FANDOM


Autorstwa Fargothena


Era-nrEra-niEra-osEra-soj
Era-canonverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Fargothen. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Gwiezdne Imperium Novésverii, często zwane po prostu Imperium Novésverii to państwo na południowym wschodzie galaktyki satelitarnej Attrenikos. Jest najpotężniejszym państwem w tym regionie, oraz jednym z potężniejszych w owej galaktyce. W porównaniu do większości państw w Attrenikos, Gwiezdne Imperium Novésverii nie jest członkiem Sojuszu Attreńskiego. Będąc państwem izolacjonistycznym lecz stale prowadzącym wolny handel, Imperium jest w miarę samowystarczalne oraz bogate, nie raz wykupując tereny które chce by trafiły w jej posiadanie, lub gdy to się nie uda, przejmuje je siłą swoją potęgą militarną.

Historia

Powstanie

Gwiezdne Imperium swoje początki miało jako plan zjednoczenia wszystkich państw składowych Ligi Victorii, które współdziałały ze sobą przez ostatnie stulecia ze względu na wręcz identyczne podobieństwo ich kultur, języków oraz tradycji. Był to dość luźny sojusz, który jedynie gwarantował wzajemną ko-operację handlową, przez co wiele z państw składowych dalej posiadało między sobą urazy. W roku 17 ABY dwa państwa z Ligi, Reinia i Portelja, rozpoczęły wojnę o teren sporny, przy okazji wciągając w to wszystkich swoich sojuszników. Wojna trwała ponad dwa lata, a pod koniec, żadna ze stron nic nie zyskała, oprócz strat na populacji. Po wojnie, państwo przewodniczące Ligą, Lasveria, zaproponowała zjednoczenie wszystkich innych państw w jedno, by zakończyć jakiekolwiek spory, i zjednoczyć spokrewnione ze sobą państwa w jedno, potężne cesarstwo. Trzynastego Maia roku 20 ABY zjednoczono szesnaście państw składowych Ligi Victorii, tworząc Gwiezdne Imperium Novésverii (nazwane na cześć pierwszego cesarza, Charlesa I Novésa)

Kontakt z Skyriver

W 215 ABY po raz pierwszy nawiązano kontakt z cywilizacją z poza Attrenikos, którą było Państwo Mandaloriańskie. Imperium zdecydowało się na tym skorzystać, i natychmiastowo wręcz przyłączyło się do handlu międzygalaktycznego, zakładając Novésverską Kompanię Handlową, która zajmowała się handlem z Skyriver, a później również handlem z innymi galaktykami satelitarnymi. Gwiezdne Imperium niewiele zyskało na pierwszych latach handlu z Skyriver, jednak wkrótce handel się rozkręcił i dochody były większe, a handel z biegiem czasu coraz bardziej lukratywny i opłacalny.

Wojna międzygalaktyczna

Podczas wojny międzygalaktycznej Imperium pozostało neutralne, oraz nie prowadziło żadnych wojen. Skorzystało ono zaś po wojnie, gdy pieniężnie wspomogło większość państw uczestniczących w wojnie. Do Novésverii również na przechowanie oddało swój majątek Imperium Yazimiriyskie, które jednak zostało pokonane, a ich cenności, na polecenie Sułtana na wygnaniu Hamzy II, pozostały w skarbcu Novésverii. Krótko po owej wojnie (363 ABY) państwo zostało najechane i podbite przez Vaereskich podróżników pod przywództwem Hrana Zdobywcy. Krótko później jednak nowy cesarz zmarł zostawiając młodocianego syna na tronie, co szybko wykorzystała lokalna szlachta i przywróciła władanie rodzime, pozostawiając Vaeringom jedynie tereny pod ich de facto kontrolą, które później zostały Królestwem Vikhau.

