FANDOM


Era-preEra-oldEra-repEra-urEra-impEra-nrEra-foEra-niEra-osEra-soj
Era-canonverse-dark

Dominium Staaro, w języku staaro nazywane Staaro Paencatt, co dosłownie oznacza obszar panowania Staaro, to jedno z najstarszych zorganizowanych państw istniejących w znanym wszechświecie i najbardziej wiekowe w galaktyce Southriver, którego początki sięgają trzydziestego piątego tysiąclecia przed bitwą o Yavin.

Historia

Wojna planetarna

W trzydziestym dziewiątym millenium przed bitwą o Yavin świeżo zjednoczona planeta macierzysta rasy Staaro została mocno wyniszczona wojną domową. Spowodowany przez tendencje separatystyczne i decentralizacyjne konflikt był toczony na ogromną skalę, ale na wskutek rozwiniętego w kulturze rasy humanitaryzmu i strachu przed użyciem broni masowego rażenia ani rząd, ani buntownicy nie skorzystali z pokaźnych zasobów broni nuklearnej ani biologicznej. Wojna skończyła się zwycięstwem sił lojalistycznych i ustanowieniem stałej, ogólnoplanetarnej władzy.

Pierwsza kolonizacja

Planeta kontrolowana przez jeden, centralny rząd nie tylko zdołała się odbudować szybko, ale i wkroczyć w erę niespotykanego rozwoju. Spory wpływ na to miała lansowana przez rząd ideologia phaetyzmu, opartej na wyciszeniu emocji, pracy u podstaw, pacyfizmowi i samodyscyplinie. W roku 38 115 BBY z sukcesem dokonano terraformacji planety Lauen, czyniąc z niej drugie Staaro. Przyrost naturalny i postęp technologii jednoznacznie wskazywał kierunek rozwoju - dwadzieścia dwa lata później do najbliższego systemu gwiazdowego, oddalonego o 16 lat świetlnych, wysłano pierwsze statki kolonizacyjne. Następne tysiąclecie określano mianem wielkiej kolonizacji - podróżując w statkach pokoleniowych i hibernacyjnych Staaro dotarli do czterdziestu systemów gwiezdnych, w ośmiu tworząc stałe kolonie i terraformując planety na których mieli się osiedlić.

Napęd warp

Gdy wielka kolonizacja dogasała, przedstawiciele rasy kontrolowali łącznie czterdzieści trzy systemy gwiazdowe. Każda kolonia była prawie całkowicie odcięta od planety macierzystej, przez brak komunikacji FTL i dystans jaki je dzielił. Rewolucja i przywrócenie do życia idei kolonizacji nastąpiły w 35 598 BBY, gdy grupa naukowców z metropolii zdołała stworzyć nowy, rewolucyjny napęd, pozwalający na podróżowanie z prędkością praktycznie większą od prędkości światła przez zaginanie czasoprzestrzeni naokoło statku. Hipernapęd staaro jak później ochrzczono innowacyjny napęd pozwolił na przelecenie z kolonii do kolonii nie w setki lat, a w miesiące i tygodnie. Okazję, jaką niósł napęd zwęszyło sześć systemów gwiezdnych - Staaro, Neaustaaro, Narus, Taiten, Paenvail i Turan.

Powstanie Dominium

Trwające lata rozmowy i negocjacje przyniosły w końcu skutek - 22 I 35 512 roku przed bitwą o Yavin w Aigle, stolicy Staaro podpisano akt zjednoczenia. Sygnatariusze paktu połączyli się w konfederację i uznali dominującą rolę planety - matki. Staaro Paencatt, nazywane też Dominium Staaro rozpoczęło marsz ku zjednoczeniu wszystkich planet skolonizowanych przez rasę.

Druga kolonizacja

Mianem drugiej kolonizacji określa się trwający prawie dziesięć tysięcy lat czas, w którym wyposażone w nowy napęd statki i okręty zaczęły akcję przejmowania wszystkich pobliskich planet - czy to przez kolonizację nowych światów, czy przez przymuszenie potomków osadników Staaro żyjących od milleniów na swoich nowych ojczyznach do uznania władzy Dominium. Przez dziesięć milleniów zajęto lub chociaż zbadano setki tysięcy systemów gwiezdnych, obejmując władaniem rasy ponad połowę galaktycznego jądra. Równomiernie z potęgą Dominium rósł poziom technologiczny. Dzięki osiągnięciom w dziedzinie podróży międzygwiezdnej, miniaturyzacji systemów i opracowanym niejako wbrew sobie systemom uzbrojenia pojawiła się nowa droga ekspansji.

