Biblioteka Arkanii
Advertisement
Biblioteka Arkanii
Autorstwa Kompkompa
Ten artykuł dotyczy ery Nowej RepublikiTen artykuł dotyczy ery Najwyższego PorządkuTen artykuł dotyczy ery Dziedzictwa
Kliknij, aby przejść do wariantu tego artykułu w CanonverseKliknij, aby przejść do wariantu tego artykułu w FairverseKliknij, aby przejść do wariantu tego artykułu w AltverseKliknij, aby przejść do wariantu tego artykułu w EmpireversePrzeglądasz wariant tego artykułu w Jerzverse

Drugie Imperium (eln. Twedde Impërie, adm. Tvaiðe Impérie) - państwo założone drugiego dnia 29 ABY (2 Cantar 1327 CE) przez Imperatora Dela I Tarkina na Cormor. Do 105 ABY i rozpoczęcia IV wojny galaktycznej utrzymywało sojusz z Trzecią Republiką. Nawiązywało do Imperium Galaktycznego. Walutą Imperium były Kredyty Imperialne.

Historia

Początki - przed imperialną wojną domową

Imperium zostało założone 2 I 29 ABY przez Dela Tarkina. Dziewięć miesięcy później stolicę przeniesiono na Splum. W 36 ABY imperator został pozbawiony tytułu przez Senat, który na jego miejsce powołał Jackana Froota, bohatera wojennego. W 45 ABY imperator zdradził, a nowym imperatorem został syn Dela Tarkina Franck Tarkin. Imperator zaatakował galaktykę Artecon. 29 XI 45 ABY zginął, a jego miejsce zajął jego najstarszy syn Candus Tarkin. Pod jego dowództwem Imperium wygrało wojnę. W 63 ABY agent Dartha Thanusa zabił Candusa. Imperium zostało przejęte przez Drugą Inkwizycję, ponieważ bez tego w Imperium mogła wybuchnąć wojna domowa. Około 65 ABY w Senacie Imperialnym uformowały się dwie partie: Inkwizycyjna, popierająca Vandara Ren i Tarkińska, dążąca do wprowadzenia na tron Merna Tarkina, bratanka Dela Tarkina, założyciela Imperium. Imperator starał się zwalczać partię tarkińską, umieszczając na stanowiskach moffów tylko popierających go oficerów i Inkwizytorów. Sześć lat po przejęciu tronu imperator Vandar Ren przekazał tron synowi Vinixowi Ren, którego w następnym roku zabiła Julia Advare, a Vandar musiał zostać imperatorem jeszcze raz. Dwa lata później Imperator mianował swojego konkurenta, Merna Tarkina moffem, licząc, że uspokoi to jego zwolenników. W 74 ABY Mern Tarkin zmarł, a nowym kandydatem partii tarkińskiej został jego syn: Verth Tarkin, który także został moffem. W 78 ABY wybuchły drugie wojny klonów, a rok później podczas drugiej bitwy o Splum zginęła Calixa Marna. Osiem lat później Vandar Ren pozbawił Senat możliwości detronizowania imperatorów i ich wybierania. W 88 ABY Imperator rozwiązał Senat. W 96 ABY władzę w Imperium przejął Verth Tarkin, ale stracił ją już rok później na rzecz swojego popierającego Inkwizycję syna Dela II Tarkina, za którego rządów wybuchła jedna z największych wojen w historii Galaktyki - IV wojna galaktyczna, w której Imperium walczyło ze swoim niedawnym sojusznikiem.

