FANDOM


Era-nrEra-fo
Era-canonverse-dark

Konfederacja Lojalistów to państwo znajdujące się w galaktyce centralnej Skyriver, powstałe wpierw w 5 roku ABY jako luźne przymierze jedenastu imperialnych admirałów, moffów i watażków, zawiązane w celu obrony przed rosnącą w siłę Nową Republiką i innymi ambitnymi wodzami upadającego Imperium. Nie dołączając do sił admirał Rae Sloane uniknęli katastrofy na Jakku, przez kolejne trzy lata tocząc wojnę szarpaną z Republiką. W 9 roku ABY wsparli kampanię Thrawna, a po jej porażce, w obliczu znacznej przewagi Republiki wycofali się w Nieznane Regiony wraz z ogromną ilością proimperialnych uchodźców, gdzie napotkali Najwyższy Porządek, a po krótkiej, zakończonej porażką z nim ruszyli głębiej w niezbadaną przestrzeń. Obrawszy planetę Giae jako swoją siedzibę Konfederacja zreorganizowała się - sformalizowano ustrój, dodając liberalne poprawki do stanowiącej konstytucję Karty Imperialnej. Na czele państwa stanął Gucke Trackyn, który dzięki nadanej mu na na pięcioletnią kadencję funkcji moffa-regenta dysponował praktycznie nieograniczoną władzą nad strukturami państwa. Przez następne dwadzieścia lat Konfederacja rosła w siłę - odkryto wormhol do poddanej wpływom fizycznej anomalii odległej galaktyki satelitarnej, z którą nawiązano stosunki, a kilkadziesiąt systemów w niej z Tritonar na czele zostało objętych imperialnym protektoratem, ponadto Przestrzeń Chissów, zaniepokojona rosnącą potęgą Porządku weszła w sojusz z Konfederacją, która w 34 roku ABY kontrolowała bezpośrednio znaczną część Nieznanych Regionów, ze znaczną ilością dodatkowych państw satelickich i sojuszników. Gdy Najwyższy Porządek zaczął chwiać się w posadach w wyniku działań Kylo Rena, a prawie wszyscy umiarkowani stronnicy organizacji zbuntowali się tworząc zbliżoną ideowo do Konfederacji Heptarchię ponownie wybrany na regenta Gucke Trackyn nakazał rozpocząć ofensywę. W 37 ABY, niecały rok po jej rozpoczęciu, Konfederacja i sprzymierzona z nią Heptarchia kontrolowała prawie połowę Skyriver, kierowany przez naczelnego wodza Adena Porządek wycofywał się na wszystkich frontach, a Nowa Republika dopiero odbudowywała siły, nieśmiało odbijając swoją przestrzeń z rąk Najwyższego Porządku. Konfederacja i Heptarchia, coraz bardziej zacieśniające współpracę, której celem dla obu stron miało być odnowienie Imperium według ich wspólnej wizji szykowały się do ostatecznej ofensywy przeciwko Porządkowi, oraz wysłały swoich wysłanników na Mon Cala, tymczasową siedzibę władz Republiki, chcąc wymóc na niej rewizję postanowień pierwszej ugody galaktycznej i w ten sposób usunąć ostatnią formalną przeszkodę na drodze do przywrócenia do życia Imperium Galaktycznego.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.