FANDOM


Autorstwa Hussaryi33
Era-ni
Era-fairverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje . W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Konfederacja Rothańska - państwo federalne znajdujące się we wschodniej części galaktyki Skyriver.

Państwo składa się z 13 sektorów i 10 specjalnych okrętów administracyjnych.

Historia

Republika Rothany

Po upadku Imperium Palpatine'a moff Rothany, Ben Nekor, stanął przed wyzwaniem utrzymania porządku na swoim obszarze, nękanym niepokojami społecznymi i atakami Sojuszu Rebeliantów. Pierwsze lata minęły pod znakiem terroru, aż w 8 ABY podjęto decyzję o odwróceniu się od imperialnych ideałów i demokratyzację ustroju oraz ogłoszono powstanie Republiki Rothany. W 9 ABY wojska Rothany wygrały bitwę o Hatov z wojskami Nowej Republiki, którą lokalna propaganda rozgłosiła na każdą stronę. Oba te wydarzenia uspokoiły lokalną ludność i zantagonizowały ją wobec Nowej Republiki. W 10 ABY podpisano zawieszenie broni z Nową Republiką i przystąpiono do negocjacji pokojowych, które jednak się przedłużały. W 11 ABY zorganizowano referendum w sprawie przyłączenia Republiki Rothany do Nowej Republiki, jednak aż 77% obywateli opowiedziało się za niepodległością.

Nowa Republika jednak nie mogła uwierzyć w autentyczność tych wyników, ponieważ przy władzy w Republice Rothany nadal byli imperialni urzędnicy. Wprawdzie prezydent od razu przeprowadził rekonstrukcję rządu, ale większość ministrów została wiceministrami w nowych gabinetach, a szef tajnej policji, który dostał pokazowy proces, skończył w zarządzie stoczni.

Powstanie Konfederacji

W 14 ABY prezydent Nekor doprowadził do podpisania paktu między rozwijającą się Republiką Rothany a niezależnymi układami w sektorach Herios i Abrion. Na mocy umowy zostały ustandaryzowany system gospodarczy, wspólna waluta, a także jednolita polityka międzynarodowa. Powołano także wspólny organ odpowiadający za podejmowanie ustaw na najwyższym poziomie, czyli Senat, w którym zasiadali przedstawiciele wszystkich układów. Ten nowy twór państwowy został oficjalnie nazwany Konfederacją, jednak dla jasności często bywał określany jako Konfederacja Rothańska, co zostało oficjalną nazwą w 28 ABY.

Kampania Rishi

W 55 ABY z nadprzestrzeni w układzie Rishi wyszły trzy niezidentyfikowane okręty. Załogi nie odpowiadały na żadne wezwania ze strony marynarki Konfederacji, nie wypełniały ich poleceń, ale także nie podejmowały żadnych działań zaczepnych. Napięta sytuacja w układzie trwała kilka dni, aż w końcu wojska Konfederacji zaczęły strzelać. W wyniku wymiany ognia zniszczono jeden obcy okręt, ale pozostałe dały radę się wycofać. Kursem wskazującym na Labirynt Rishi.

Konfederacja przesunęła dużą część floty w okolice Rishi i Kamino, także wysłała dywizjon krążowników pod dowództwem komandora Kalo Li na drugą stronę Struny Zareca. Na miejscu powtórzyła się sytuacja z Rishi - obce okręty nie nawiązywały kontaktu, ale też czekały z otwarciem ognia. Dowódca nakazał wykonanie kilku manewrów, by sprowokować tubylców. Wywiązała się wymiana ognia, jednak okręty Konfederacji szybko uciekły w nadprzestrzeń w celu uniknięcia strat.

Tymczasem w Konfederacji rozpoczęto analizę wraku i sekcję zwłok załogi. Pierwsze oględziny potwierdziły tylko, że nic nie wiadomo. Rozbitkowie nie należeli do żadnego znanego gatunku w żyjącego w Skyriver. Okręt także był wypełniony nieznaną Konfederacji technologią. Rozpoczęto także proces wstecznej inżynierii w celu rozpracowania zasady działania obcej broni.

Po trzech miesiącach wróciła misja zwiadowcza adm. Li. Przystąpiono do analizy zgromadzonego materiału. Jako że w Skyriver szalała wtedy Trzecia galaktyczna wojna domowa, udało się zgromadzić więcej okrętów w okolicy Rishi. Pod koniec 55 ABY pojawiła się kolejne statki z innej galaktyki. Tym razem okazało się, że kosmici są w stanie nawiązać kontakt, jednak treść wiadomości była niezrozumiała. Dowodzący flotą zgromadzoną w Rishi admirał Sammon Watbanf wydał rozkaz otwarcia ognia. Jednak był to przemyślany krok - Rada Konfederacji potrzebowała jakiegoś powodu do uzasadnienia pełnej inwazji na inną galaktykę. Niezrozumiała wiadomość była w tym celu idealna. Niedługo po tym zgromadzona flota, która została mianowana 4. Flotą Marynarki Konfederacji, wyruszyła przez Strunę Zereca.