Imperium Dela II Tarkina

Po podpisanym w 107 ABY zawieszeniu broni Del II Tarkin kontynuował odbudowę gospodarki i wojsk Imperium, a 3 lata później powołał urząd Kanclerza Imperium, na który powołał nadwielkiego moffa Christiana Advare. Pomimo tego Mianowanym Regentem Imperium została Ellian Pryde-Tarkin. W 110 ABY siły Imperium rozbiły także Huttów w tzw. operacji Oczyszczenie. Przez następne lata Del II Tarkin wzmacniał swoją pozycję w Imperium kosztem lokalnych gubernatorów i Rady Imperialnej oraz modernizował siły zbrojne na wypadek kolejnego konfliktu. Po dziewięciu latach od operacji Oczyszczenie Tarkin zlecił Wywiadowi Imperialnemu skontrolowanie wszystkich moffów i prześwietlenie ich działalności, jednocześnie przygotowując reformę administracyjną. Dnia 12:11:119 ABY wydany został dekret Rady Imperialnej nr 12056 znany później jako dekret czystki pozbawiający stanowiska moffa dwustu dwudziestu pięciu zarządców sektorów (spośród 671) i przekazujący je w tymczasowy zarząd wojskowy. Moffowie zmuszeni byli zgodzić się z decyzją lub zostać aresztowani. Przez następne dni Imperator mianował nowych moffów będących najczęściej lojalnymi mu emerytowanymi oficerami flagowymi oraz Inkwizytorami - starzy zaś zajęli stanowiska gubernatorów lub wysokich gubernatorów w pozbawionych znaczenia częściach do niedawna swoich sektorów. Trzydziestu pięciu zdegradowanych moffów Rada Imperialna kolejnym dekretem nr 12062 skazała na 30 lat ciężkich robót za zdradę stanu. Operacja ta doprowadziła do jeszcze większego wzmocnienia władzy Imperatora i to właśnie wtedy powstała tzw. Delegacja 3000 (wzorowana na starorepublikańskiej Delegacji 2000) składająca się z polityków przeciwnych skupieniu władzy w rękach jednej osoby. Bardziej radykalni przeciwnicy, którymi było dwunastu byłych moffów sektorów Nadsektora Bespin sformowali Konfederację Dwunastu. Przejęła ona władzę nad wspomnianymi sektorami i rozpoczęła wojnę domową, która po sukcesach armii lojalnej wobec Tarkina zakończyła się dnia 14:2:120 ABY. W tym momencie Imperium było u szczytu swojej potęgi dzięki zmodernizowanej flocie uzbrojonej w broń graserową, Inkwizycji, na której czele stał niezmiennie Kanclerz Christian Advare oraz silnej pozycji Imperatora. W 120 ABY doszła także do skutku reforma administracyjna zmieniająca granice sektorów zwiększając ich liczbę z 671 do 700, rozdrabniająca jeszcze bardziej podział wewnątrz nich - zwiększając liczbę podsektorów z 8043 do aż 21067 oraz oddzielająca władzę nad Nadsektorem Głównym od tytułu Imperatora - od teraz istniał urząd Wielkiego Moffa tego nadsektora, którym mianowana została Jej Imperialna Wysokość Ellia Pryde-Tarkin. Połączono także stopień nadwielkiego moffa z tytułem Kanclerza Imperium. Reformy 120 ABY były tak ważne, że od nich pośrednio wywodzi się nazwa ery reform trwającej od końca czwartej wojny galaktycznej.

System władzy

Imperium rządził Imperator z pomocą Rady Moffów, a dawniej Senatu Imperialnego (jego rola została zmniejszona przez IV Dekret Imperialny w 61 ABY, a w 88 ABY został on zlikwidowany). Imperatorowi doradzała składająca się z wielkich moffów oraz reprezentantów najważniejszych części państwa Rada Imperialna oraz jego doradcy zajmujący się konkretnymi sprawami. W 79 ABY Imperator zniósł funkcję Wielkiego Wezyra, ponieważ wielki wezyr należący do partii tarkińskiej od czterech lat blokował znaczną większość decyzji Senatu. Galaktyka była podzielona na sektory, którymi rządzili moffowie. Imperator mógł wyznaczyć nadsektor rządzony przez wielkiego lub nadwielkiego moffa. Istniały także nadsektory specjalne, które były zawsze rządzone przez nadwielkiego moffa, a wielcy moffowie przekierowani na stanowisko gubernatora takiego nadsektora był natychmiastowo awansowany na stopień nadw. moffa. Ten podział został wprowadzony przez Imperatora Dela II Tarkina w roku 100 ABY. Wszystkie funkcje polityczne w Imperium (poza imperatorem, którym można było być od wieku piętnastu lat) można było pełnić od wieku dziewiętnastu lat przez nieograniczoną liczbę kadencji.

