FANDOM


Autorstwa Kompkompa
Era-nrEra-foEra-legacy
Era-jerzverse-dark

Armia Drugiego Imperium (eln. Lëgaŕ den Twedde Impërie) to armia istniejąca od 29 ABY. Jej oficjalna siedziba znajdowała się na Splum. Składała się w ok. 99% z rekrutów i w 1% z klonów, które były swego rodzaju "elitą" w armii, ale stanowiska wyższych oficerów zajmowali zazwyczaj zwykli, niesklonowani ludzie. Największą jednostką w armii była Artecońska Armia Nadsektora składająca się z 10 767 271 680 żołnierzy.

Stopnie

Patrz: Stopnie wojskowe Drugiego Imperium

Struktura

 • drużyna - 6 osób. Dowodzona przez sierżanta, zastępca dowódcy - kapral.
 • pluton - 6 drużyn = 36 osób. Dowodzony przez porucznika.
 • kompania - 4 plutony = 144 osoby. Dowodzony przez kapitana.
 • batalion - 3 kompanii = 432 osób. Dowodzona przez komandora.
 • regiment - 3 bataliony = 1296 osób. Dowodzony przez majora.
 • brygada (także półkorpus) - 6 regimentów = 7776 osób. Dowodzony przez pułkownika.
 • dywizja - 2 brygady - 12 regimentów = 15552 osób. Dowodzony przez generała porucznika/majora.
 • korpus - 6 dywizji - 12 brygad = 93312 osób. Dowodzony przez generała.
 • armia sektora - 30-110 korpusów = 2 799 360-10 264 320 osób. Dowodzona przez marszałka.
 • armia nadsektora - 100-1049 armii sektora = 279 936 000-10 767 271 680 osób. Dowodzona przez wysokiego lub wielkiego generała.

Istniała także jednostka o nazwie jednostka ekspedycyjna. Składała się ona z kilku oddziałów konkretnego typu (np. 2 kompanii). Nazwa takiej jednostki pochodziła od typu oddziałów, z których się składała (np. jednostka składająca się z 4 regimentów była regimentową jednostką ekspedycyjną.) Takowe jednostki dowodzone były przez jednego z dowódców oddziałów, najczęściej tego o najniższym numerze i/lub najwyższym stopniu.

Sposób zapisu numeru oddziału

Zapis numeru: kompania [numer korpusu]/[numer regimentu][litera kompanii a-i]
oddział [numer plutonu]/[numer oddziału] [numer armii sektorowej] Armii Sektorowej
np. kompania 56/17d oddział 2/5 103 Armii Sektorowej

Numer regimentu wskazuje także na numer brygady i dywizji (regimenty 1-6 należą do 1 brygady, 7-12 do 2 brygady, 1-12 do 1 dywizji, 13-24 do 2 dywizji itd.). Podobnie jest z literą kompanii. Litery a-c oznaczają batalion A, d-f oznaczają batalion B, a g-i batalion C. Dodatkowo litery kompanii zawsze zapisywane były literami małymi, a te batalionu wielkimi. Więc przykładowy numer można interpretować tak: 103 Armia Sektorowa, 56 Korpus, 2 Dywizja, 3 Brygada, 17 Regiment, batalion 17B, kompania 17d, pluton 2, oddział 5.

Siły specjalne Armii Imperialnej

 • IPSS (Imperialna Piechota SpecSzturmowa) - informacje w osobnym artykule
 • AC (Army Commando) - dodatkowo wyszkoleni i uzbrojeni szturmowcy lub klony. Ilość w Armii Imperialnej: ok. 1% (z czego ponad połowa to klony)
 • ARC (Advanced Recon Commando) - to samo co w przypadku RC, jednak przechodzili oni trzyletnią Akademię Specjalną. Ilość w Armii Imperialnej: ok. 0,1%. Głównym dowódcą był wysoki generał ARC, który nie podlegał pod najwyższego generała Armii i odpowiadał jedynie przed Imperatorem.
  • ARC Beta - siły "superspecjalne" Imperium, dostęp do ARC Beta miały jedynie specjalnie zmodyfikowane i wyszkolone klony, dodatkowo mieli dostęp do najnowocześniejszych imperialnych technologii. Ilość w Armii Imperialnej: kilka tysięcy (najwyższa liczebność w historii: 9347, 105 ABY). Głównym dowódcą był generał (brygady lub major) projektu ARC Beta.
  • ARC Alpha (także ARC 144) - największa elita wśród sił specjalnych, trafiali tam najlepsi spośród kandydatów na ARC Beta, którzy byli szkoleni przez 5 lat, mieli dostęp do ściśle tajnych technologii podobnych do tych dla ARC Beta. Ilość w Armii Imperialnej: niezmienna, 144. Dowódcą był major projektu ARC Beta. Osobną formacją był oddział superkomandosów Dziewięciu. Ich główną bazą był gwiezdny niszczyciel Victory III Aleph (w 106 ABY wymieniony na niszczyciel Victory IV o tej samej nazwie).

Numery żołnierzy specjalnych także różniły się od zwykłych. Żołnierze ARC mieli numery tworzone według klucza: ARC-0000-00, gdzie zamiast zer podstawiane były inne cyfry. ARC Beta mieli numery tworzone według klucza: B-0000, gdzie zamiast zer podstawiane były inne cyfry. ARC Alpha mieli numery od A-000 do A-143. Dodatkowo komandosi otrzymywali wyższe pensje, a stopnie w ARC były równe wyższym stopniom normalnej armii (szeregowy ARC = kapral armii, szeregowy ARC Beta = plutonowy armii, szeregowy ARC Alpha = podporucznik armii)

Uzbrojenie sił specjalnych

 • AC - karabiny E-12c (później H-40c) będące nieco ulepszoną wersją podstawowej broni szturmowców, pistolet DC-20n, wibronóż, pancerz wyglądający jak pancerz klona II fazy z szarym pasem po lewej stronie
 • ARC - blaster A300CFE/A310CFE/A330CFE, pistolet DC-21p, wibrosztylet, pancerz wyglądający jak pancerz klona ARC II fazy z czarnym pasem po lewej stronie
 • ARC Beta - blaster A330CFEc (wersja ulepszona 330), pistolet DC-21c (wzorowany na pistolecie WESTAR-35), ciężki blaster GN504c, wibrosztylet z dodatkowymi modyfikacjami, pancerz podobny do ARC
 • ARC Alpha - blaster A330CFEc, pistolet DC-21c, ciężki blaster GN504c, wibrosztylet z dodatkowymi modyfikacjami lub krótki miecz świetlny (w miarę możliwości), pancerz podobny do ARC.

Dodatkowo każdy komandos ARC Beta i Alpha miał do dyspozycji swój myśliwiec, którym był myśliwiec TIE/cf z wbudowanym hipernapędem, a komandosi ARC wyposażeni byli często w zmodyfikowane TIE/in - TIE/ci.

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.