Księgi z ręcznie zapisanym Regulaminem Bibliotekii Arkanii, mieszczące się głęboko pod powierzchnią Arkanii w kompleksie mieszkalnym Dartha Kamila.

Regulamin Biblioteki Fanonu Star Wars z dnia 16 maja 2016 roku (aktualizowany by zamierać zasady dotyczące Discorda 27 października 2018 i aby zawierać zasadę odnośnie nachalnej reklamy 1 sierpnia 2020, w celu ograniczenia zakresu zasady o limicie bajtów z 13 sierpnia 2020, oraz w celu zawarcia zakazu publikowania czyjejś tożsamości bez jego zgody 6 września 2020, wtedy także, jak również 31 stycznia 2021 poprawiony stylistycznie) to ogólne zasady panujące w naszej Bibliotece. Każdy użytkownik, który chce brać udział w życiu Biblioteki musi się z nim zapoznać oraz złożyć przysięgę jego przestrzegania. Złamanie, któregoś z punktów grozi ograniczeniem możliwości edycji (banem). Autorami obecnego regulaminu są Fox1010, oraz Nihilicent.

Rozdział I - Prawa i Obowiązki Użytkowników

 • 1. Każdy użytkownik, mający ogólne pojęcie o uniwersum Gwiezdnych wojen, ma prawo się rozwijać, tworzyć artykuły i własne uniwersa.
 • 2. Każdy na bibliotece ma prawo być szanowany i sprawiedliwie traktowany.
 • 3. Każdy mający przeświadczenie, że został zablokowany niesłusznie, ma prawo skonsultować się z wyższą instancją niż blokująca, zawartą w punkcie 8, rozdziale 3.
 • 4. Każdy ma prawo mieć łatwy i dobry kontakt z administratorami.
 • 5. Na Bibliotece Arkanii zabrania się:
  • Kopiowania. Na całej Wikii obowiązuje licencja CC-BY-SA, wobec tego wszelkie ewentualne kopie z tej lub innych witryn powinny zawierać informację o autorstwie.
  • Naruszania cudzych uniwersów, czyli edytowania nie swoich fanonów bez zgody właściciela, w co wlicza się również surowiej karane niszczenie cudzej fikcji.
  • Przeklinania (zasada dozwolonego słownictwa na Discordzie Biblioteki jest bardziej liberalna, jeśli nie uderza w innych użytkowników) i obrażania.
  • Spamowania, reklamy oraz tworzenia artykułów bez jakiejkolwiek poważnej wartości merytorycznej.
  • Uczestniczenia multikontami we wszelkiego rodzaju konkursach (dotyczy archiwistów) oraz korzystania z nich w celu uniknięcia blokady.
  • Dręczenia innych prośbami o połączenie uniwersów, przez co rozumie się także tworzenie postaci bazowanych na użytkownikach bez ich zgody.
  • Publicznego (serwer na Discordzie, dyskusji) prezentowania niechęci wobec innych, czy jakichkolwiek rozterek i użalań.
  • Prowadzenie nachalnej reklamy swoich stron i projektów.
 • 6. Archiwiści i użytkownicy mają prawo do wzięcia udziału w grach typu RolePlay i PlayByForum, jeśli spełniają one podstawowe kryteria powagi i merytoryki oraz są zatwierdzone przez administratora.
 • 7. Archiwiści i użytkownicy mają prawo tworzyć artykuły o humorystycznej tematyce, jednak muszą być oznaczone kategorią Humor. W innym wypadku traktuje się je jako wandalizm. Drugim warunkiem jest wartość merytoryczna fikcji, humor powinien być w miarę właściwy ludziom inteligentnym. Pozostałe artykuły humorystyczne, wywołujące śmiech za pomocą wulgaryzmów, są klasyfikowane jako pseudohumor i traktowane jako wandalizm.
 • 8. Z uwzględnieniem powyższych punktów, Biblioteka Arkanii pragnie zagwarantować wolność twórczą użytkownikom, jednak ponieważ wysoka jakość twórczości jest jej priorytetem, zmuszona jest ustanowić dolną granicę rozmiaru artykułu, jaką jest 1000 bajtów. Każdy artykuł, który w ciągu tygodnia od swojego powstania nie przekroczy tego progu, zostanie usunięty. Zasada nie dotyczy artykułów ujednoznaczniających i artykułów o datach.

