FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-podEra-chrEra-inwEra-odr
Era-fairverse-dark

Republika Śródgalaktyczna, to mocarstwo galaktyczne położone w środkowej części galaktyki Skyriver, powstałe w 56 ABY po podpisaniu między parlamentarzystami z Diarchii, a umiarkowanymi jednostkami w granicach Trzeciej Republiki Rozejmu alsakańskiego. Początkowo jako luźniejsza konfederacja sprzymierzonych ze sobą państewek, przez następne lata centralizowane, aż do przeprowadzonej w 58 ABY likwidującej je standaryzacji jednostek administracyjnych. Z powodu zniszczenia w 41 ABY przez Dartha Carnusa Coruscant Republika nie posiadała zjednoczonej stolicy, zamiast tego posiadając cztery, odpowiadające każdej z głównych gałęzi rządu. Różnorodna populacja Republiki zbiorowo nazywana była Interianami.

Konstytucyjnie Śródgalaktyka jest państwem scentralizowanym i unitarnym. Funkcjonuje w niej trójstopniowy podział administracyjny, na wrędze którego stoją układy gwiezdne, pokrywające się z naturalnym rozgraniczeniem orbit gwiazd, zbiorowo grupowane są one w położonych na szczeblu wyżej sektorach, które, z kolei zgromadzone są w nadsektory. W każdym z nich najwyższym organem władzy są obieralne sejmiki. Jako pomocniczą do układów gwiezdnych jednostkę ustalano dla najbardziej ludnych światów organy planetarne. Sektory, a właściwie ich populacja zajmują się wybieraniem swoich reprezentantów do Izby Senatorów, której odpowiedzialnością jest także wybieranie co 5 lat spośród swoich szeregów osoby Kanclerza, który od dwóch tygodni po elekcji musi sformować funkcjonalny gabinet, składający się z jego samego i dziesięciu emisariuszy pomagających mu w podjęciu decyzji.

Izby komesów i pretorów funkcjonowały niezależnie od tych legislacyjnych i zarządzały po kolei gałęziami wojskowymi i sądowniczymi, w 102 ABY, decyzją Kanclerza Jacodiego Meredetha ta pierwsza została rozwiązana, a jej kompetencje przypadły pod nowo powstały emisariat ds. sił zbrojnych; część Izby Delegatów.

Dominium państwa rozciągało się na większość galaktycznego Jądra, poza jurydsykcją państwa pozostawał wyłącznie wąski pas planet wzdłuż Drogi Hydiańskiej między Breental, a Bogden, zwany Ramieniem Ringali, ponieważ łączy większość planet Muszli Ringali, w tym stolicę Trzeciej Republiki, Chandrilę z resztą kraju.

W granice Śródgalaktyki wchodziło terytorium Junty Iseno, która po puczu przeprowadzonym przez opłacane przez Republikę umiarkowane jednostki w jej rządzie przyłączyła się do niej. Elementem porozumienia unifikacyjnego było zachowanie w sektorze władzy przez jego aktualnego dyktatora, który zostałby mianowany dożywotnio Gubernatorem Devon i Iseno, Republika przymknęłaby także oko na korupcję odbywającą się w obszarze, a w zamian otrzymała by wszystkie zasoby militarne Junty. Po sześciu miesiącach takiego stanu rzeczy dotychczasowy gubernator zginął z bliżej niewyjaśnionych przyczyn. W następstwie technicznego wykonania warunków umowy nominowany został nowy, lojalny Izbie Delegatów Gubernator, który dał początek procesowi wypleniania z Sektora korupcji i wpływów huttyjskich Karteli. Większość południowych terytoriów państwa stanowią byłe terytoria Autorytetu Fondora, który został po podpisanej w 58 ABY umowie zreorganizowany w autonomiczny SpecRegion Fondor.