Wojna galaktyczna

11 VI 25 038 roku BBY decyzją Paencaurie, parlamentu Dominium utworzono Pharone - siły zbrojne. Nowa, kontrolowana przez rząd armia zastąpiła dotychczasowe siły systemowe, a dzięki ogromnej nadwyżce budżetowej i postępowi technicznemu rozpoczęto budowę regularnej, stałej floty kosmicznej. Spory wpływ na tę decyzję miał fakt odkrycia ekspansywnego państwa Carvalan. Do pierwszego starcia doszło w roku 24 957 BBY. Dysponujące o wiele lepszą technologią siły Dominium rozbiły flotę sąsiada zamierzającego dokonać ataku na przestrzeń Staaro. Wojna była szokiem dla mieszkańców. Wychowywani od dziesiątek pokoleń w pacyfizmie Staaro bali się jej. Mimo, że każda inwazja kończyła się fiaskiem, mieszkańcy wymogli na władzach wycofywanie się.

Zimna wojna

Formalny pokój podpisano dopiero w 22 316 BBY. Mimo, że dużo silniejsza, flota Staaro była pośrednio zależna od decyzji obywateli, w przeciwieństwie do będącej przedłużeniem woli króla marynarki Carvalan. Traktat pokojowy był mocno niekorzystny dla Dominium, które zostało zmuszone do ograniczenia się do terytoriów które już posiadało i nie ingerowania w działania Carvalan zmierzających ku galaktycznej dominacji. Przez dwadzieścia dwa tysiące lat trwał bardzo kruchy rozejm. Ograniczona wolą ludu władza Staaro robiła co mogła, aby utrzymać siłę państwa. Skupiając się na wzmocnieniu wewnętrznym, doprowadziła do ogromnego wzrostu gospodarczego i kolejnego skoku technologicznego w postaci wynalezienia napędu podprzestrzennego oraz kolejnych udoskonaleń systemu warp. Największym z osiągnięć technicznych okresu zimnej wojny była jednak niesamowita wręcz miniaturyzacja systemów, czyniąca z okrętów Dominium najlepsze jednostki w swojej kategorii rozmiarowej. Po kilkunastu milleniach nastroje przeciętnych obywateli i nieformalnej kasty rządzącej wymieszały się tworząc specyficzną mieszankę bardzo bliską pierwotnym założeniom phetyzmu, wyzbytą jednak pacyfizmu i zastąpieniem go przez wysoce defensywną doktrynę wojenną podobną do tej występującej u Chissów i położenie większego nacisku na samorozwój, co miało przynieść profity w przyszłości.

Upadek Carvalan

Gdy w 343 roku ABY najeźdźcy z głównej galaktyki Skyriver przybyli do Southriver nie wywołało to większego poruszenia w Dominium, którego naukowcy przewidywali to wydarzenie od dawna. Zupełnie inna reakcja nastąpiła u Carvalan, których hegemonia zatrzęsła się w posadach, gdy najeźdźcy zdecydowali się wyzwolić zajęte przez nich terytoria. Mimo, że upadek Królestwa dawał okazję do ogromnych korzyści terytorialnych, Staaro uznało, że większą szkodą będzie zniszczenie dawnych panów Southriver niż brak nowych nabytków, i pod koniec wojny, ku zdziwieniu wszystkich stanęli po stronie swoich dawnych wrogów i byli mediatorami w negocjacjach. Wygrywając jednych przeciw drugim, zdołali osłabić siłę wszystkich innych frakcji w galaktyce, samemu nic nie zyskując, ale i nic nie tracąc.

Otwarcie na nowe

Staaro od samych początków phetyzmu byli otwarci na nowe idee i uważali kontakt z obcymi za sztukę. Z ochotą nawiązali relacje z przybyszami z obcej galaktyki, dzieląc się z nimi częścią swojej technologii, filozofią i kulturą, prowadząc też intensywną wymianę handlową. Szybko Dominium, mimo małego obszaru, stał się jednym z najważniejszych graczy w Southriver, zarówno pod względem ekonomicznym, gospodarczym, kulturalnym jak i politycznym. Ważnym celem Dominium stało się utrzymanie równowagi między Królestwem a najeźdźcami, tak, aby nikt nie zdołał zdobyć przewagi i podporządkować sobie Staaro.

Wojna międzygalaktyczna

Gdy w Skyriver wybuchła największa wojna jaką dotąd ta galaktyka widziała, jej ogniska przeniosły się i do Southriver. Żądne zemsty Królestwo Carvalańskie zmobilizowało flotę i rozpoczęło przygotowania do ataku na Republikę Southriverańską, kolonię SPS w celu odzyskania swojej potęgi, Dominium starało się załagodzić spór, a gdy nie udało się, rząd w sekrecie zezwolił admirałowi Caranowi Avalowi Lach Thirowi na zasymulowanie buntu i prewencyjne uderzenie na zbierające się siły Królestwa. Krótka walka ukazała, że millenia zimnej wojny znacznie pogłębiły przepaść technologiczną - licząca zaledwie dwadzieścia cztery okręty flota zbuntowanego admirała nie poniosła żadnych strat przy swoim niespodziewanym ataku na składającą się z tysięcy okrętów flotę wroga, który stracił ponad dwieście jednostek, a chaos wywołany atakiem udaremnił plany ataku na Sojusz.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.