FANDOM


Autorstwa Dartha Kamila
Era-legacy
Era-legendverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Darth Kamil. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Imperium Międzygalaktyczne to państwo dyktatorskie powołane w 215 ABY przez Dartha Kamila, który w wolnych wyborach został wybrany Imperatorem.

Historia

Powstanie

W 200 ABY samozwańczy Mandalor Minius Ordo, razem ze swoją armią i pomocą militarną Nowej Republiki Galaktycznej (połączone państwo, w którego skład wchodziło: Nowe Imperium Galaktyczne i Galaktyczna Federacja Niezależnych Sojuszów. Zawarły one sojusz na okres walki z wrogiem) pokonali i doszczętnie zniszczyli Pozostałości Imperium Dartha Krayt'a i Nowy Zakon Sith. Następnie Minius dokonał przewrotu politycznego przejmując znaczną władzę w zwycięskim państwie. Darth Kamil nie uznał  Republiki na Wygnaniu, uważając, iż Imperium zhańbiło się łącząc swe siły z wrogiem wtedy, kiedy miało miażdżącą przewagę nad nim. Uważał także, że Minius Ordo zdobywa zbyt dużą władzę i może doprowadzić galaktykę do kryzysu gospodarczego oraz militarnego. Po ponad stu latach ukrywania się w Nieznanych Regionach Sith, wspierany przez Wielkiego Admirała Thrawna, postanowił obalić chylące świat ku upadkowi rządy samozwańca. Szybkie zwycięstwo zapewniła mu zmodernizowana Flota Śmierci i oczywiście geniusz strategiczny Thrawna.

Upadek Imperium Krayt'a

Ostateczna bitwa między sługami Krayt'a, a Nową Republiką Galaktyczną odbyła się w 215 ABY niedaleko Coruscant, kiedy to wojska tych pierwszych podjęły desperacką próbę ataku. Wywiad republiki dowiedział się o tym dosyć wcześnie (w ostatnich latach wojny, wiele wysokich rangą oficerów przechodziło na stronę wroga). Przygotowali zasadzkę i oczekiwali przybycia wrogów. Tymczasem, dokładnie klika miesięcy wcześniej, Kamil swego sekretnego ucznia- Dartha Roggwarta wtajemniczył w arkana Ciemności. Za rozazem Ruina, Roggwart, pod pretekstem stanięcia po stronie Resztek Zakonu Sithów, powoli zaczął sączyć jad w najważniejsze organy władzy rezsztek. Darth Maladi, samozwańcza następczyni Krayta postanowiła iż wielkie zdolności strategiczne Roggwarta, wspomogą go w poprowadzeniu floty w ostatcznej walce z Republiką. Roggwart postanowił wykorzystać to do własnych celów. Obrócił strategię tak, aby Sithowie zostali rozgromieni jak również Republika. Po pewnym czasie udało im się rozgromić siły wroga i unicestwić Imperium Krayta i Republikę Galaktyczną. Następnie Kamill wraz ze swych uczniem stanął na czele Republiki i przekształcił ją w Imperium Międzygalaktyczne, dokładnie w 216 ABY. Dokonał przewrotu politycznego i zawładnął galaktyką...

Chwilowy pokój

Pokój chwilowo zapanował w galaktyce. Po wyplenieniu niewłaściwych Sithów, Darth Kamil, w 223 ABY zmarł. Starożytne zapiski Sithów, które odnazł w holokronie Dartha Desolosusa, jednak nie potrafiły zupełnie oszukać śmierci. Chwilowy zamęt wywołany przez śmierć władcy ogarnął sekretny uczeń Ruina, Darth Roggwart. Zarządzał on Imperium rozsądnie i roztropnie kierowany holokronem Dartha Kamila, stworzonym na wzór holokronu Dartha Desolousa. Przewodził tak, jak zmarły Sith i mentor przekazywał mu w snach. Lecz nastały mroczne czasy. Czasy konfliktu z Chissami.

