FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-ni
Era-fairverse-dark

Nowy Alderaan, był malowniczą, górzystą planetą położoną w Sektorze Aalda Galaktycznego Jądra. Po zniszczeniu planety Alderaan w roku 0 BBY glob stał się domem dla rozsianej po całej galaktyce Skyriver diaspory pochodzących zeń Ludzi. Przestrzeń nad planetą była w 56 ABY miejscem będącej częścią Trzeciej galaktycznej wojny domowej Bitwy między siłami Centrystów, a Populistów.

Świat pierwotnie skolonizowano w 5 ABY, wcześniej, nosząc nazwę Hanuinus był domem dla niewielkiej populacji narodowościowo coruscańskich Ludzi, po trwających dwa miesiące konsultacjach, między gubernator planety, Melihay Wickiver, a Senator Leią Organa-Solo na globie ogłoszono Nowy Alderaan, w ciągu następnych dwóch lat przybyło tam pół miliona istot żywych, dawnych mieszkańców Alderaanu.

Świat w Senacie Nowej Republiki reprezentował spokrewniony z dawną rodziną królewską Alderaanu Kilbenn Organa, po jego śmierci na Hosnian Prime Nowy Alderaan rozpoczął przygotowania do postawienia oporu przeciwko pochodzącemu z Nieznanych Regionów Najwyższemu Porządkowi. Między flotą planety, a neoimperialistami doszło do trzech bitew, w konflikcie nazywanym Wojną popiołową. Glob wrócił pod kontrolę Republiki Galaktycznej w 35 ABY. Po Trzeciej galaktycznej wojnie domowej planeta trafiła pod kontrolę Republiki Śródgalaktycznej.

Opis planety

Z kosmosu zlokalizowany w tak samo nazwanym układzie Nowy Alderaan wyglądał jak niebiesko-zielony glob, gdzieniegdzie przepasany liniami chmur. Największym zbiornikiem wodnym na planecie było wszechmorze Batica, na dnie którego wybudowany został rozległy system kolei powodnej łączący ze sobą wyspy planety. Planeta sławna jest również ze swoich licznych jezior, często będących lokalizacją uzdrowisk.

Na planecie znajdują się jedne z największych i najpopularniejszych w Skyriver winiarni, głównie będących matecznikiem dla flory żyjących niegdyś na Alderaan. Inspiracje tą planetą widać także w architekturze planety, pełnej białych jak śnieg, zaokrąglonych, podłużnych budowli wybudowanych z syntskały. Na świecie leżą cztery porty gwiezdne, z czego największy położony jest na Nowej Alderze.

Nowy Alderaan posiada jeden naturalny księżyc, pustynny Albarakat, będący domem dla autochtonicznych Arakatów.

Historia

Planeta uformowała się wraz z resztą światów galaktyki macierzystej Skyriver około 13 000 000 000 BBY, w początkowych stadiach jej istnienia zderzyła się z nią sąsiednia planeta Niea co dało początek jedynemu księżycowi Nowego Alderaanu, Albarakatowi. Ludzccy koloniści przybyli na glob około tysiąca lat BBY, świat ochrzczono wtedy Hanuius po Hanuiusie Mucurym, ludzkim kapitanie floty odkrywczej która namierzyła planetę. W tamtym czasie na świat zaczęły powstawać pierwsze osady, największą z nich był Reyhan.

Stara Republika

Hanuius był częścią drugiego pokolenia światów przyłączonych do Republiki Galaktycznej, demokratycznej unii spajającej Skyriver. Władzę nad planetą sprawował wybierany przez jej lud Gubernator. Podczas Wielkiej wojny Sithów nad planetą doszło do bitwy między oddziałem zwiadowczym Sithów a Republiką. Hanuius posiadał własne Siły Sektorowe, którymi w 164 BBY odparł najazd piratów z Przestrzeni Huttów.

Republika Galaktyczna

Planeta w czasach Wojen Klonów reprezentowana była w Senacie Galaktycznym przez wywodzącego się z pochodzącej z Esseles rodziny arystokratę Aloarth Hackjana, pomimo otrzymania dwóch ofert od przywódcy Konfederacji Niezależnych Systemów Hrabii Dooku późniejszy Nowy Alderaan pozostał przy Republice Galaktycznej. Planeta została w drugim roku wojny najechana przez siły Konfederacji, które odparte zostały przez SB planety z wsparciem Wielkiej Armii Republiki. Senator planety poparł reorganizację Republiki w Imperium Galaktyczne.

Imperium Galaktyczne

Na planecie podczas przeprowadzonej przez nowopowstałe Imperium Galaktyczne Czystki przebywał tymczasowo herglicki Mistrz Jedi, Rikitt Ilar, pomimo pro-imperialnych tendencji ludności planety został on przyjęty z otwartymi ramionami po zapewnieniu, że nie przebywał w Świątyni podczas próby puczu przeprowadzonej przez Mace'a Windu. Pomimo tego Rikitt nie mógł stać się stałym mieszkańcym Hanuiusu i w II 18 BBY musiał uciekać z globu przed wysłanymi nań agentami Inkwizytorium. Mieszkańców planety w losowy sposób ukarano za chronienie Mistrza Jedi, przez co ich liczba spadła z półtora miliona do połowy miliona, zbombardowano także miasta Avis, Crest, Tardal i Velvet. Doprowadziło to do zmiany poprzednio pro-palpatińskiego sentymentu planety na ciągle centrystyczny anty-imperializm, na Hanuius stworzono jedną z pierwszych komórek Rebelii, później zjednoczoną z chandrillskimi mothmistami.