Rozdział II - Wymiar Sprawiedliwości

 • 1. Każda osoba łamiąca jakikolwiek punkt regulaminu podlega karze zablokowania na okres ustalony przez administratora.
 • 2. Osoby, które dopuściły się wandalizmu, celowego kopiowania bez licencji, niszczenia cudzej fikcji, tworzenia artykułów klasyfikowanych jako pseudohumor oraz publicznego oczerniania lub zniesławienia Biblioteki Arkanii niezależnie od miejsca, gdzie to robiła, podlega karze zablokowania bez wcześniejszego ostrzeżenia.
 • 3. Za mniejsze wykroczenia grozi kara od pouczenia, poprzez ostrzeżenie do krótkotrwałej kary zablokowania w wymiarze ustalonym przez administratora.

Rozdział III - Władze Biblioteki Arkanii

 • 1. W skład kadry Biblioteki Arkanii wchodzą:
  • Biurokraci
  • Administratorzy
  • Moderatorzy
 • 2. W kompetencjach biurokratów leży sprawowanie ogólnej pieczy nad biblioteką, nadawanie uprawnień, dodawanie rozszerzeń oraz zgłaszanie biblioteki do wszelakich konkursów.
 • 3. Administratorzy pełnią funkcję nadzorującą, usuwają zbędne artykuły, rozstrzygają spory, dbają o wygląd dyskusji i aktualizowanie zakątków oraz stoją na straży regulaminu.
 • 4. Moderatorzy pilnują ogólnego porządku na bibliotece, przeglądają, poprawiają i kategoryzują artykuły, rozstrzygają mniejsze spory i w razie potrzeby lub problemu są pierwszymi osobami, do których można się zwrócić.
 • 5. Wszelkie niejasne punkty w regulaminie podlegają interpretacji administracji, w razie niejasności zgłoś się do jednego z użytkowników z rangami:
  • Moderator
  • Administrator
  • Biurokrata

Rozdział IV - zasady funkcjonowania serwera Biblioteki na platformie Discord

 1. Serwer, do którego zaproszenie widnieje w po prawej części jakiejkolwiek strony na Bibliotece, jest oficjalnym serwerem Biblioteki Arkanii.
 2. W skład kadry na Discordzie wchodzą wszystkie osoby będące w niej na wiki, osoby te są oznaczone specjalnymi rolami:
  • Biurokrata
  • Administrator
  • Moderator
   • Moderator Discorda
   • Moderator treści
  Do kadry nie należy jednak rola Administratora Technicznego, jest ona przyznawana tymczasowo i wtedy gdy użytkownik chce poprawić lub dodać coś co mogłoby stanowić pożytek dla serwera.
 3. Osoby edytujące na wiki są oznaczone specjalną rolą Archiwiści, jeśli posiadają one swój własny Fanonverse, to posiadają one także rolę z wybranym przez nie kolorem oraz nazwą verse'u.
 4. Każdemu z użytkowników przysługują równe prawa oraz sprawiedliwe traktowanie ze strony administracji.
 5. Na serwerze funkcjonują następujące kary:
  • ostrzeżenie
  • wyciszenie
  • wyrzucenie z serwera
  • blokada z określoną datą wygaśnięcia
  • stała blokada.
  W przypadku niesprecyzowania długości danej kary jest ona przyznawana do odwołania.
 6. Zakazane jest prowadzenie osobistych sporów na serwerze, publiczne oczernianie Biblioteki, obrażanie innych użytkowników, spam oraz flood są zakazane na wszystkich kanałach za wyjątkiem #spam. Na serwerze kategorycznie zabronione jest publikowanie czyjejś tożsamości, czy danych osobistych.
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.