FANDOM


Autorstwa Nihilicenta
Era-kanonEra-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-podEra-chr
Era-fairverse-dark

Konsorcjum Hapes, było unitarnym państwem narodowym około-ludzkich Hapan położonym w Zewnętrznych Rubieżach galaktyki macierzystej Skyriver. Do upadku Imperium Galaktycznego ograniczone do 130 zamieszkanych układów rozgraniczonych od reszty kosmosu mgławicami przejściowymi.

Konsorcjum było bogatym i rozwiniętym państwem, ze względu na swoje niesprzyjające inwazji otoczenie wolnym od wojen. W pokłosiu zawalenia się palpatinistycznego reżimu górującego uprzednio nad Skyriver Konsorcjum dokonało prędkiej ekspansji na otaczające je układy, zajmując, uprzednio rządzony przez ród Dendupów Onderon, pustynną Ambrię, wcześniej niezależny Ktil, stołeczny dla regionów ktilackich, zawierające fabryki droidów bojowych Telti, położony na perlimiańskiej drodze handlowej Tirahnn i zamieszkiwane przez hedonistycznych około-ludzi Zeltros, jego granice potwierdził także zapisany w 57 ABY traktat chandriliański.

Po śmierci bezdzietnej Królowej-Matki Tenel Ka Djo wśród ludności Hapes pojawiło się żądanie zjednoczenia państwa z graniczącą zeń od zachodu Republiką Śródgalaktyczną, podzielone one było także przez większość Rady królewskiej, która po negocjacjach z Wysokim Kanclerzem Jaymorem Flowersem wydała dekret o zjednoczeniu obu, członkowie dworu natychmiast zostali wcieleni w szeregi Izby Senatorów.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.