Wojsko

Imperium posiadało armię oraz marynarkę, a także Siły Sektorowe. Armia składała się w zdecydowanej większości (około 30 000 000 000 żołnierzy w 105 ABY) ze szturmowców-rekrutów szkolonych przez 8 miesięcy w odpowiednich akademiach, jednak w armii znajdowały się także klony (ok. 350 000 000 w 105 ABY), które w większości należały do oddziałów specjalnych AC (Army Commando). Poza AC istniało także ARC (Advanced Recon Commando) będące formalnie częścią Armii Imperialnej, jednak posiadające własny system organizacji oraz sztab. Poza regularną imperialną armią istniały także siły sektorowe zarządzane osobno przez sektory. Składały się one z rekrutów szkolonych wstępnie pięć dni, a następnie przydzielanych do oddziałów i szkolonych kolejne 14 dni. Byli oni kilkunastokrotnie bardziej liczni od żołnierzy Armii Imperialnej, jednak gorzej opłacani i uzbrojeni (większość używała pierwszoimperialnych E-11 lub przestarzałych drugoimperialnych już E-12, choć zdarzały się karabiny starsze - E-10 i DC-15A, gdzie szturmowcy używali E-12 [do ~80 ABY] lub nowoczesnych H-40, które praktycznie nie były używane przez Siły Sektorowe). W Imperium występowała także funkcja żołnierza w zawieszeniu. Była ona przyznawana podoficerom oraz oficerom, którzy po 20 latach służby odeszli z czynnej służby lub objęli stanowisko w zarządzie/sądzie wojskowym/Senacie Imperialnym. Przykładem takiego żołnierza w zawieszeniu był moff, a później imperator Verth Tarkin, nazywany z tego powodu przez swoich przeciwników midszypmen Tarkin. Żołnierzami mogli zostać jedynie ludzie oraz rasy okołoludzkie (takie jak Chissowie czy też Elanie). Nie mogły nimi zostać osobniki ras mających rogi (np. Zabrakowie), głowonogi (np. Twi'lekowie), futro (np. Selonianie) itp. lub kształt głowy inny niż ludzki (np. Rodianie). Było to spowodowane tym, że imperialne mundury i pancerze były przystosowane do ludzi. W Imperium istniał dość złożony system stopni wojskowych złożony z dwudziestu pięciu poziomów, który obejmował także ISB oraz tzw. zarząd.

Akademie Imperialne

W Imperium istniało kilka typów akademii. Pierwszym były akademie szturmowe. Szkoliły one żołnierzy floty oraz szturmowców w stopniach marynarzy i szeregowych. Szkolenie w takiej akademii trwało osiem miesięcy. Zdolniejszych absolwentów szturmówek wysyłano do osiemnastomiesięcznej akademii podoficerskiej, gdzie po wyszkoleniu otrzymywali stopnie mata/kaprala. Innym typem były Akademie Imperialne (także nazywane akademiami oficerskimi), w których nauczano przez trzy lata przyszłych oficerów. Po ukończeniu takowej nadawano stopień chorążego/midszypmena, który dla nich był jedynie tymczasowy (po roku służby przygotowawczej jako asystent oficera otrzymywali stopnie podporucznika, a zwykli żołnierze, którzy doszli do tego stopnia przez awanse, musieli odsłużyć dłużej, aż do awansu na oficera). Kompletnie odmiennymi placówkami były Akademie ISB, w których szkolono przez trzydzieści miesięcy agentów ISB. Po ukończeniu Akademii ISB nadawany był stopień mł. agenta. Istniały także akademie zarządu, które kończyły się stopniem asystenta lub subprefekta, jednak był to najrzadziej spotykany typ.

Uzbrojenie żołnierzy

Szturmowcy standardowi byli uzbrojeni w blastery typu E-12 lub nowocześniejsze H-40. Niektóre siły były też uzbrojone w karabinek DC-21S. Ciężcy strzelcy mieli na wyposażeniu ciężkie blastery samopowtarzalne TL-101. Oficerowie poza bronią odpowiednią dla swojej formacji mieli także wibrosztylet oraz pistolet DC-21p. Siły snajperskie z kolei uzbrojone były w karabinki DC-21S i broń snajperską: E-12s, H-40s, H-15 lub H-15x. Osobną formacją byli szturmowcy śmierci uzbrojeni w pistolety DC-21p oraz w blastery H-41d. Każdy szturmowiec był także uzbrojony w jedną małą bombę plazmową i jeden detonator z baradium. Żołnierze floty niebędący oficerami niezależnie od funkcji uzbrojeni byli w pistolet DC-20n, a agenci ISB w bardzo podobny model DC-21n.

