FANDOM


Autorstwa Hussaryi33
Era-oldEra-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-niEra-sojEra-colEra-rev
Era-canonverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje . W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).
Kiedy byliście zajęci bezsensowną walką ze sobą, my... Fiero, nie teraz.
— Asar III Cehanud, król Lekoturii

Królestwo Lekoturii - państwo zamieszkałe przez ludzi znajdujące się w centralnej części galaktyki Southriver.

Historia

Dokładna data przybycia pierwszych ludzi do układu gwiezdnego Lekoturii nie jest znana. Najczęściej zakłada się, że miało to miejsce pomiędzy 40 000 BBY a 30 000 BBY, gdy statek kolonizacyjny ze Skyriver przypadkiem przeleciał przez zaginiony wormhol Rakatan. Wykonano pobieżne skany i okazało się, że dwie planety w tym układzie wydają się posiadać odpowiednie warunki dla ludzi. Koloniści podzielili się i część z nich skolonizowała jedną planetę nazwaną Lekoturią, a druga część założyła kolonię na planecie Chaento. Z czasem jednak kolonie zaliczyły poważny regres technologiczny.

Mieszkańcy Lekoturii ponownie opuścili swoją planetę w 24 847 BBY, a po kilku latach dotarli na wysoką orbitę geostacjonarnej, gdzie znajdował się skyriverański statek kolonizacyjny. Przez kilkanaście lat był on dogłębnie badany. W wyniku inżynierii wstecznej już w 24 815 BBY zbudowali pierwszy statek kosmiczny zdolny do lotów międzyplanetarnych, a w 24 792 BBY pierwszy statek nadprzestrzenny.

W 24 815 BBY mieszkańcy Lekoturii po raz pierwszy od dawna odwiedzili swoich mniej zaawansowanych sąsiadów z Chaento. Mimo początkowego szoku udało im się zjednoczyć obie planety. Po opracowaniu napędu nadprzestrzennego zaczęto szukać także innych planet na ludzkie kolonie. Pierwszą założono już w 24 790 BBY na planecie Ulara. Niedługo po tym nawiązano kontakt z Dominium Staaro.

Ustrój

Królestwo Lekoturii jest monarchią konstytucyjną. Konstytucja Królestwa Lekoturii została wprowadzona w 22 052 BBY, chociaż ostatnie zmiany były wprowadzone w 275 ABY.

W Króestwie Lekoturii jest trójpodział władzy. Organem ustawodawczym jest dwuizbowy parlament. W izbie niższej zasiada 800 parlamentarzystów, a w wyższej 200. Parlamentarzyści są wybierani przez ogół społeczeństwa w wyborach powszechnych. Od 319 BBY bierne prawo wyborcze do obu izb przysługuje wszystkim obywatelom, wcześniej do izby wyższej obowiązywał cenzus pochodzenia.

Organami wykonawczymi są Rada Królewska oraz król. Tytuł królewski jest dziedziczny, zazwyczaj dostaje go najstarszy ślubny syn władcy, jednak monarcha ma prawo wybrać dowolnego członka rodziny królewskiej na swojego następcę. Rada Królewska jest kolegialnym organem zrzeszającą 21 ministrów. Na jej czele stoi Pierwszy Minister.

Kultura

Lekoturia od zawsze próbowała utrzymać swoją neutralność i trzymać się daleko od konfliktów zbrojnych toczących się w Southriver.

Ważną rolę w życiu Lekoturian odgrywają tajemnicze stworzenia zamieszkujące planetę Chaento. Od dawna młodzi mieszkańcy tej planety udają się na wędrówkę, gdzie Moc przydziela im jednego stworka, który to już zostaje ich towarzyszem na całe życie. Jednak reszta królestwa nie przejmuje się aż tak tą tradycją i dla wielu są one zwykłymi zwierzątkami bez żadnej specjalnej więzi między nimi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.