Wojna z Chissami

Początek

Kiedy to Roggwart przewodził Imperium i próbował wyplenić chaos i zamęt, Chissowie swobodnie kłębili się w Nieznanych Regionach, aby następnie rozpylić setki flot na teren całej galaktyki. Konsorcjum Chissańskie ruszyło do walki. Nieprzgotowany Imperator, postanowił odnaleźć pomoc w rękach potomka Korto Vosa- Rusera. Wspaniały wojownik postanowił wesprzeć Imperium Międzygalaktyczne w walce z Chissami. Ci pod wodzą dalekiego potomka admirła Thrawna, szalonego Mitth'rawa'qurunosaa(znanego też pod imieniem rdzeniowym Lordinn) ponosili setki zwycięstw w walkach z Imperium.

Podbicie państw Trójprzymierza i superlaser

Kiedy to Imperator, walecznie walczył na wielu frontach, nowy władcy państw Trójprzymierza nie mieli zamiaru wplątywać się w kolejny konflikt. Lecz jednak, Chissowie dotarli również do Mon Calamari, stolicy Imperium Kalmariańskiego. Tam rozpętała się rzeź, w której zginął Ferus Meridan- nowy władca Kalmarian. Jego potomek i małożonka- Cerea Meridan, oraz Veno Meridan- zostali w eskorcie Kalmariańskich Rycerzy przetrasportowani na Zonamę Sekot, która zgodziła się pomóc. Chissowie, doszczętnie zburzyli Imperium Kalmariańskie, kraj Mandalorian a także autonomiczne Królestwo Shili, zajmując znaczne tereny upadłych państw. Chissowie, również wykradli ponad dwusetletnie plany spuerlasera z bazy Otchłań, który zmodernizowali i wykorzystali do własnych celów. Wiele planet, które samodzielnie próbowały zniszczyć wroga, zostały zdewastowane przez superlaser, lub kompletnie unicestwione. Armia Roggwarta spleciona przymierzem z wojownikami Rusera Vosa nie mogli stać bezczynnie- wielka armia postanowiła uderyć w samo serce Konsorcjum Chissańskiego- stolicę- Nirauan. Ostateczna broń Imperium, jak dotąd skrywana na powierzchni planety Daluuj, Flota Śmierci została przywołana na Coruscant, skąd, na czele z Roggwartem i Vosem, spleciona wraz z jednostkami Kiffarów, w jedną flotyllę ruszyła na Nirauan.

Kampania Nirauańska

Setki statków przypuściło atak na planetę. Flocie, udało przedrzeć się przez potężną blokadę wroga. Następnie przypuszczono atak na olbrzymią twierdzie-miasto - stolicę. Tam Lordinn osobiście przewodził strategią. Po wielu miesiącach krwawych walki, Roggwart, pozostawiając dowództwo w rękach Rusera, swym osobistym transportowcem militarnym przerdarł się przez krwawą bitwę i wraz z oddziałem elitarnych Mrocznych Gwardzistów dotarł do pałacu Lordinna. Tam po pewnym czasie walki w trzewiach budynku, i stracie wielu wojowników dotarł do punktu wizualnego skąd Lordinn doglądał posunięć wojsk. Wtedy cały całun spisku obrócił się wniwecz- Lordinn był jedynie naczelnym strategiem Konsorcjum- cały misterny plan uknuł klon hrabiego Dooku, znany pod imieniem Doooku. Klon, postanowił zawładnąć galaktyką i po zawarciu przymierza z Chissami ruszył do walki. Cała Kampania niruańska została zwieńczona potwornym pojedynkiem dwóch Sithów. Trwał on wiele godzin; obaj Mroczni Lordowie dorównywali sobie w walce w każdym calu. W końcu, Roggwartowi udało się wypchnąć Doooku przez wątłą szybę. Jego ciało zniknęło w czeluściach bitwy. Następnie ruszono w pogoń za Lordinnem. Poniósł on próbę ucieczki na promie, lecz ten został zestrzelony i okrutny Chiss wraz z całą jego świtą zginął w czeluściach ognia. Po bardzo krótkim czasie, wojownicy poddali się i zostali wzięci do niewoli.