Tytuły honorowe

W Imperium poza odznaczeniami występowały również tytuły honorowe. Dzieliły się na dwa typy - honorowe oficerskie stopnie wojskowe i honorowe tytuły arystokratyczne. Tytuły arystokratyczne (według ważności):

 • Baron - nadawany z automatu admirałom i generałom, najniższy z tytułów honorowych, jako tytuł dziedziczny nadawany władcom pojedynczych planet.
 • Wicehrabia - nadawany z automatu wysokim admirałom i generałom, jako tytuł dziedziczny nadawany władcom pojedynczych systemów.
 • Hrabia - nadawany z automatu wielkim admirałom i generałom, moffom, oraz dalszej rodzinie Imperatora oraz synom nadwielkich moffów, jako tytuł dziedziczny nadawany władcom podsektorów.
 • Książę - nadawany z automatu najwyższym admirałom i generałom, wielkim moffom oraz bliższej rodzinie Imperatora (w tym synom), jako tytuł dziedziczny nadawany władcom sektorów.
 • Arcyksiążę - nadawany z automatu nadwielkim moffom i dziedzicowi tronu imperialnego, jako tytuł dziedziczny nadawany władcom nadsektorów lub nadsektorów specjalnych (tylko teoretycznie, takie przypadki się nie zdarzały).

Tytuły te były także nadawane władcom małych, podległych Imperium państewek. Niektórzy tego typu arystokraci tytułowali się niezgodnie z hierarchią imperialną (np. władca jednej planety tytułował się imperatorem), ale przez urzędy na Splum uznawani byli za np. baronów. Możliwe było także nadanie honorowego tytułu arystokratycznego nienależącego do żadnego z tych stopni. Honorowe stopnie wojskowe były nadawane zasłużonym wojskowym i nie przekładały się na rolę dowódczą w strukturach armii/marynarki/ISB (np. porucznik z tytułem honorowym majora nie miał prawa do dowodzenia regimentem i w dalszym ciągu dowodził plutonem). Były także (co zdarzało się dość rzadko) nadawane cywilom.

Kodowania i komunikaty

W Drugim Imperium używano kilka systemów kodowania:

 • CRC01 - system używany przez cywilów.
 • CRC07 - system, do którego dostęp mieli wszyscy żołnierze, używany w wiadomościach między imperialnymi żołnierzami niskich rang.
 • CRC53 - system udostępniony podoficerom i niższym oficerom (do st. 9), używany w komunikatach dla mniejszych oddziałów.
 • CRC91 - system używany przez oficerów do st. 13, używany w komunikatach dla średniej wielkości oddziałów.
 • GA/1 - system, do którego dostęp mieli jedynie oficerowie flagowi (od st. 14 wzwyż).
 • GA/2 - system dla najwyższych oficerów, niemalże niemożliwy do złamania.
 • IMP - kodowanie używane podczas holoposiedzeń Rady Imperialnej, ściśle tajny, utworzony przez tajne komórki Wywiadu Imperialnego, był stale aktualizowany.

Komunikaty mogły być nadawane przez oficerów oraz konkretnych urzędników. Stopnie komunikatów:

 • stopień 0 - dla danej jednostki floty lub określonego oddziału armii (0D dla drużyny, 0P dla plutonu, 0K dla kompanii, 0B dla batalionu, 0R dla regimentu) oraz małych grup cywilów.
 • stopień 1 - dla planety, floty lub dużej jednostki armii/lotnictwa - mógł je nadawać gubernator, oficerowie w stopniu komodora/generała por. wzwyż.
 • stopień 2 - dla sektora, floty sektorowej lub armii sektorowej - mogli je nadawać moffowie i oficerowie w stopniach 22 wzwyż.
 • stopień 3 - dla galaktyki - mogli je nadawać członkowie Rady Imperialnej (dla cywilów) lub najwyżsi dowódcy danych części Imperialnych Sił Zbrojnych.
 • stopień 3b - nadawany jedynie przez Imperatora, imperatora tymczasowego lub Radę Imperialną - był skierowany do każdego statku i każdego obywatela Imperium.
 • stopień 4 - specjalny - nadawany jedynie przez Imperatora, imperatora tymczasowego lub Radę Imperialną (jednak tylko w przypadku braku Imperatora) był skierowany do każdej istoty rozumnej w wszystkich trzech galaktykach, w których częściowo rządzi Imperium, każdy obywatel Imperium powyżej siedemnastu lat posiadający swój statek, datapada lub nadajnik był zobowiązany do odsłuchania komunikatu, jeśli było to możliwe.

Dodatkowo przed komunikatem stopnia 3b i 4 zawsze emitowany był dodatkowy komunikat.

