FANDOM


Są to nienależące do żadnego Fanonverse strony, których treść zaprzecza twórczości innych użytkowników, Expanded Universe bądź nowemu kanonowi. Więcej informacji znajdziesz tu. Przykładem alternatywki jest Hubert.

Wszystkie elementy (12)