FANDOM


Era-preEra-oldEra-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-ni
Era-fairverse-dark

Koordynaty
Za chwilę. Muszę dostać koordynaty z komputera.
Nad tym artykułem pracuje Kompkomp. W celu zapobiegnięcia wojnom edycyjnym, proszę o nieedytowanie tego artykułu póki nie usunę tego komunikatu.
Z góry dziękuję. Oczywiście można edytować błędy interpunkcyjne i ortograficzne lub rzeczowe (jeśli takie występują).

Fondor to planeta leżąca w południowej części Kolonii Skyriver, na wschód od Coruscant. Przez całą swoją historię należał m.in. do Starej Republiki, Republiki Galaktycznej, Imperium Galaktycznego, Nowej Republiki, Ostatecznego Porządku. Po jego upadku stał się stolicą Autorytetu Fondora.

Historia

Wczesna historia

Fondor technicznie rzecz biorąc znajdował się w Koloniach, jednak był znany tak dobrze od tak dawna, że wielu uważało go za część światów Jądra. Planeta została skolonizowana co najmniej 12 tysięcy lat przed bitwą o Yavin przez kolonistów z Coruscant, wśród których znajdowało się wielu architektów i inżynierów. W ciągu następnych tysięcy lat planeta nabierała coraz większego znaczenia, ściągając coraz więcej ludzi szukających pracy lub miejsca do realizacji swoich planów i projektów. W roku 9888 BBY powstała Fondorska Gildia Handlowa zajmująca się zarządem nad całym układem Fondor, a w szczególności konstrukcją statków. Planeta całkowicie zindustrializowała się wieki temu, a jej powierzchnię pokrywały ośrodki wydobywcze i przemysłowe, wieże chłodzące, tunele parowe, biura i miasta, wszystko to związane z rolą planety w produkcji okrętów. Ten okres wiąże się także z politycznym rozwojem Fondora, bowiem Gildia Handlowa rozciągnęła swoją władzę na okoliczne światy.

W roku 7328 BBY w pobliżu Fondora władca okolicznego dominium, Shey Tapani koronował się na imperatora, tworząc Imperium Tapani. Następne lata były naznaczone rywalizacją między Fondorską Gildią Handlową a nowo powstałym państwem, jednak mimo wielkiego potencjału przemysłowego ta pierwsza okazała się przegraną i Imperium Tapani narzuciło jej swoje zwierzchnictwo, a ona sama przekształciła się w Ligę Wolnych Światów Tapani. Następne millenia przyniosły Fondorowi stabilny rozwój. Około cztery tysiące lat przed bitwą o Yavin zależność między Imperium a Ligą została ograniczona tylko do nominalnego zwierzchnictwa, bowiem oba państwa uzyskały nowego suzerena — Starą Republikę. W trakcie wielkiej wojny galaktycznej znajdował się on w strefie niedotkniętej działaniami wojennymi, jednak zaopatrywał Republikę w okręty. Jedyne bardziej znaczące działania wojenne przed wojnami klonów to bitwa stoczona w 1008 BBY. Wygrała ją Stara Republika, a jej następstwem było wzmocnienie zależności od Coruscant, co można było obserwować w wielu innych rejonach galaktyki w tym okresie, kiedy Stara Republika przestawała istnieć stopniowo zastępowana przez nowoczesną formę Republiki Galaktycznej. Niezależność Ligi Wolnych Światów została wówczas zredukowana z protektoratu Republiki do roli konglomeratu handlowego zrzeszającego przedsiębiorców z Fondora i innych planet będących członkami Ligi.

Wojny klonów

Fondor2

Widok na powierzchnię Fondora.