Nie napotykając zbytniego oporu, 4. Flota parła naprzód, w przeciągu paru miesięcy zajmując wiele układów po drugiej stronie. Przy okazji nagrywali wiadomości, by spróbować rozpracować język obcych, jednak nadal udawali głuchych. W 56 ABY jednak trafili do o wiele bardziej uprzemysłowionego i silniej bronionego układu. Kosmici nie chcieli go opuścić. Po dłuższej wymianie ognia admirał postanowił się wycofać. Podzielił swoją flotę na dwie części. Jedna z nich wróciła przygotować obronę wokół drogi powrotnej do Skyriver, druga prowadziła dalej rozpoznanie bojem, jednak z jeszcze bardziej uczulona na unikanie strat.

Ustrój

Zgodnie z Konstytucją Konfederacji Rothańskiej, w państwie jest zachowany trójpodział władzy.

Każdy układ posiada swój sejm o ograniczonych kompetencjach, m. in. bez możliwości prowadzenia polityki zagranicznej. Każdy sejm liczy 500 posłów wybieranych przez ogół obywateli w powszechnych wyborach organizowanych co 5 lat, organizowanych w całej Konfederacji w tym samym terminie. Bierne prawo wyborcze przysługuje także każdemu obywatelowi, który ukończył 20 lat i nie zostały mu one odebrane przez sąd.

Najwyższym organem władzy ustawodawczej jest Senat Konfederacji Rothańskiej. Ilość senatorów nie została określona w Konstytucji - każdy układ wystawia jednego senatora oraz kolejnych za każdy pełny miliard populacji. Senatorzy są wybierani przez planetarnych posłów, a nie ogół obywateli. Kadencja senatora także trwa 5 lat i zaczyna się pół roku po rozpoczęciu kadencji posłów.

Odgórnym organem władzy wykonawczej jest Rada Konfederacji Rothańskiej, złożona z 20 ministrów oraz premiera, oraz Przewodniczącego Konfederacji. Premier i ministrowie są wybierani przez Senat, natomiast Przewodniczący przez ogół obywateli na 7-letnią kadencję. Władzę wykonawczą w skali planetarnej pełnią planetarne samorządy. Wybory samorządowców są prowadzone tak samo, jak do Rady Konfederacji.

W Konfederacji istnieją także Specjalne Okręgi Administracyjne, w których samorządy, sejmy i kadencje senatorów mogą działać na odrębnych zasadach, określonych w odpowiednim traktacie. Jednak kadencja senatorów ze Specjalnego Okręgu Administracyjnego nie może trwać krócej niż 2 lata ani dłużej niż 10 lat.

Podczas stanów wyjątkowych, jak w czasie wojny, jest przewidziana możliwość przekazania większych uprawnień w ręce Przewodniczącego Konfederacji. Przewodniczący musi się zrzec tych uprawnień pół roku po ustaniu stanu wyjątkowego.

Astrografia

Konfederacja Rothańska znajduje się w południowo-wschodnim obszarze Zewnętrznych Rubieży, na południe od terytorium Huttów. Państwo rozciąga się od sektoru Tammuz do sektoru Ryloth na południu.

Podział administracyjny

Podstawową jednostką podziału administracyjnego Konfederacji Rothańskiej jest obwód. Granice obwodów w przybliżeniu pokrywają się z granicami sektorów. Konfederacja składa się z 13 obwodów:

 • Obwód Tammuz
 • Obwód Yminis
 • Obwód Quiberon
 • Obwód Abrion
 • Obwód Herios
 • Obwód Sevetta
 • Obwód Instrop
 • Obwód Ferra
 • Obwód Grohl
 • Obwód Bitrose
 • Obwód Hunnovers
 • Obwód Arkanis
 • Obwód Gaulus

Istnieją także Specjalne Okręgi Administracyjne, zwykle obejmujące jeden układ. Część praw w takim okręgu jest inna niż w reszcie Konfederacji. Istnieje 5 takich okręgów:

 • Rothana
 • Kamino
 • Hypori
 • Ryloth
 • Rishi (od 62 ABY)

Okręg Rishi jednak nie obejmuje tego układu, a kolonie Konfederacji po drugiej stronie Struny Zareca, zajęte podczas Kampanii Rishi.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.