FANDOM


Era-legacyEra-niEra-osEra-soj
Era-canonverse-dark

Poprowadźmy Imperium ku lepszemu jutru - razem!
— slogan wyborczy Partii Centrystycznej


Partia Centrystyczna Imperium Galaktycznego, nazywana w skrócie Centrystami to działająca w Imperium Galaktycznym partia polityczna. Od swojego powstania 13 II 36 ABY ma podobny program, akcentujący ważną rolę państwa w życiu społecznym i gospodarce, konieczność utrzymywania znacznych sił zbrojnych, merytokrację, uniwersalizm, antyrasizm i poparcie dla rządów autorytarnych z zachowaniem demokracji. Z uwagi na to, iż jednym z założycielskich ugrupowań partii był działający w Konfederacji Lojalistów Front Poparcia Rządu, a także przez popieranie przez ugrupowanie rządów silnej ręki nazywa się ich też Rządowcami.