Księgi z ręcznie zapisanym Regulaminem Bibliotekii Arkanii, mieszczące się głęboko pod powierzchnią Arkanii w kompleksie mieszkalnym Dartha Kamila.

Regulamin Biblioteki Arkanii z dnia 16 maja 2016 roku [1] to ogólne zasady panujące na Bibliotece Arkanii. Autorami obecnego regulaminu są Fox1010, oraz Nihilicent.

Rozdział I - Prawa i Obowiązki Użytkowników

 • 1. Każdy użytkownik, mający ogólne pojęcie o uniwersum Gwiezdnych wojen, ma prawo się rozwijać, tworzyć artykuły i własne uniwersa.
 • 2. Każdy na bibliotece ma prawo być szanowany i sprawiedliwie traktowany.
 • 3. Każdy mający przeświadczenie, że został zablokowany niesłusznie, ma prawo skonsultować się z wyższą instancją niż blokująca, zawartą w punkcie 8, rozdziale 3.
 • 4. Każdy ma prawo mieć łatwy i dobry kontakt z administratorami.
 • 5. Na Bibliotece Arkanii zabrania się:
  • Kopiowania. Na całej Wikii obowiązuje licencja CC-BY-SA, wobec tego wszelkie ewentualne kopie z tej lub innych witryn powinny zawierać informację o autorstwie.
  • Naruszania cudzych uniwersów, czyli edytowania nie swoich fanonów bez zgody właściciela, w co wlicza się również surowiej karane niszczenie cudzej fikcji.
  • Przeklinania (zasada dozwolonego słownictwa na Discordzie Biblioteki jest bardziej liberalna, jeśli nie uderza w innych użytkowników) i obrażania.
  • Spamowania, reklamy oraz tworzenia artykułów bez jakiejkolwiek poważnej wartości merytorycznej.
  • Uczestniczenia multikontami we wszelkiego rodzaju konkursach (dotyczy archiwistów) oraz korzystania z nich w celu uniknięcia blokady.
  • Dręczenia innych prośbami o połączenie uniwersów, przez co rozumie się także tworzenie postaci bazowanych na użytkownikach bez ich zgody.
  • Publicznego (serwer na Discordzie, dyskusji) prezentowania niechęci wobec innych, czy jakichkolwiek rozterek i użalań.
  • Prowadzenie nachalnej reklamy swoich stron i projektów.
 • 6. Archiwiści i użytkownicy mają prawo do wzięcia udziału w grach typu RolePlay i PlayByForum, jeśli spełniają one podstawowe kryteria powagi i merytoryki oraz są zatwierdzone przez administratora.
 • 7. Archiwiści i użytkownicy mają prawo tworzyć artykuły o humorystycznej tematyce, jednak muszą być oznaczone kategorią Humor. W innym wypadku traktuje się je jako wandalizm. Drugim warunkiem jest wartość merytoryczna fikcji, humor powinien być w miarę właściwy ludziom inteligentnym. Pozostałe artykuły humorystyczne, wywołujące śmiech za pomocą wulgaryzmów, są klasyfikowane jako pseudohumor i traktowane jako wandalizm.
 • 8. Z uwzględnieniem powyższych punktów, Biblioteka Arkanii pragnie zagwarantować wolność twórczą użytkownikom, jednak ponieważ wysoka jakość twórczości jest jej priorytetem, zmuszona jest ustanowić dolną granicę rozmiaru artykułu, jaką jest 1000 bajtów. Każdy artykuł, który w ciągu tygodnia od swojego powstania nie przekroczy tego progu, zostanie usunięty. Zasada nie dotyczy artykułów ujednoznaczniających i artykułów o datach.

Rozdział II - Wymiar Sprawiedliwości

 • 1. Każda osoba łamiąca jakikolwiek punkt regulaminu podlega karze zablokowania na okres ustalony przez administratora.
 • 2. Osoby, które dopuściły się wandalizmu, celowego kopiowania bez licencji, niszczenia cudzej fikcji, tworzenia artykułów klasyfikowanych jako pseudohumor oraz publicznego oczerniania lub zniesławienia Biblioteki Arkanii niezależnie od miejsca, gdzie to robiła, podlega karze zablokowania bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 • 3. Za mniejsze wykroczenia grozi kara od pouczenia, poprzez ostrzeżenie do krótkotrwałej kary zablokowania w wymiarze ustalonym przez administratora.

