FANDOM


Autorstwa Hussaryi33
Era-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-niEra-osEra-sojEra-colEra-rev
Era-canonverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Hussarya33. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Z gwiazd spoglądają na nas nasi przodkowie, którzy budowali potęgę ludzkiego Imperium. Nie możemy pozwolić, by uznali nas za ujmę na honorze naszego gatunku.
— admirał Jaan Sterletty

Rzeczpospolita Carvoc - państwo zamieszkałe przez ludzi znajdujące się w Unindi.

Historia

Nadciągająca od strony Koenigehradu armia rewolucyjna i tendencje separatystyczne Eprarii stały się gwoździem do trumny Imperium Caythe. W obliczu tych wydarzeń premier Carvoc szukał sposobów na zachowanie tradycji Imperium w nowych, trudnych czasach.

Ustrój

Rzeczpospolita Carvoc jest monarchią elekcyjną, jednak król pełni jedynie rolę reprezentacyjną. Praktycznie całość władzy dzierży Senat Rzeczypospolitej, który łączy w sobie inicjatywę ustawodawczą z wykonawczą. Do czasów Rokoszu Voronova decyzje były podejmowane zasadą jednomyślności głosów, jednak tradycja pozwalała na zignorowanie małej grupy niezgadzających się z większością w czasie wyjątkowo przydługich obrad. Jednak po tym wydarzeniu słychać coraz głośniejsze głosy domagające się wprowadzenia zasady większości głosów.

Król oficjalnie jest wybierany przez ogół szlachty, jednak rozmiar państwa oraz liczebność tego stanu, sięgającą nawet do 10-15% społeczeństwa, praktycznie to uniemożliwia, dlatego więc odpowiedzialność za elekcję monarchy spada na Zgromadzenie Narodowe: Senat Rzeczypospolitej oraz sejmiki planetarne.

Armia

Siły lądowe Rzeczypospolitej Carvoc nie są zbyt rozwinięte, na każdej planecie stacjonuje zaledwie stutysięczny garnizon. Wyjątkiem jest układ stołeczny, gdzie stacjonuje 200 000 żołnierzy. Naczelnym dowódcą takiego garnizonu jest Marszałek Polny Planetarny, a zwierzchnikiem wszystkich sił jest Marszałek Wielki Planetarny.

Marynarka Rzeczypospolitej jest bardzo liczna i nowoczesna, a przez to silna. Okręty są zazwyczaj grupowane w dywizjonach liczących 2 okręty liniowe lub 4 mniejsze oraz w eskadrach liczących 4 dywizjony. Jeżeli konieczność wymaga, są łączone w grupy wydzielone, zespoły wydzielone lub floty. Naczelnym dowódcą floty jest Marszałek Wielki Przestrzenny. Tradycyjny skrót poprzedzającym nazwy okrętów Marynarki Rzeczypospolitej to CNS (Commonwealth Navy Ship). Integralną częścią floty jest korpus marines, stacjonujący na okrętach w sile od dwóch drużyn na niszczycielach do sześciu na superdrednotach. Najważniejszą częścią wyposażenia marines jest pancerz wspomagany, istniejący w dwóch wersjach - lekkiej oraz ciężkiej.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA o ile nie wspomniano inaczej.