FANDOM


Autorstwa Kompkompa
Era-legacy
Era-fairverse-lightEra-jerzverse-dark

Republika Fondora to państwo utworzone przez Marszałka Thela Vardeina w 86 ABY.

Historia

Od razu po przekształceniu Sojuszu w Republikę marszałek Vardein mianował siebie Prezydentem Tymczasowym do czasu wyborów na prezydenta, które wygrał. W 90 ABY wspomogli Vertha Tarkina w wojnie przeciwko wybranemu przez Radę Imperialną imperatorowi tymczasowemu Candusowi Kryze. Z tego powodu Drugie Imperium pod władzą popierającego Inkwizycję Dela II Tarkina zaatakowało w 98 ABY podsektor Fondor, wygrywając. Po wojnie Vardein został rozstrzelany za zdradę stanu, a sama Republika Fondora, choć nie została zlikwidowana, była teraz specjalnym podsektorem podległym bezpośrednio Imperatorowi. Przywódcy Republiki nie mieli de facto żadnej władzy, byli jedynie marionetkami Imperatora i Rady Imperialnej.

Podział kraju

Republika dzieli się na 6 dystryktów, które to dzielą się na 53 okręgi.

System rządów

Głową państwa oraz szefem rządu był Prezydent wybierany na 6-letnią kadencję. Jego zastępcą był Wiceprezydent wybierany także na 6-letnią kadencję. Naczelnym dowódcą wojska był Marszałek, którego funkcja była dożywotnia. Marszałek był wybierany przez parlament - Radę Fondora. Rada Fondora składała się ze 108 radnych (przedstawiciele okręgów + 2 przedstawiciele prezydenta). Każdy ze 53 okręgów państwa miał w Radzie dwóch przedstawicieli.

Lata Prezydent Wiceprezydent Marszałek
86-87 ABY Thel Vardein (prezydent tymczasowy) brak Thel Vardein
87-93 ABY Thel Vardein Tranvar Delth Thel Vardein
93-98 ABY Thel Vardein Veldar Minthen Thel Vardein
98-105 ABY Tarbon Celair Ninga Fortin Ninga Fortin
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.