Rozdział III - Władze Biblioteki Arkanii

 • 1. W skład kadry Biblioteki Arkanii wchodzą:
  • Biurokraci
  • Administratorzy
  • Moderatorzy
 • 2. W kompetencjach biurokratów leży sprawowanie ogólnej pieczy nad biblioteką, nadawanie uprawnień, dodawanie rozszerzeń oraz zgłaszanie biblioteki do wszelakich konkursów.
 • 3. Administratorzy pełnią funkcję nadzorującą, usuwają zbędne artykuły, rozstrzygają spory, dbają o wygląd dyskusji i aktualizowanie zakątków oraz stoją na straży regulaminu.
 • 4. Moderatorzy pilnują ogólnego porządku na bibliotece, przeglądają, poprawiają i kategoryzują artykuły, rozstrzygają mniejsze spory i w razie potrzeby lub problemu są pierwszymi osobami, do których można się zwrócić.
 • 5. Wszelkie niejasne punkty w regulaminie podlegają interpretacji administracji, w razie niejasności zgłoś się do jednego z użytkowników z rangami:
  • Moderator
  • Administrator
  • Biurokrata
 • 6. Uczestników kadry powołuje biurokrata po otrzymaniu potwierdzenia od społeczności w głosowaniu. Głosowanie musi trwać conajmniej dzień, a jego termin i dokładna długość określona jest przez rozpisującego je biurokratę.

Rozdział IV - zasady funkcjonowania serwera Biblioteki na platformie Discord

Oficjalny serwer Discord Biblioteki Arkanii istnieje w celu jednoczenia i zbliżania jej społeczności, zaproszenie na niego znaleźć można na prawo od jakiejkolwiek strony na fandomie.

 1. za wyjątkiem poniższych zasad na Discordzie Biblioteki Arkanii obowiązują Terms of Service Discorda i Community Guidelines;
 2. kadra serwera Biblioteki bierze fakt, że każdy jego członek zasługuje na równe i sprawiedliwe traktowanie w jej oczach, za ewidentny;
 3. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz spamu i floodu, o ile nie jest sprecyzowane inaczej;
 4. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz publikowania treści pornograficznych i erotycznych;
 5. na wszystkich kanałach serwera Biblioteki obowiązuje zakaz publikowania treści prowokacyjnych i promowania szkodliwych poglądów;
 6. wzbrania się upubliczniania czyjejś tożsamości, danych osobowych, lub prywatnych zdjęć bez przyzwolenia i zgody tej osoby;

Rozdział IV, sekcja I - kadra na serwerze

Skład kadry powinien jak najbliżej odzwierciedlać jej stan na fandomie. Kadra rozumiana jest poprzez osoby oznaczone rolami:

 • biurokrata
 • administrator
 • moderator
 1. od kadry wymaga się przejrzystości, gwarantowana jest ona poprzez kanał #dziennik-wydarzeń, gdzie archiwizowana jest jej każde ważniejsze działanie;
 2. od kadry wymaga się dobrych relacji z innymi użytkownikami, niekonfliktowości, a także stanowienia przykładu dla użytkowników serwera;

Rozdział IV, sekcja II - role na serwerze

Podstawową rolą na serwerze Biblioteki Arkanii na Discordzie jest rola Użytkownik. Osobom nieedytującym na Bibliotece przysługuje rola Gość, osobom nieedytującym, ale w jakiś sposób zasłużonym dla Biblioteki przysługuje rola Honorowani, a osobom edytującym rola Archiwista.

Rozdział IV, sekcja III - przewidziane kary

W przypadku łamania postanowień tego regulaminu przez osoby użytkujące z serwera Biblioteki Arkanii kadra zastrzega sobie prawo do jednego ostrzeżenia, a potem ukarania ich przy użyciu następujących kar:

 • wyciszenie
 • wyrzucenie z serwera
 • blokada tymczasowa
 • blokada permamentna

W przypadku łamania postanowień tego regulaminu przez członków kadry, wobec jakiegokolwiek jej członka można uruchomić procedurę odwołania, odbywa się ono poprzez głosowanie na Wiki i w jej rezultacie społeczność Biblioteki jest w stanie pozbawić członków kadry uprawnień, a potem rozpocząć postępowanie karne, tak jak wobec jakiegokolwiek innego użytkownika.

 1. uwzględniając poprawki
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.