Historia

Wprowadzenie

Republika Galaktyczna istniejąca w latach 35 ABY, do 55 ABY, od koncepcji była państwem zszarganym ideologicznymi konfliktami, w obawie przed straceniem poparcia bardziej centrystycznych jednostek w Najwyższym Porządku, których poparcie potrzebne było do odstraszenia Nowego Imperium Galaktycznego przez większość swojego chwiejnego panowania nad Skyriver

Pierwsze wybory w nowej Republice Galaktycznej przeprowadzono w roku 39 ABY, zwyciężył je umiarkowany kandydat, Pyter Blight. W responsie do tego w 40 ABY, na położonej w Jądrze, centrystycznej planecie Kuat zawiązano umowę, łączącą składowe Republiki, w tak zwany Ruch na Rzecz Zachowania Porządku. Nie trzeba było długo czekać na odpowiedź Populistów, którzy w drugiej połowie 40 ABY, na Chandrili zawiązali porozumienie o złączenie większości wschodniego Skyriver w tzw. Republikański Front Ludowy. W tym samym roku, Senat został rozwiązany i ten stan rzeczy utrzymywał się przez kolejne dziesięć lat. Przez podział państwa na dwie części zwyczajowo nazywane jest ono Diarchią.

W 54 ABY zawiązano nowy senat, na podstawie przeprowadzonych w poprzednim roku wyborów, Kanclerz Pyter Blight chciał w ten sposób uratować państwo przed rozłamem, obiecał on również przeprowadzenie wyborów na pozycje Kanclerza. Tego samego dnia ogłosił, że sam nie będzie kandydował na Kanclerza i że w pełni popiera kandydaturę Centrysty Jovatriego Hansalva, oburzyło to wielu członków Partii Populistów, która ogłosiła bojkot elekcji. Pomimo opuszczenia Senatu przez większość przedstawicieli Populistów, Centryści przeprowadzili wybory. Z bardzo małym oporem wybrano i zaprzysiężono nowego Kanclerza — Jovatriego Hansalva. Niezwłocznie w tym samym składzie Senatu przegłosowano również ustawy o powstaniu Wielkiej Armii Republiki i o Prywatyzacji Banków.

Niedemokratyczne wybory i nowe rozporządzenia przechyliły czarę goryczy, przywództwo RFL udało się na planetę Chandrila, z której wydano dyrektywy o secesji z Republiki Galaktycznej i utworzenie Trzeciej Republiki, niemal natychmiastowo po ogłoszeniu niepodległości tworu spotkał się on z rezystancją teraz ograniczonej do zachodu Skyriver Republiki, która w szybkiej ofensywie spowodowała chaos w szeregach Populistów. Pomimo ogólnopanującej paniki Chandrili udaje się uzyskać zwycięstwo nad Anaxes, które z kolei popycha orindzką admiralicję dawnej Diarchii do otrucia Pierwszego Senatora Jovatriego Hansalva, na którego barki, jako na zwierzchnika sił zbrojnych zrzucona zostaje cała wina za klęskę w Jądrze, wywołuje to niezadowolenie wśród mającego siedzibę na Corulag parlamentu państwa, który, gdy wojskowi z Konkordu proklamowali 10 VIII 56 ABY porzucenie dziedzictwa Republiki i ustanowienie nowej Konfederacji Orindzkiej popchnięto w debatę z przewodzonymi przez Alethiusa frakcjami Moderatów na głównym teatrze wojny.

16 IX 56 ABY na planecie Alsakan dochodzi między różnymi stronnictwami Populistów i Centrystów w Jądrze do podpisania ponaglającego do zaprzestania walk i reorganizację rozejmu, jednoczącego pod sztandarem nowej Republiki Śródgalaktycznej wcześniej neutralne frakcje Konsorcjum Hapes, Pięciu Światów, Starej Rzeczpospolitej Wszechatryzyjskiej, lojalne parlamentowi siły Diarchii i wiele umiarkowanych poglądowo planet populistycznych.

Narodziny państwa

Powstanie państwa wprowadziło zamęt w plany obu strudzonych wojną państw. Nowo powstałe, nieregularne Siły Zbrojne Republiki Śródgalaktycznej dokonały rajdu na hydiańskie posiadłości Trzeciej Republiki, zdobywając większość Muszli Ringali, za wyjątkiem Brentaalu i Chandrili, dokonano również niewielkiej ofensywy, w której zajęto Bilbringi - dotychczas kontrolowane przez Konfederację Orindzką, oraz imperialną twierdzę Jakku.