Koniec wojny

Postniruan

Granice państw wyznaczone po Wojnach Niruańskich

Następnie władcą wyewoluowanego z Konsorcjum państwa, Republiki Chissów władcą został Shirun, który na gruzach Konsorcjum stworzył zupełnie nowe państwo, a wszystkich byłych wojowników armii Konsorcjum skazał na śmierć za zbrodnie wojenne. Ostatecznie- wszyscy nowowybrani władcy- Veno Meridan, Shirun, Darth Roggwart i Ruser Vos przybyli na planetę Coruscant gdzie podpisano Wielką Konstytucję Trakatu Pokoju- akt prawny świadczący o zawieszeniu broni między najpotężniejszymi państwami galaktyki, o współpracy i symbiozie pomiędzy nimi, a także o poszerzaniu swych terytoriów przez pokojowe negocjacje. Tak Roggwart chwilowo zapanował nad pokojem w galatyce. Ciąg dalszy nastąpi...

Struktura państwa

Znani władcy

W Imperium panowała Monarchia Sithów. Władza była przekazywana z mistrza na ucznia, a w przypadku niespodziewanej śmierci władcy który nie posiadał adepta, na tron zasiada jego potomek.

Struktury wojskowa

Imperium Międzygalaktyczne w 235 ABY posiadało dwanaście flot obronnych oraz piętnaście flot ofensywnych. Wielkość i szybkość powiększania się floty była spowodowana przeznaczeniem 47,5 % budżetu państwa na cele wojskowe. Również konfiskowane mienia zwolenników republiki w znacznej mierze zasilały stocznie i Instytut Badań Technologicznych.

Władza zwierzchnia

Najwyższym zwierzchnikiem sił zbrojnych Imperium był Naczelny Wódz - stanowisko piastowane przez Imperatora, Dartha Kamila. Naczelnemu wodzowi podlegała bezpośrednio Rada Moffów, a z kolei im Główny Sztab Wojskowy Imperium Międzygalaktycznego.

Sztaby Wojskowe

Armię Imperium podzielono na kilka sztabów, odpowiedzialnych za poszczególne funkcje.

  • Główny Sztab Wojskowy Imperium Międzygalaktycznego - podejmował ostateczne decyzje, a następnie przekazywał projekty Radzie Moffów, która z kolei wydawała ostateczny werdykt.
  • Sztab Floty Imperium Międzygalaktycznego - wydział odpowiedzialny za flotę, kierujący działaniami marynarki Imperium.
  • Sztab Armii Lądowej Imperium Międzygalaktycznego - wydział odpowiedzialny za armię lądową, koordynujący swoje działania z flotą. W pewnym stopniu kierował poczynaniami Wywiadu.
  • Sztab Wywiadu Imperium Międzygalaktycznego - pozyskiwał cenne informacje na temat wszelkich wrogów.
  • Sztab Planowania Strategii i Taktyki Imperium Międzygalaktycznego - szefem tego sztabu został Główny Naczelnik Marynarki Imperium Wielki Admirał Thrawn. Oddział ten zmagał się z planowaniem wszelkich działań wojennych.

Panśtwo po Wojnach Niruańskich, wraz z innymi rządami galaktycznymi podpisało Wielką Konstytucje Traktatu Pokoju co oznaczało to, iż władcy państw i głównodowodzący ich armii oraz floty zostali członkami Sztabu Kryzysowego Państw Zjednoczonych który zajmował się wybuchającymi konfliktami jak i sporami lokalnymi.

Naczelne Dowództwo

  • Naczelny Wódz Imperium - zostawał nim najczęściej Imperator, choć są znane przypadki, kiedy władca przekazywał to stanowisko w ręce bardziej doświadczonego wojskowego.
  • Główny Naczelnik Marynarki Imperium - częściowo podlegał władzy naczelnego wodza, przewodniczył obradą Rady Moffow oraz osobiście dowodził pierwszą flotą "Śmierci". Był odpowiedzialny za promocję wojskowych od wiceadmirała wzwyż.
  • Główny Naczelnik Wojsk Lądowych Imperium - szef sztabu głównego, przewodniczący Rady Generałów.

Źródła

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.