Biblioteka Arkanii
Biblioteka Arkanii

Gdy przeglądamy różne artykuły, któraś z nich może nam przypaść do gustu. Możemy zagłosować na nią tutaj, dzięki czemu możemy sprawić, że więcej użytkowników ma szansę się o niej dowiedzieć.

Zasady głosowania i przyznawania tytułu

 1. Każdy zarejestrowany użytkownik, który wykonał min. 25 zmian (nieusunięte edycje i zmiany w rejestrze), może zaproponować artykuł w polu "Kandydatury".
 2. Nie można zgłosić artykułu, którego jesteś autorem bądź głównym edytorem. Jeśli jesteś głownym edytorem, trzeba zwrócić uwagę na to, czy twoje edycje wnoszą coś do artykułu, czy są zaledwie poprawkami. Jeśli są to głównie poprawki, możesz zgłosić artykuł.
 3. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do głosowania za lub przeciw danej kandydaturze.
 4. Użytkownikowi przysługuje dowolna liczba głosów, na jeden artykuł można oddać maksymalnie jeden głos.
 5. Nie można zagłosować na artykuł, który się zgłosiło. Autorowi artykułu przysługuje prawo do zagłosowania za lub przeciw swojemu artykułowi.
 6. Zgłaszanie artykułów w polu "Kandydatury" odbywa się przez cały miesiąc do jego 21. dnia włącznie.. Oddawanie głosów na zgłoszone kandydatury możliwe jest do ostatniego dnia miesiąca włącznie.
 7. Zwycięzca artykułu na medal na dany miesiąc zostaje wyłoniony pierwszego dnia następnego miesiąca.
 8. Aby artykuł na medal został wybrany z kandydatur, musi mieć najwyższą różnicę głosów na "tak" i głosów na "nie". W przypadku, gdy dwa artykuły (lub więcej) posiadają różnicę głosów o takiej samej wartości, tytuł artykułu na medal otrzymuje ten z najmniejszą liczbą głosów na "nie".
 9. Zwycięski artykuł zostaje wyróżniony na stronie głównej Biblioteki.
 10. Artykuł nigdy nie przestanie być wyróżniony, zawsze będzie losowo pokazywany na stronie głównej, chyba, że jego jakość się znacznie pogorszy.
 11. Regulamin może być zmieniony po wcześniejszej debacie na stronie dyskusji lub bez niej w sprawach istotnych. Zmiana regulaminu następuje w ostatnim dniu miesiąca z mocą obowiązywania od pierwszego dnia miesiąca następnego. Zmiany istotne mogą zostać przyspieszone. 

Kandydatury

Darth Psionical

Bo tak. Yaxiro (dyskusja) 10:45, lip 23, 2019 (UTC)

Za.svg.pngGłosy na tak:

 1. głosy za

Przeciw.svg.pngGłosy na nie:

 1. głosy przeciw

Dyskusja.svg.pngDyskusja:

miejsce na dyskusję