Nowa Republika

Hanuius, jako glob posiadający rebeliancką historię nie miał problemu z wstąpieniem do nowopowstałej Nowej Republiki. Planetę w 5 ABY odwiedziła Leia Organa-Solo, po zaobserwowaniu wielkiego podobieństwa świata do jego rodzimego Alderaanu rozpoczęła dyskusje z Melihay Wickiver, ludzką Gubernator Hanuiusu na temat uczynienie z niego przestrzeni dla byłych mieszkańców Lśniącej Gwiazdy Galaktycznego Jądra. W 6 ABY podjęto decyzję o zmianie nazwy planety na Nowy Alderaan i zaproszone zostały na nią pierwsze jednostki z rozbitych po Skyriver osiedli Alderaańczyków. Dla nowoprzybyłych imigrantów zmniejszono podatki i rozpoczęto budowę pierwszych budowli mieszkalnych w stylu alderaańskim. Pierwszym sfinalizowanym nowoskonstruowanym miastem było Clervin-a-Lir, a po nim Ariot, Nową Alderę i Morlincourt. Projekt trwał do 14 ABY, duża ilość alderaańskich uchodźców sprawiła, że wcześniej przeważająca ludność kolonizatorów z Coruscant stała się mniejszością.

Najwyższy Porządek

Nowy Alderaan, był jedną z nielicznych planet Nowej Republiki, która w obliczu zniszczenia stołecznej planety Hosnian Prime zdecydowała się na niepoddanie się woli nowego neo-imperialnego rządu. Na globie w stosunku do Najwyższego Porządku panował wysoki rewanżyzm za zabójstwo reprezentującego planetę w Senacie Galaktycznym, powszechnie szanowanego, Kilbenna Organy. Po otrzymaniu pomocy od paramilitarnego Ruchu Oporu i obronnej należącej do szczątkowych sił Nowej Republiki 5. floty obronnej. Przy skutecznym użyciu min i genialnej taktyce połączonych sztabów NR i RO konflikt retroaktywnie nazywany potem Wojną popiołową okazał się być tryumfem sił planety. Populistyczny Nowy Alderaan był jedną z pierwszych planet przyłączonych do odtworzonej Republiki Galaktycznej.

Diarchia

W okresie Drugiej galaktycznej wojny domowej planetę ominęły wszelkie działania wojenne, pomimo tego pochodzące z niej regimenty przysłużyły się w obronie zaatakowanej przez siły Nowego Imperium Galaktycznego ekumenopolis i stolicy nowoodtworzonej Republiki Galaktycznej. W tym czasie nowym gubernatorem planety został bohater wojenny, Kulver Organa. Przy pomocy środków z csilliańskiego WFI zbudował na nowo system podwodnej kolei planety. Jego sztandarowa idea redystrybucji pozwoliła na otworzenie szerokiego wachlarza pro-społecznych programów wobec ludności globu. System Hariri stał się wtedy bazą utworzonej za fundusze partii Populistów FS Hariri. Dawny Hanuius stał się także jednym z światów-założycieli populistycznego RFL. W chwili wybuchu Trzeciej galaktycznej wojny domowej niemal natychmiastowo przyłączył się on do populistycznej Trzeciej Republiki, jako jedna z niewielu populistycznych planet Jądra nie poparł także Rozejmu alsakański. Pomimo zwycięskiej bitwy z Konfederacją Orindy nad planetą nie uchroniło to jej od serii porażek w obronie swojego regionu, która ostatecznie doprowadziła do przejęcia go przez nowopowstały CentGal, roszczenia Moderatów utwierdził także traktat pokojowy z Trzecią Republiką.

Republika Śródgalaktyczna

Planeta, jako część Republiki Śródgalaktycznej włączona została w skład Gubernii aldaskiej. Pierwszym gubernatorem Nowego Alderaanu pod władzą CentGalu został były członek partii populistów Florian Belyea. Pomimo zastopowania programów redystrybucji Alethius ciągle podtrzymał darmową służbę zdrowia, rządową spłatę długu studenckiego i świetlic dla młodych. W Izbie Senatorów czasów Wysokiego Kanclerza Alethiusa Nowy Alderaan reprezentował Evrard Souchon, kandydował on także na Wysokiego Kanclerza w 74 ABY, przeciwko moderatowi Jaymorowi Flowersowi.

Trzecia Republika

Po spowodowanym śmiercią Wysokiego Kanclerza Jacodiego Meredetha i prolską Insurekcją coruscańską upadku Śródgalaktyki Nowy Alderaan wszedł pod panowanie populistycznej Trzeciej Republiki, obeszło się bez protestów w dawnym Hanuius, który po raz pierwszy od dawnego czasu odzyskał rodzime dla siebie programy redystrybucyjne, pozwalające na utworzenie specjalnego międzyplanetarnego korytarza gwiezdnego do sąsiedniosektorowej Hrvoji. Jej pierwszym trzeciorepublikańskim gubernatorem został Tylejad Primedge.

Mieszkańcy

Charmur

Nowy Alderaan był domem dla złożonej głównie z napływowych Ludzi populacji, na którą składały się dwie przeważające grupy, zamieszkujący Hanuius od starożytności ludzie narodowości coruscańskiej i pochodzących z rodu pokojowego Alderaanu Ocaleńcy. Rozbierzność ta często doprowadzała do konfliktów, Hanuiusowie zamieszkiwali budowane w stylu korony Jądra Galaktycznego wysokie, budowane blisko siebie wieżowce, różniło się to wielce od architektury ocalenieckiej, bezpośrednio wzorowanej na tej wznoszonej na Alderaan. Społeczeństwo planety rządzone było przez wybieranego w powszechnych, demokratycznych i tajnych wyborach Gubernatora, a na szerszej scenie galaktycznej, w trzech Senatach Galaktycznych i jednej Izbie Senatorów reprezentował ją Senator.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.