Biblioteka Arkanii
Advertisement
Biblioteka Arkanii

Księgi z ręcznie zapisanym Regulaminem Bibliotekii Arkanii, mieszczące się głęboko pod powierzchnią Arkanii w kompleksie mieszkalnym Dartha Kamila.

Regulamin Biblioteki Arkanii z dnia 16 maja 2016 roku [1] to ogólne zasady panujące na Bibliotece Arkanii. Autorami obecnego regulaminu są Fox1010 i Nihilicent.

Rozdział I - prawa i obowiązki użytkowników

 1. Każdy użytkownik, mający ogólne pojęcie o uniwersum Gwiezdnych wojen, ma prawo się rozwijać, tworzyć artykuły i własne uniwersa.
 2. Każdy na Bibliotece ma prawo być szanowany i sprawiedliwie traktowany.
 3. Każdy mający przeświadczenie, że został zablokowany niesłusznie, ma prawo skonsultować się z wyższą instancją niż blokująca, zawartą w punkcie 8, rozdziale 3.
 4. Każdy ma prawo mieć łatwy i dobry kontakt z administratorami.
 5. Na Bibliotece Arkanii zabrania się:
 • Kopiowania. Na całej Wikii obowiązuje licencja CC-BY-SA, wobec tego wszelkie ewentualne kopie z tej lub innych witryn powinny zawierać informację o autorstwie.
 • Naruszania cudzych uniwersów, czyli edytowania nie swoich fanonów bez zgody właściciela, w co wlicza się również surowiej karane niszczenie cudzej fikcji.
 • Spamowania i tworzenia artykułów bez jakiejkolwiek poważnej wartości merytorycznej.
 • Uczestniczenia multikontami we wszelkiego rodzaju konkursach (dotyczy archiwistów) oraz korzystania z nich w celu uniknięcia blokady.
 • Publicznego (serwer na Discordzie, dyskusji) prezentowania niechęci wobec innych, czy jakichkolwiek rozterek i użalań.
 • Nachalna reklama swoich stron i projektów.
 1. Archiwiści i użytkownicy mają prawo tworzyć artykuły o humorystycznej tematyce, jednak muszą być oznaczone kategorią. W innym wypadku traktuje się je jako wandalizm.
 2. Z uwzględnieniem powyższych punktów, Biblioteka Arkanii pragnie zagwarantować wolność twórczą użytkownikom, jednak ponieważ wysoka jakość twórczości jest jej priorytetem, zmuszona jest ustanowić dolną granicę rozmiaru artykułu, jaką jest 1000 bajtów. Każdy artykuł, który w ciągu tygodnia od swojego powstania nie przekroczy tego progu, zostanie usunięty. Zasada nie dotyczy artykułów ujednoznaczniających i artykułów o datach.

Rozdział II - Wymiar Sprawiedliwości

 1. Każdy użytkownik łamiący jakikolwiek punkt regulaminu podlega karze zablokowania na okres ustalony przez instancję blokującą.
 2. Użytkownicy, którzy dopuścili się wandalizmu, celowego kopiowania bez licencji i niszczenia cudzej fikcji podlegają karze zablokowania bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 3. Za mniejsze wykroczenia grozi kara od pouczenia, poprzez ostrzeżenie do krótkotrwałej kary zablokowania w wymiarze ustalonym przez instancję blokującą.

Rozdział III - Władze Biblioteki Arkanii

 1. W skład kadry Biblioteki Arkanii wchodzą:
 • biurokraci
 • administratorzy
 • moderatorzy
 1. kompetencjach biurokratów leży sprawowanie ogólnej pieczy nad biblioteką, nadawanie uprawnień, dodawanie rozszerzeń oraz zgłaszanie biblioteki do wszelakich konkursów.
 2. Administratorzy pełnią funkcję nadzorującą, usuwają zbędne artykuły, rozstrzygają spory, dbają o wygląd dyskusji i aktualizowanie zakątków oraz stoją na straży regulaminu.
 3. Moderatorzy pilnują ogólnego porządku na Bibliotece, przeglądają, poprawiają i kategoryzują artykuły, rozstrzygają mniejsze spory i w razie potrzeby lub problemu są pierwszymi osobami, do których można się zwrócić.
 4. Wszelkie niejasne punkty w regulaminie podlegają interpretacji administracji.
 5. Uczestników kadry powołuje biurokrata, lub w momencie jego nieobecności, osoba najwyższa uprawnieniem, po otrzymaniu potwierdzenia od społeczności w głosowaniu. Głosowanie musi trwać conajmniej dzień, a jego termin i dokładna długość określona jest przez rozpisującego je biurokratę.

Rozdział IV - zasady funkcjonowania serwera Biblioteki na platformie Discord

Oficjalny serwer Discord Biblioteki Arkanii istnieje w celu jednoczenia i zbliżania jej społeczności, zaproszenie na niego znaleźć można na prawo od jakiejkolwiek strony na fandomie.

 1. za wyjątkiem poniższych zasad na Discordzie Biblioteki Arkanii obowiązują Terms of Service Discorda i Community Guidelines;
 2. kadra serwera Biblioteki bierze fakt, że każdy jego członek zasługuje na równe i sprawiedliwe traktowanie w jej oczach, za ewidentny;
 3. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz spamu i floodu, o ile nie jest sprecyzowane inaczej;
 4. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz publikowania treści pornograficznych i erotycznych;
 5. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz publikowania treści prowokacyjnych i promowania szkodliwych poglądów;
 6. wzbrania się upubliczniania czyjejś tożsamości, danych osobowych, lub prywatnych zdjęć bez przyzwolenia i zgody tej osoby;

Rozdział IV, sekcja I - kadra na serwerze

Skład kadry powinien jak najbliżej odzwierciedlać jej stan na fandomie. Kadra rozumiana jest poprzez osoby oznaczone rolami:

 • biurokrata
 • administrator
 • moderator
 1. od kadry wymaga się przejrzystości;
 2. od kadry wymaga się dobrych relacji z innymi użytkownikami, niekonfliktowości, a także stanowienia przykładu dla użytkowników serwera;

Rozdział IV, sekcja II - role na serwerze

Podstawową rolą na serwerze Biblioteki Arkanii na Discordzie jest rola użytkownik. Osobom nieedytującym na Bibliotece przysługuje rola gość, a stałym użytkownikom przysługuje rola weteran, a osobom edytującym rola archiwista.

Rozdział IV, sekcja III - przewidziane kary

W przypadku łamania postanowień tego regulaminu przez osoby użytkujące z serwera Biblioteki Arkanii kadra zastrzega sobie prawo do jednego ostrzeżenia, a potem ukarania ich przy użyciu następujących kar:

 • wyciszenie
 • wyrzucenie z serwera
 • blokada tymczasowa
 • blokada permamentna

W przypadku łamania postanowień tego regulaminu przez członków kadry, wobec jakiegokolwiek jej członka można uruchomić procedurę odwołania, odbywa się ono poprzez głosowanie na Wiki i w jej rezultacie społeczność Biblioteki jest w stanie pozbawić członków kadry uprawnień, a potem rozpocząć postępowanie karne, tak jak wobec jakiegokolwiek innego użytkownika.

 1. uwzględniając poprawki
Advertisement