Kalendarz

W Drugim Imperium używano galaktycznego kalendarza standardowego z utworzeniem pierwszego Imperium jako tzw. epoką, co oznaczało, że od tego roku (19 BBY w kalendarzu Republiki) liczono lata - przykładowo 16:4:105 ABY, data rozpoczęcia się IV wojny galaktycznej zapisywano jako 16:4:124 AFE lub po prostu 16:4:124 (AFE, tak samo jak n.e. w naszym świecie, pomijano). Z kolei daty przed 19 BBY oznaczano symbolem BFE, którego nigdy nie pomijano. Przykładowo 24 BBY (data rozpoczęcia kryzysu separatystów) oznaczano jako 5 BFE. Pozostałe reguły kalendarza nie różniły się od tego republikańskiego - 368 dni w roku, 5-dniowy tydzień. Pominięto jedynie trzy tygodnie festiwalowe (tzw. fete week) i wcielono je do normalnych miesięcy, jednak trzy dni świąteczne pozostawiono w dniach 2:1, 23:5 i 34:12. Ilość dni w miesiącach różniła się od tych w naszym kalendarzu jedynie ilością dni w miesiącu 12, w którym było ich 34. W Arteconie obok kalendarza imperialnego (nazywanego Nowym Kalendarzem Imperialnym) używano Artecońskiego kalendarza będącego tradycyjnym elańskim sposobem zapisu dat także przy użyciu 368-dniowego roku.

Lista Imperatorów

 1. Del I Tarkin - 29 ABY do 36 ABY
 2. Darth Pigues - 36 ABY do 45 ABY
 3. Franck Tarkin - 45 ABY
 4. Candus Tarkin - 45 ABY do 63 ABY
 5. Vandar Ren - 63 ABY do 69 ABY i 70-90 ABY
 6. Vinix Ren - 69 ABY do 70 ABY
 7. Trix Ren - 12:3:90 ABY do 14:3:90 ABY
 8. Candus II Kryze (tymczasowo podczas wojny) - 90-96 ABY
 9. Verth Tarkin - 96-97 ABY
 10. Del II Tarkin - od 97 ABY

Lista wojen

Wojna Czas Przeciwnicy Zwycięzca
Druga wojna galaktyczna 38 ABY - 45 ABY Najwyższy Porządek Najwyższy Porządek
Wojna o Artecon 45 ABY - 46 ABY Republika Arteconu Drugie Imperium
Trzecia wojna galaktyczna 59 ABY - 62 ABY Najwyższy Porządek Drugie Imperium
Druga wojna mandaloriańska 65 ABY - 66 ABY Imperium Mandalorian Drugie Imperium
Wojna tramarska 68 ABY - 69 ABY Królestwo Tramarskie Drugie Imperium
Konflikt bithański 72 ABY Bithowie Drugie Imperium
Drugie wojny klonów 78 ABY - 83 ABY Imperium Mandalorian rozejm
Powstanie wschodnie 88 ABY - 89 ABY Tymczasowy Rząd Wschodu Drugie Imperium
Czwarta wojna galaktyczna od 105 ABY Trzecia Republika zawieszenie broni
Drugi konflikt bithański 106 ABY Bithowie Drugie Imperium

Nadsektory Imperium

Nazwa Flaga Data powstania Opis Stolica Wielcy moffowie
Nadsektor Główny 29 ABY Splum Imperator galaktyczny (do 120 ABY),

Ellia Pryde-Tarkin (od 120 ABY)

Nadsektor Eriadu Sndada.png 42 ABY obejmuje południowe Zewnętrzne i Środkowe Rubieże Eriadu
Nadsektor Bothawui Ajsadad.png 55 ABY obejmuje płd-wsch. Zewnętrzne i Środkowe Rubieże Bothawui Trendav Tarkin (97-114 ABY)
Nadsektor Bespin 60 ABY obejmuje płd-zach. Zewnętrzne Rubieże Bespin
Nadsektor Wschodni 37 ABY obejmuje wsch. Środkowe i Zewnętrzne Rubieże Addar (od 100 ABY) Fenn Kryze (od 100 ABY)
Nadsektor Zachodni 30 ABY obejmuje zach. Kolonie, Wewnętrzne Rubieże, Obszar Ekspansji, Środkowe i Zewnętrzne Rubieże Vendan nadwielki moff Calixa Marna (30-79 ABY)
Nadsektor Artecon (nads. specjalny od 100 ABY) 63 ABY (w latach 45-63 ABY Imperium Arteconu) obejmuje część Arteconu rządzoną przez Imperium Nowe Coruscant
Nadsektor Tramar 68 ABY obejmuje część Tramaru rządzoną przez Imperium Velderan


Advertisement