FANDOM


Autorstwa Fargothena
Era-sojEra-colEra-rev
Era-canonverse-dark

Ludzka Liga Obrony to partia oraz ruch polityczny wspierający ogólnie pojęty antropocentryzm, czyli wiarę w to iż Ludzie są i powinni być rasą wiodącą/sprawującą władzę w wszechświecie nad innymi. Początkowo Liga była wysoce fanatyczną sektą bezpośrednio głoszącą rasizm i zachęcającą przemoc wobec obcym, jednak na przestrzeni lat organizacja została bardziej zrelaksowana i zbiera poparcie wśród zarówno ludzi jak i humanoidów we wszystkich znanych galaktykach. Organizacja ta jest blisko powiązana z Ligą Ludzką.

Historia

Początki

Liga została założona w 421 ABY, kilka lat po Siódmej Krucjacie, w wyniku której całość Eksterii została zjednoczona pod sztandarem humanocentrycznego Imperium Terry. Założycielem Ligi był nowoimperialny eks-oficer Praten Thider, który brał udział w wojnie przeciw Terrze. Uznał on ową wojnę za prawdziwy pokaz sił "czystego, nieskażonego obcą krwią" Imperium Terry nad "skorumpowanym i kontrolowanym od środka przez obcych" Nowym Imperium. Początkowo Liga była uznawana za pomniejszą grupę rasistów i ekstremistów, co nie mijało się z prawdą, gdyż ruch na początku składał się głównie z ludzi o skrajnych poglądach politycznych. Z czasem ruch zaczął się rozrastać, lecz nagle w roku 436 ABY stanął w miejscu.

Rozłam

W 475 ABY doszło do rozłamu organizacji na dwie strony, bardziej zrelaksowanych progresistów i twardo upartych w swoich rasistowskich przekonaniach lojalistów. Przez kilka następnych lat postępowcy się rozrastali, i zdobywali coraz to większą popularność, nie tylko wśród ludzi, w czasie gdy lojaliści trzymali się blisko siebie i niechętnie przyjmowali nowych. Z czasem obie strony doszły do pogodzenia, w którym planowano zjednoczyć obie idee i przestać przyjmować nieludzi do partii, jednak jak się później okazało była to zwykła zmyłka zrobiona przez nowego lidera partii Kellana Vanburena, który podczas zebrania, w trakcie którego miało zostać ustalone połączenie obu frakcji, zamordował przywódców lojalistów. Mniej radykalni członkowie lojalistów dołączyli do postępowców, przyczyniając się w taki sposób do zjednoczenia Ludzkiej Ligi Obrony oraz oficjalnego założenia skrzydła paramilitarnego partii, Ludzkiej Eskadry Obronnej.

Struktura

Liga jest podzielona, jak na rok 510 ABY, na pięć departamentów:


Do tego jest również tak zwany obszar metropolitalny, czyli siedziba główna Ligi, której podległe są departamenty, Eksteria, będąca pod dowództwem lidera partii, Kellana Vanburena.

Symbol

Symbolem partii jest stylizowane wyobrażenie człowieka witruwiańskiego, figurę przedstawiającą mężczyznę w dwóch nałożonych na siebie pozycjach, wpisanego w okrąg. Człowiek witruwiański jest pradawnym terrańskim dziełem ukazującym "człowieka idealnego". Stylizacja dzieła pozbawiła go detali i zmieniła symbol w celu uproszczenia go do humanoidalnego kształtu aniżeli specyficznie człowieka, co wiążę się z Vanbureńską interpretacją ideologii antropocentryzmu.

Flagą partii jest czarny człowiek witruwiański na białym prostokącie obróconym o 45 stopni, który leży na czerwonym tle. Czarny człowiek witruwiański reprezentuje humanoidy jako ogół. Czerwień symbolizuje najpospolitszy kolor krwi u humanoidów, upamiętniając setki bilionów poległych za sprawę ludzką, a biel symbolizuje czystość, jedność, progres, pokój i świetlistą przyszłość dla Ligi.