FANDOM


Era-preEra-oldEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-niEra-osEra-sojEra-colEra-rev
Era-canonverse-dark

Kryzooine – planeta położona na Zewnętrznych Rubieżach, w Sektorze Mandalory. Od zakończenia Galaktycznej Wojny Domowej centralny ośrodek życia politycznego i kulturalnego Mandalorian.