Trzecia Republika, w responsie do tego wyruszyła z odsieczą na Chandrilę, po wygranej bitwie nowy Wysoki Kanclerz Republiki, Alethius widząc, że dalsza wojna byłaby bardzo niekorzystna dla nowego państwa zaproponował p.o. Wielkiego Prezydenta Poe Dammeronowi rozejm. Jakiś czas później na Chandrilli obydwaj przywódcy i Królowa Matka Hapes podpisali Traktat, kończący wojnę na wschód od południka zero.

Konfederacja Orindzka, zdecydowanie bardziej dotknięta przez powstanie Śródgalaktyki zdecydowała się na desperacką ofensywę, pomimo początkowych zwycięstw na planetach, takich jak uprzednio wspomniane Bilbringi i Jakku wszystko odwróciła Bitwa nad Borleias, w której wygrała flota republikańska. Alethius, zaoferował byłemu Kanclerzowi Galaktycznemu pokój, na który ten przystał, po zaoferowaniu łącznika szwujskiego i Jakku.

Pokojowa ekspansja

Powstała w wyniku zniszczenia Układu Hosnian, a zarazem upadku Nowej Republiki próżnia polityczna na terenie południowego Jądra, oraz obszaru Kolonii doprowadziła do powstania mnóstwa państewek, rządzonych przez lokalnych watażków. Do 57 ABY, w regionie wyklarowała się dominacja dwóch z nich: Autorytetu Fondora, oraz Junty z Iseno, ta druga okazała się być cierniem w boku całego Skyriver, blokującym bezpieczny tranzyt dóbr poprzez drogę hydiańską.

Na rok po powstaniu nowego reżimu w Jądrze, jego pierwszy Kanclerz — Alethius rozpoczął rozmowy z Wysokim Moffem Fondora, zaoferował mu przyłączenie terytorium do Śródgalaktyki, w zamian za szeroką autonomię, porozumienie miało zostać przedeskutowane ponownie na 50 lat od 58 ABY. W tym samym roku do państwa przyłączyła się również Junta Iseno, której zagwarantowano autonomię, aż do śmierci Faira Memella, który miał zostać mianowany Gubernatorem Iseno. Rok później Fair zginął w tajemniczych okolicznościach, podczas wizyty na planecie Havricus.

Epoka chromu

Tak zwana Epoka chromu, w historii i kulturze galaktycznej, trwająca od 57 ABY, do 96 ABY, była dla Republiki Śródgalaktycznej erą stabilizacji i rozwoju. Pozycję zniszczonego po II GWD Coruscant przejęły planety takie jak Axia, Atryzja, Borleias, Kuat, czy Aargau. Doszło do centralizacji armii, na którą składały się wcześniejsze siły Iseno, Fondora i Diarchii.

Post-alethiańskie rządy Jaymore'a Flowersa przyniosły państwu zdobycze terytorialne, w postaci terytorium Konsorcjum Hapes, które przyłączyło się do Republiki dobrowolnie, z powodu wygaśnięcia rządzącej tam dynastii. Doprowadziło to do większego zgrzytu między rządami na Coruscant i Chandrilli, ten drugi uznał decyzję za pogwałcenie Traktatu chanriliańskiego i zagroził Jądru wojną. Napięcia rozładowały liberalne rządy kolejno Rinyezu Stazz i Marcellusa Rousa, obydwoje doprowadzili do zatarcia podziałów między rasami w Jądrze i Koloniach.

W 96 ABY siły centrystycznych bojówek z Orindy przypuściły atak na terytorium Republiki, zostały one w połowie drogi do Coruscant, nad planetą-twierdzą Berlais przechwycone przez śródgalaktyczne Interdictory i zdziesiątkowane przez Flotę Admirała Sandersa, podążający za tym kontraatak doprowadził do zdobycia przez Interię planet takich jak Bilbringi, czy Jakku. Śródgalaktyka podpisała jednak z bojownikami pokój, z powodu coraz to bardziej niepokojących informacji na temat nadchodzącej z południa Skyriver Inwazji.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.