W trakcie kryzysu Separatystów hrabia Dooku odbył z gubernatora Eriadu, Wilhuffem Tarkinem rozmowę na temat planety. Lider Konfederacji Niezależnych Systemów próbował przekonać Tarkina, że Fondor opowie się po stronie Konfederacji w nieuchronnie zbliżającym się konflikcie. Miało to na celu przeciągnąć gubernatora na stronę Separatystów, bowiem dostawa lommitu była istotną częścią gospodarki planety. Tarkin wyraził wątpliwość, że Fondor dołączy do Konfederacji z własnej woli, podejrzewając, że Separatyści mogą próbować przechwycić ją siłą. Gubernator ostatecznie odrzucił ofertę hrabiego i opowiedział się po stronie Republiki, tak samo zresztą poczyniła Liga Wolnych Światów Tapani, której członkowie uznali wymianę handlową ze światami Republiki za ważniejszą i korzystniejszą od postulatów Konfederacji. W ostatnich dniach wojny nad Fondorem została stoczona bitwa, która zakończyła się zwycięstwem jednostek nowo powstałego Imperium Galaktycznego — 29 tysięcy droidów zostało w decydującej fazie bitwy wyłączonych wraz z całą armią Konfederacji przez Dartha Vadera na Mustafar.

Era imperialna

Pod rządami Imperium Fondor stał się istotnym ośrodkiem produkcyjnym, dysponując stoczniami rozmiarów porównywalnych do tych na Scarif i Kuat. Społeczeństwo zamieszkujące planetę było lojalne nowym rządom i zrodziło wielu imperialnych oficerów i naukowców. Aby zadowolić przedsiębiorców z planet dawnej Ligi Wolnych Światów, zniesionej dekretem rozwiązującym kartele i konglomeraty handlowe, Imperium zrekompensowało ich stratę realizacją postulatu Ligi podnoszonego od wielu lat, a nigdy niezrealizowanego — wydzieleniem Wolnych Światów z sektora Tapani poprzez utworzenie nowego sektora. Sektor Tapani zrzeszał bowiem wszystkie światy dawnego Imperium wraz z terenami zależnymi, a znakomita większość światów pod bezpośrednią władzą imperium była politycznie zdominowana przez pochodzące z Jądra rody tworzące stan szlachecki tamtego systemu. Powołanie do życia sektora Shapani pozwoliło światom dawnej Ligi na polityczne uniezależnienie się od Procopii, gdy organizacja, która wcześniej ich zabezpieczała, nie istniała. Dzięki temu manewrowi reprezentanci tych planet w Senacie Imperialnym mogli teraz wybrać odrębnego reprezentanta sektorowego, który będzie reprezentować interesy tamtejszych korporacji, a nie szlachty Tapanich. Otrzymali również własnego Moffa, zarządzającego tym niezwykle ważnym dla Imperium sektorem i odpowiadającego bezpośrednio przed Imperialną Radą Rządzącą.

Fondor3

Jedna z wielu stoczni znajdujących się na orbicie Fondora

Stocznie na Fondorze zaopatrywały flotę imperialną zarówno w lekkie, jak i cięższe okręty i jako jedne z niewielu w galaktyce miały dostateczną moc przerobową i odpowiednią maszynerię do wytwarzania Gwiezdnych niszczycieli. Tamtejsze fabryki były wykorzystywane również jako ośrodki badawczo-rozwojowe, to właśnie tam opracowano technologię satelity zaburzające pogodę Po bitwie o Endor odbyła się tam operacja oddziału Inferno w celu zabezpieczenia właśnie tych satelitów, mających posłużyć realizacji Operacji Popiół, wówczas planeta została zaatakowana przez Sojusz Rebeliantów. W 5 ABY na orbicie tego świata została stoczona kolejna bitwa o stocznie, zakończona zwycięstwem Nowej Republiki. Zgodnie z zapisami Ugody Galaktycznej Fondor trwale trafił pod zwierzchnictwo Nowej Republiki. Po niecałych trzydziestu latach względnego spokoju wybuchła następna wojna. Ruch Oporu przybył na Fondor z prośbą o wsparcie, ale otrzymał odmowną odpowiedź. Wystarczyło to jednak, by zaniepokoić Najwyższy Porządek, który przejął całkowitą kontrolę nad stoczniami, aby mieć pewność, że Ruch Oporu nie będzie w stanie uzupełniać broni i floty.W edycji.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.