmi Blacktare'a. Uczestniczą oni w wielu operacjach specjalnych mających na celu np. zajęcie silnie ufortyfikowanej planety. Poraz pierwszy użyte w czasie drugiej WM [1].
 • Storm'tiar — oddziały powoływane wśród mniejszości Victeriańskiej w okupowanych oraz sprzymierzonych państwach, ich zadaniem jest głównie partyzantka oraz działania dywersyjne.
 • Siły ochrony pogranicza — mają one tylko jedne zadanie jakim jest obrona granic Victerii przed przemytnikami oraz najazdami flot innych państw, mocno kooperująca z armią zewnętrzną.
 • Defente Voluntre Forcee — jest to organizacja która jest niejako rezerwą dla reszty, jej członkowie w razie wojny mają być wcieleni do odpowiednich armii.


Flota

Flota przeznaczona jest do obrony interesów państwa na obszarach kosmicznych kontrolowanych przez Victerię. Jej akcje są podobnie do akcji armii podzielone na kilka oddziałów:

 • Pogranicze
 • Okręg zewnętrzny
 • Okręg wewnetrzny
 • Flota dzieli się na kilka pododziałów:
 • Flota wewnętrzna Rzeszy Victeriańskiej — armia ta zajmuje się prowadzeniem akcji anty-terrorystycznych, usuwaniem niebezpiecznych materiałów pochodzenia wojskowego, akcjach poszukiwawczych oraz tłumieniem wszelkiego rodzaju rebelii na terytorium Rzeszy.
 • Flota zewnętrzna Rzeszy Victeriańskiej — zajmuje się walką poza granicami kraju. Wśród jej kompetencji można wymienić:
  • Przejmowanie oraz okupacja terytoriów.
  • Prowadzenie akcji ofensywno-defensywnych w razie wojny.
  • Interwencje w państwach posiadających militaristyczne zamiary (tzw. ataki prewencyjne).


Terytorium

Rzesza kontroluje większość zachodniej Narvvy oraz całkiem spory kawałek północno-zachodniego głębokiego jądra owej galaktyki.

Dawniej Victeria kontrolowała również Billmont jednak po Buncie Południa ogłosiła go niepodległym państwem w unii personalnej z Victerią, po upadku królestwa Billmont stał się bliskim sojusznikiem oraz partnerem Victerii będąc członkiem zarówno Strefy Wzajemnej Zachodnionarvvijskiej Kooperacji jak i Vicmontu.

Victeria za czasów Edaerda I skolonizowała całkiem spory obszar dzisiejszego Alamiriatu, niestety z powodu braku środków oraz śmierci Imperatora terytoria te zostały utracone. Jednakże dalej znajduje się na nich całkiem spora mniejszość Victeriańska skupiona wokół sektora Hallaster.

Dotychczas Imperium zgłaszało roszczenia do całego byłego terytorium Cesarstwa Zachodnionarvvijskiego i uważało je za swoje okupowane ziemie. Po obwołaniu republiki ów roszczenia zostały wstrzymane. Dalej popularne są jednak wśród ultra-nacjonalistów oraz innych ugrupowań z prawego skrzydła.

Zdecydowanie wartym wzmianki punktem w Victerii był tak zwany Anallpoint jest to wyrwa w pasie asteroid dzielącym Narvvę na część wschodnią i zachodnią. Jest on silnie ufortyfikowany co sprawia iż jest prawie niezdobywalny ze wschodu.