Terytoria

Do terytoriów Gwiezdnego Imperium Novésverii należy całkiem spory skrawek południowego wschodu Attrenikos. W Imperium istnieje system stanowy, przez co Cesarstwo jest podzielone na 9 regionów związkowych. W Imperium znajduje się również region autonomiczny, składający się z trzech systemów, rządzony przez technokratyczny Novésverski Instytut Technologii, który mimo bycia de jure pod władzą Novésverii, zachowuje pełną autonomię.

Polityka

Politykę Gwiezdnego Imperium można podsumować dwoma słowami - handel i neutralność. Novésveria zasłynęła ze swojej polityki neutralności, jednak były momenty, w których ów neutralności musiała bronić. Imperium jednak nie wyznaje idei "Neutralności za wszelką cenę" i jest gotowe zainterweniować gdy sytuacja rzeczywiście zagraża dobroci państwa jak i innych państw, na przykład, Novésveria wzięła udział w kampanii przeciw Hordzie Vagarskiej w 100 ABY, po tym gdy ta niebezpiecznie blisko do granicy Imperium zaatakowała transporter handlowy.

Siły Zbrojne

Siły Zbrojne Gwiezdnego Imperium są podzielone na cztery różne gałęzie, a mianowicie; Marynarka, Armia Naziemna, Cesarska Gwardia Narodowa oraz Korpus Gwiezdny. Każda z gałęzi pełni różne obowiązki, i zależnie od stanu państwa, pełnią funkcję obrony lub utrzymywania prawa na terytoriach Imperium.

Relacje z innymi państwami

Imperium Konstantyńskie

Novésveria, przynajmniej z punktu widzenia Konstantynów, posiada dobre relacje z Imperium Konstantyńskim. Mimo to, Novésveria do tej pory trzyma urazę po ponad trzech próbach spacyfikowania oraz włączenia ich państwa do IK. Oba państwa handlują oraz utrzymują ze sobą relacje dyplomatyczne, jak i wspólne treningi wojskowe. Mimo iż Gwiezdne Imperium nie należy do Sojuszu Attreńskiego, jest dalej akceptowane w handlu Attreńskim oraz nie ma żadnych nałożonych embargo.

Imperium Yazimirskie

Imperium Novésverii niezbyt często utrzymywał kontakty z Yazimirami, choć gdy mieli okazję pohandlować, zazwyczaj wychodziło to na dobro obu państw. Gdy Imperium Yazimirskie upadło w 418 ABY majątek osobisty Sułtana Hamzy II wylądował na przechowanie w skarbcu Novésverii.

Konfederacja Hareddian

Konfederacja Hareddian to prawdopodobnie państwo, z którym Imperium Gwiezdne utrzymuje najlepsze stosunki w całym Attrenikos. Oba państwa są mocno nastawione na handel, dlatego często razem współpracują podczas przedsięwzięć lub ekspedycji handlowych. Hareddianie najczęściej od Novésverii zakupują sprzęt wojskowy, oraz produkują na licencji specjalnie stworzone z myślą o karłowatych Hareddianach pancerze wspomagane typu XN-02(ha) Novésverskiego Instytutu Technologii.

Cesarstwo Zaaeharen

Gwiezdne Imperium, mimo posiadania związków dyplomatycznych z ów państwem, nie prowadzi z nim handlu, ani nie prowadzi częstych rozmów.

Triumwirat Międzygalaktyczny

Monarchia Proatreańska

Drugie Imperium Fel

Novésveria utrzymuje neutralne stosunki z Imperium Fel. Przeprowadzają między sobą handel i negocjacje dyplomatyczne.

Sojusz Południowych Systemów/Sojusz Międzygalaktyczny

Nowe Imperium/Imperium Zachodniogalaktyczne

Trzecia Republika

Państwo Mandaloriańskie

Imperium Ragenarskie

Imperium Sithów

Relacje między Novésverią a Sithami nigdy nie należały do przyjaznych. Już w pierwszym miesiącu od pojawienia się Sithańskiej kolonii w Attrenikos, Novésveria nałożyła na nich embargo za kilkukrotne naruszenie ich przestrzeni, oraz umocniła obronę na swoich granicach dwukrotnie.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.