Przyczyna powstania

Podczas lat rządów szlachty oraz imperatora gospodarka i ekonomia Victerii byy sparaliżowane. Szerzyła się korupcja oraz zepsucie. Jedyną rzeczą jaka mogła ocalić Victerię była ogólna rewolucja i społeczna i polityczna. Okazja na dokonanie owej nadeszła wraz z przejęciem Patterdoinu przez siły KWA pod wodzą Ivy Garcher po aresztowaniu imperatora oraz najpotężniejszych szlachciców członkowie magnaterii pod wodzą Richarda o'Annalpoint zawiązali z siłami Garcher pakt o warunkach takich jak:

 • Po śmierci Ivy Garcher władza przechodzi w ręce wybranego przez szlachtę dziedzica, ludność Victerii ma możliwość wniesienia o odwołanie go i ogłoszenie demokratycznie wybranego rządu.
 • Wszyscy dotychczas aresztowani oligarchowie zostaną wypuszczeni z więcienia i będą trzymani pod aresztem domowym do śmierci Ivy lub wcześniejszego zwolnienia.
 • Resztki szlachty z O'Annalpoint'em na czele mają założyć Partię Monarchistyczną z możliwością przeprowadzenia wyborów z wolą wiekszości populacji.


Historia

Odwołanie Carala XIII oraz pierwsze wybory

Po śmierci wcześniejszej Pankrae Tymczasowego Rządu Victerii władzę w państwie zgodnie z postanowieniami paktu z monarchistami władze przejął syn wcześniejszego Imperatora — Caral. Niemalże od razu po jego wybraniu na kilku ważniejszych planetach doszło do protestów i bójek z Milicją. Po nich Partee Libertie o'Victeria oglosiła demokratyczne referendum o odwołanie monarchii i ogłoszenie republiki. Wyniki referendum były następujące:

 • Za ogłoszeniem republiki — 58%
 • Przeciwko — 32%
 • Przeciwko, ale za zdemokratyzowaniem monarchii — 10%


Wtedy to odbyły się pierwsze wybory do Kongresu oraz na prezydenta. Owe wygrał Christian Wagner — wice-przewodniczący Partee Republikanum o'Victeriae oraz ogłosił powstanie Rzeszy Victeriańskiej.

Druga wojna międzygalaktyczna

Podczas drugiej wojny międzygalaktycznej Rzesza sprzymierzyła się z Trzecią Republiką ze względu na swoje anty-imperialne poglądy.

Operacja:Fortnight


W imieniu rządu Jego Imperialnej Wysokości oficjalnie ogłaszam, iż Imperium Galaktyczne i Rzesza Victeriańska znalazły się w stanie wojny. Wczoraj, to jest trzeciego maja 510 roku ABY, w dniu, na który przez wiele pokoleń nasi potomkowie będą spoglądać z obrzydzeniem i słusznym gniewem pikiety imperialnej 991 Floty zostały niespodziewanie i umyślnie zaatakowane przez siły zbrojne Rzeszy Victeriańskiej. Zdrada ta oznacza kres negocjacji o utrzymanie pokoju w Narvvie, na którym tak zależało Jego Imperialnej Wysokości. (...) Nota o wypowiedzeniu wojny została dostarczona ambasadorowi Rzeszy dzisiaj o godzinie 11.00 czasu coruscańskiego. (...) Niezależnie od tego, jak bolesna dla nas wszystkich jest zdrada i barbarzyństwo Victerii, Imperium zwycięży i doprowadzi odpowiadających za ten oburzający akt do odpowiedzialności. (...)
— Oświadczenie Stanfar Quellin, rzecznik rządu Hailifa Axentira w sprawie napaści Victerii na imperialne kolonie.


Pierwszą akcją jaką podjęła Victeria w owej wojnie było szybkie przejęcie wszystkich kolonii Imperium w Narvvie i obrona szlaków zaopatrzeniowych. Wojska NI stawiały jednak spory opór, co doprowadziło do powstania kilkunastu planet-fortec, bronionych przez pozostałe imperialne siły między innymi w Jearshire, Karlshire oraz w systemie Joalshore.

Wybory 518 ABY

Na trzy lata po zakończeniu Drugiej Wojny Międzygalaktycznej w państwie odbyły się drugie w historii wybory. Ów wygrała partia Socliberałów Casey Garcher, zdobywając większość miejsc w senacie. Nową prezydent została Garcher a jej zastępcą został członek partii libertariańskiej — Ultan Korantire.

518

Wyniki wyborów.

Przypisy

 1. Konkretnie Kampanii w Proatreii